Jan Stanisław Skorupski - Sonetoj


6.122005 Soneto pludemisme leĝa 
18.101996 Soneto pri perdita tempo 
9.51999 Soneto pri demokrateco 
28.91999 Soneto ĉe ekspluatado 
12.121998 Soneto proksimrealeca 
7.92005 Soneto post manipulado 
19.62002 Soneto kun imagefekto 
11.61998 Soneto pri la ĵaŭda festo 
19.62006 Soneto post bela spektaklo 
29.32005 Soneto pri la sama pado 
15.62005 Soneto pri vivaj herooj 
3.122003 Soneto pri nebulvetero 
27.52006 Soneto pri informostato 
22.112005 Soneto por viro kravata 
18.122005 Soneto pri malmizerigo 
28.91998 Soneto kun juda poŝtkarto 
7.72005 Soneto pri mia navigo 
3.62001 Soneto je sektoforlaso 
22.12003 Soneto entute nazala 
29.61998 Soneto kun jarcenta timo 
15.42002 Soneto kun ĉielinvito 
2.102006 Soneto maldekstra aŭ dekstra 
13.111998 Soneto pri paŝoj kulturaj 
24.102005 Soneto pri krio ATENTON 
9.71997 Soneto je dronanta arto 
11.71997 Soneto je lingvaj problemoj 
30.52005 Soneto pri l' benk' subfenestra 
1.51996 Soneto kun malbenpopolo 
26.72002 Soneto je maldormaj noktoj 
3.42000 Soneto ne nur por amantoj 
3.102005 Soneto je lingvo okula 
31.81999 Soneto je pajlo en ŝuoj 
25.12006 Soneto pri neglekta lando 
2.72003 Soneto je generacio 
20.51995 Soneto anstataŭ recenzo 
4.42003 Soneto kun pano kaj vino 
27.12000 Soneto je globalizado 
10.72000 Soneto pri vico de murdoj 
26.112006 Soneto - postiru poeton 
20.31997 Soneto kun multaj citaĵoj 
15.11995 Soneto pri ĥoĥoldancado 
24.102003 Soneto iom fumigita 
27.122003 Soneto kun hundokaptisto 
20.102001 Soneto pri lingvaj speguloj 
30.81999 Soneto je arto gvidanta 
21.102004 Soneto kun honto por justo 
27.101996 Soneto kun io atenda 
13.11996 Soneto pri sciencmerituloj 
8.72004 Soneto apud diversecoj 
21.92004 Soneto kun tro da konfido 
7.91997 Soneto pri almozletero 
28.91997 Soneto je humila rego 
3.81999 Soneto pri nostalgiado 
13.52000 Soneto je malpura vero 
20.101997 Soneto pri la ĥoĥolado 
6.101997 Soneto je silenta moro 
21.52001 Soneto je la scia ludo 
9.62001 Soneto pri interparoloj 
15.21997 Soneto kun saĝaj certaĵoj 
6.42006 Soneto pri iamaj paskoj 
6.82003 Soneto pri unu rostaĵo 
14.12002 Soneto pri la forirarto 
18.91999 Soneto pri nacifrenezo 
13.31999 Soneto por mia fratino 
8.72000 Soneto kun resto de fulgo 
24.82004 Soneto pri io por io 
19.102006 Soneto pri la maserio 
21.11996 Soneto kun aluminio 
21.31997 Soneto pri televidilo 
10.91998 Soneto kun amaraj frazoj 
29.22005 Soneto kun diverscitaĵoj 
7.62002 Soneto pri fata venkado 
6.51996 Soneto kun frazo redona 
10.42001 Soneto je la artluantoj 
24.81997 Soneto inter veraj serboj 
2.52003 Soneto je la miskompreno 
23.111996 Soneto pri la luiganto 
8.91996 Soneto kun agantportreto 
20.121996 Soneto pri spiritstatgardo 
3.51998 Soneto pri matena stelo 
10.72003 Soneto pri bela prognozo 
21.21996 Soneto pri kaŝa ekzisto 
24.62001 Soneto kun kelkaj citaĵoj 
4.112005 Soneto por ion korekti 
25.62006 Soneto pri somera ŝtormo 
21.82000 Soneto sen graco kun revo 
18.122000 Soneto pri l' seminario 
17.12001 Soneto pri la liberigo 
4.81998 Soneto pri simpla klaĉado 
6.62006 Soneto pri iu kun duboj 
27.112004 Soneto je miaj du lingvoj 
8.121999 Soneto kun miksidealoj 
23.22005 Soneto pri revolucio 
27.21996 Soneto tamen podolia 
26.51997 Soneto pri patrinaj zorgoj 
27.72005 Soneto pri lokoj de vido 
8.101995 Soneto pri plagiataĵo 
16.61997 Soneto jam alivivila 
21.41997 Soneto pri konataj plendoj 
4.71996 Soneto duoble signifa 
4.92005 Soneto pri patrina kanto 
12.111997 Soneto profunde suspira 
7.101998 Soneto pri artkatalogo 
11.51999 Soneto pri tiklo de NATO 
4.32003 Soneto pri vanta parolo 
26.41997 Soneto je vero de Bednarz 
5.31998 Soneto nome Orientirung 
21.42006 Soneto pri pensa skulpturo 
13.31996 Soneto kun ordenpropono 
31.101996 Soneto kun flamanta lumo 
31.51995 Soneto dum pluvo skribita 
31.32005 Soneto pri ĝusta elekto 
12.61997 Soneto je purgatorio 
18.92004 Soneto kun somera tosto 
9.82006 Soneto pri aktualaĵoj 
17.21999 Soneto pri aĉaj mensogoj 
16.41996 Soneto kun pruvo de belo 
28.32001 Soneto kun piaj proverboj 
20.21997 Soneto laŭ interparoloj 
10.11995 Soneto pri maltradukebloj 
1.42003 Soneto pri unu radio 
31.81998 Soneto pri glua merito 
26.61999 Soneto pri troa rikolto 
3.92002 Soneto apud Sana Urbo 
20.72002 Soneto pri signifo Schlucht 
22.72001 Soneto je tagaj refleksoj 
2.22003 Soneto kun vanaj avertoj 
29.101995 Soneto pri policdecido 
20.22003 Soneto - Sinjoro Tadeo 
14.72005 Soneto pri pikanta vero 
30.91998 Soneto kun verko de Skrzypczak 
16.51996 Soneto kun signo je krudo 
21.21999 Soneto kun karnavalkiĉo 
20.82006 Soneto pri pafila temo 
14.42003 Soneto pri festo de malo 
28.91996 Soneto en balaaĵaro 
26.111999 Soneto kun zurika Halka 
15.111996 Soneto kun naciistvolo 
13.12002 Soneto je la konsidero 
15.21998 Soneto pri reskoleĉjiko 
23.101999 Soneto pri vena bezono 
27.112003 Soneto pri unu rakonto 
8.51998 Soneto pri somerplanado 
9.22005 Soneto je cindra merkredo 
7.111999 Soneto evangeliteza 
2.62004 Soneto pri diversaj provoj 
8.81997 Soneto por forĵeti maskon 
16.91997 Soneto nome Mondanio 
18.62004 Soneto pri iluzieco 
22.51997 Soneto kun patrin-spirito 
20.121998 Soneto nasktaga por Berto 
12.11998 Soneto pri unu konkordo 
21.101995 Soneto pri la Goethe-benko 
16.112000 Soneto pri paranojmitoj 
19.51997 Soneto kun retpilkistinoj 
11.21996 Soneto - kalendarfolio 
25.72005 Soneto pri vigla buĉisto 
26.112002 Soneto pri mortdatreveno 
25.102000 Soneto antaŭvarsovia 
13.92000 Soneto kun ligo de datoj 
13.91998 Soneto pri bapto de Adam 
27.82003 Soneto laste adiaŭa 
30.61997 Soneto malgaliciiga 
10.12005 Soneto pri vojevodio 
20.11997 Soneto je komenca fino 
6.22001 Soneto pri kelkaj nocioj 
19.121997 Soneto dum lirikvespero 
26.82000 Soneto pro konfeskonflikto 
20.112000 Soneto pri kreditŝatado 
1.32005 Soneto pri ruzsupereco 
24.22000 Soneto pri ĥoĥola lingvo 
1.72004 Soneto pri perditaj versoj 
12.52005 Soneto pri flustranta cento 
14.62000 Soneto pri ago nuntempe 
20.71998 Soneto pri larika domo 
3.61997 Soneto pri vana laŭdado 
14.122002 Soneto pri naturenigmoj 
29.41997 Soneto post surprizveturo 
29.92004 Soneto banaleŭforie 
27.11995 Soneto kun maldiferencoj 
14.112001 Soneto pri aktorparolo 
22.32006 Soneto - Ivanov de Ĉeĥov 
30.62000 Soneto kun kelkaj riproĉoj 
6.81996 Soneto pri grasa Danubo 
30.82001 Soneto kiel sola velo 
12.82002 Soneto por pluva vetero 
26.72001 Soneto kun spirito de Bert' 
13.71996 Soneto kun tempospegulo 
14.92002 Soneto pri konfesstrukturo 
26.12004 Soneto pri simpla pigreco 
8.32001 Soneto tute frakasita 
10.112004 Soneto kun aŭtunfrosteto 
5.112000 Soneto kun silenta ĉarmo 
28.102004 Soneto pri tempoforŝovo 
17.52004 Soneto de anseroj dikta 
9.92001 Soneto je tipa barĉado 
7.82004 Soneto en subkulturpremo 
9.42001 Soneto je anonimpoŝto 
14.122005 Soneto de iama kontraŭ... 
7.41998 Soneto vane eŭforia 
7.122002 Soneto skribita per PARKER 
6.42001 Soneto je memordiveno 
7.111995 Soneto mielomustarda 
6.62001 Soneto rilate al iu 
1.121998 Soneto je unu letero 
5.102004 Soneto pri forpaso de K. 
14.112006 Soneto kun danuba paĝo 
11.122000 Soneto pri sonĝo de Karlo 
28.82004 Soneto je telefonado 
22.61997 Soneto je kulturministroj 
13.101995 Soneto por la instruistoj 
31.101999 Soneto pri amikkunveno 
31.51997 Soneto prononce prestiĝa 
22.102002 Soneto por kara Maria 
10.91999 Soneto reamneziiĝa 
31.52002 Soneto pri deca boneco 
30.71998 Soneto pri fama aktoro 
16.102001 Soneto pri troigprincipoj 
18.92001 Soneto pri malpremiero 
29.32003 Soneto je krudaj memoroj 
7.12000 Soneto je la heredaĵoj 
8.12002 Soneto pri l' pastraj deziroj 
21.11995 Soneto pri rekomendado 
29.92000 Soneto pri Helen-sepulto 
11.102004 Soneto pri rido ĉe fino 
2.52000 Soneto pri kloĉarda grafo 
7.92003 Soneto konfitaĵvetura 
22.52002 Soneto pri sekretfenestroj 
22.42005 Soneto pri redakta paŭzo 
28.12001 Soneto pri duflanka Davos 
6.82001 Soneto kvieta kaj brua 
21.121997 Soneto kun NE-redaktoro 
16.21998 Soneto pri artista volo 
26.92001 Soneto ĉe komprena lingvo 
19.22002 Soneto pri dozo de vero 
24.122006 Soneto kun kristnaska ŝtono 
4.22006 Soneto kun patologio 
10.12003 Soneto kun la blankaj musoj 
14.62005 Soneto laŭ saĝa proverbo 
13.91999 Soneto kun kaprinkazeo 
4.111995 Soneto por sankta Marteno 
8.42001 Soneto je tramkolizio 
2.122002 Soneto - ĝuste ni parolu 
14.122003 Soneto note al nenio 
23.121996 Soneto ĉe kristnaska disko 
1.21997 Soneto je spektaklo en STOK 
15.11998 Soneto pri korespondaĵoj 
14.111997 Soneto je alia flanko 
23.11997 Soneto je kreo trankvila 
14.52001 Soneto kun lingva konsilo 
16.92001 Soneto pri memabsolvado 
18.92006 Soneto - Alzheimer-sindromo 
15.72004 Soneto supren kaj malsupren 
12.32003 Soneto kun Czesława Łachut 
4.32004 Soneto por liceanino 
4.91998 Soneto kun patrinkuiroj 
18.52003 Soneto kun Witold Czajkowski 
8.81998 Soneto pri familiado 
16.112005 Soneto pri Zurik-enigmo 
20.22006 Soneto pri sanktdiferencoj 
25.92004 Soneto pri temo dilema 
26.52005 Soneto pri pensoj deviaj 
17.41996 Soneto pri tradukmalemo 
12.22002 Soneto pri jaroj volontaj 
30.12002 Soneto pri la sapvendado 
13.22006 Soneto sen amopromeso 
16.52005 Soneto kun amodifino 
18.101997 Soneto pri la hororaĵoj 
20.12000 Soneto pri komprenmankuloj 
22.112002 Soneto portreta - Andreo 
22.112000 Soneto pri eternaŭroro 
30.112004 Soneto kun amata avo 
6.32003 Soneto pri filmo kaj libro 
8.112006 Soneto de kurpia gento 
21.81999 Soneto kun nuptoimago 
5.92005 Soneto pri teleduelo 
17.41995 Soneto pri bonaj maluzoj 
18.32002 Soneto flora por Anita 
22.91998 Soneto someradiaŭa 
14.102005 Soneto kun aŭtuna moro 
25.122005 Soneto sendube kristnaska 
22.122001 Soneto ankoraŭ malplena 
25.12001 Soneto pri tre grava resto 
21.112002 Soneto - sensenca konvinko 
3.102000 Soneto tra vitrorealo 
20.112001 Soneto pri elsenderaroj 
4.112000 Soneto kun malnovurbeco 
15.52006 Soneto pri fotoj de Anja 
1.22002 Soneto - la unua tago 
2.91997 Soneto pri simpla vendado 
26.22001 Soneto radioeldona 
15.32000 Soneto pri ŝtonintervjuo 
13.71997 Soneto kun la poetino 
6.121997 Soneto kun ĉiela trono 
16.51998 Soneto kun bovo kaj tramo 
8.41995 Soneto ne nepre oranĝa 
25.92002 Soneto pri provo kiu ĝenas 
1.12004 Soneto pri malkonvencioj 
2.41999 Soneto kun malpura virto 
31.72005 Soneto pri nuba teatro 
25.22002 Soneto voje al silento 
2.72004 Soneto denove je nupto 
24.72005 Soneto pri ŝanĝa vetero 
16.21999 Soneto brue karnavala 
18.51998 Soneto kun pia dediĉo 
25.62001 Soneto pri vivo de arto 
18.122001 Soneto kristnaske novjara 
19.42006 Soneto pri mia komenco 
28.62006 Soneto je la datreveno 
9.22001 Soneto fruantaŭprintempe 
8.101997 Soneto je ambasadaĵo 
11.92001 Soneto pri terkatastrofo 
14.61999 Soneto kun vido distanca 
28.122000 Soneto pri danubaj torĉoj 
2.111996 Soneto nuntempe postmorta 
29.71996 Soneto kun libera spaco 
11.51998 Soneto pri disiĝaj fratoj 
11.41995 Soneto pri fuŝtransakcioj 
18.22001 Soneto pri sunaj koloroj 
8.111996 Soneto kun malicaj baroj 
30.42002 Soneto pri sinsenkulpigo 
23.92004 Soneto kun malvenka frazo 
20.41997 Soneto pri makulaturo 
8.52005 Soneto je la militfino 
13.42002 Soneto pri simpla trosato 
8.122000 Soneto kun sonetoido 
15.61995 Soneto apud Roman Samsel 
9.122000 Soneto pri dato sur ŝtono 
7.91999 Soneto kun nova tertremo 
16.32005 Soneto kun miaj doktoroj 
13.12005 Soneto pri suna vetero 
16.22002 Soneto pri DADA vestada 
12.22003 Soneto pri hip-hop dadaoj 
16.62003 Soneto kun servulprincipo 
22.122000 Soneto - svisoj apud svisoj 
28.101998 Soneto pri ŝanĝo de povo 
28.81998 Soneto pri festoj sen kaŭzoj 
12.121999 Soneto kompare sovaĝa 
8.42003 Soneto kun la falsa tono 
4.112002 Soneto kun la absurdaĵo 
6.102005 Soneto aprobaprobata 
14.82002 Soneto kun abomendozo 
28.101996 Soneto kun vetero ŝtorma 
11.101999 Soneto pri poemkopioj 
8.42000 Soneto naturdiafana 
29.102005 Soneto kun fermitaj birdoj 
27.61999 Soneto pri apudaj arboj 
2.92003 Soneto pri tima ardeo 
21.72004 Soneto kun imita sviso 
3.21998 Soneto kun libroj en sejmo 
7.62001 Soneto pri io sen senco 
6.101996 Soneto kun paradizmanko 
17.102006 Soneto - Antonio Ruggiero 
26.11999 Soneto en ombro de arto 
20.81997 Soneto pri arto alie 
15.71996 Soneto pri velpapilio 
19.72003 Soneto pri tiuj de jaĥto 
2.92005 Soneto kun akraj langustoj 
16.42005 Soneto pri magra dikulo 
19.12004 Soneto pri la nova klaso 
30.32000 Soneto pri stato bigota 
14.32003 Soneto kun pafo al plebo 
9.102006 Soneto kun usona bazo 
25.11998 Soneto pri vortareraroj 
25.111999 Soneto pri unu sponsoro 
1.42004 Soneto pri trompa „tiscali” 
29.21997 Soneto jubileumada 
9.71999 Soneto ankoraŭ kun nupto 
20.111995 Soneto je hispanaj zorgoj 
9.21997 Soneto laŭ Evangelio 
10.62003 Soneto pri vela kantado 
16.42004 Soneto pri malĝojaj strigoj 
15.42001 Soneto je paskaj kutimoj 
9.31997 Soneto dependa de si mem 
23.62003 Soneto pri la daŭra tempo 
10.21995 Soneto pri la karnavalo 
9.81997 Soneto je la polka ritmo 
31.102003 Soneto - aŭtuna mateno 
14.61997 Soneto je ŝtono torenta 
22.42001 Soneto pri itala manĝo 
24.111995 Soneto pri porkobuĉado 
14.102001 Soneto pri kaŝtanarbaro 
18.82003 Soneto pri libera kazo 
5.91998 Soneto pri griza tageco 
13.102005 Soneto pri loko de sido 
10.82005 Soneto pri ordo kaj saĝo 
30.71996 Soneto pri fiŝa haveno 
23.41998 Soneto pri gusto de pano 
29.42004 Soneto pri ekvilibrumo 
3.111998 Soneto pri loĝejaj plantoj 
20.32003 Soneto pri forta malforto 
25.111995 Soneto pri bankaj trompaĉoj 
2.102002 Soneto pri filmo kun Szpilman 
25.72006 Soneto kun militaj fintoj 
25.81998 Soneto kun pseŭda maldekstro 
18.31998 Soneto literaturkluba 
17.62003 Soneto - atende por gastoj 
7.31996 Soneto kun libroherooj 
17.121997 Soneto - voje al Itako 
28.11996 Soneto pri bernplata manĝo 
2.41998 Soneto pri emo por helpo 
5.82004 Soneto nudpieda sprone 
12.81998 Soneto je griza tageco 
26.111998 Soneto pri stratlumigado 
9.82001 Soneto vespermanĝrefleksa 
4.52000 Soneto kun krudaj konfesoj 
19.72004 Soneto skribita balkone 
15.82003 Soneto en ombro de turo 
8.22000 Soneto por ferikomenco 
5.42004 Soneto pri nepraj bezonoj 
29.112006 Soneto pri tapiŝaĉeto 
9.101995 Soneto je spuro viena 
3.101998 Soneto kun skribo al fisko 
24.72001 Soneto por ĉiutageco 
21.101999 Soneto je nupto divorca 
29.71997 Soneto je ambaŭ signifoj 
4.122005 Soneto kun sankta Barbara 
1.11998 Soneto pri aroganteco 
28.32004 Soneto pri ploriga kanto 
19.22001 Soneto pri sento baneca 
14.11998 Soneto pri sovaĝaj maskoj 
29.52003 Soneto pri fido sen bazo 
23.82002 Soneto esta en malesto 
28.32002 Soneto kun multaj bedaŭroj 
2.12002 Soneto je deva reveno 
20.102002 Soneto ĉe kora letero 
27.72004 Soneto pri malintereso 
29.42003 Soneto pri morgaŭa perdo 
27.31996 Soneto en rondo de helo 
20.81996 Soneto pri forvojaĝantoj 
27.42006 Soneto pri murdo mp3 
7.21995 Soneto pri kinomanio 
4.61995 Soneto pri tre grava tago 
6.11996 Soneto je ago de Bert Diel 
9.11998 Soneto - sen nazo por mono 
24.21998 Soneto pri karnavalado 
21.72001 Soneto kun morta informo 
5.11996 Soneto atendas sponsoron 
19.112006 Soneto pri sankta Francisko 
3.71997 Soneto je bibliaj saĝoj 
25.72000 Soneto pri kampara korto 
17.31998 Soneto por Patriko-tago 
16.71996 Soneto rivera ĉiele 
19.102000 Soneto pri surogatsceno 
28.112002 Soneto pri streĉo postaĵa 
3.42002 Soneto pri uniformintoj 
14.72004 Soneto sen iuj paŝtistoj 
27.81996 Soneto plenbiografia 
11.91995 Soneto pri gravega birdo 
7.122000 Soneto - kio estas blago? 
14.31997 Soneto blasfemanta preĝe 
15.32005 Soneto pri volo al sano 
3.42001 Soneto pri la Rikardado 
19.81998 Soneto familifestena 
31.122002 Soneto pri proksimaj faroj 
6.122001 Soneto kun donaca streso 
7.41999 Soneto pri amuzinkuboj 
1.11999 Soneto ne nur la novjara 
2.112001 Soneto laŭ arto ĥoĥola 
17.121995 Soneto pri Barbara Löpfe 
24.72003 Soneto kontraŭciviliza 
24.42006 Soneto pri Bööggus-bruligo 
10.42000 Soneto pri ĥoĥolbruligo 
18.12000 Soneto pri ĥoĥolaj gestoj 
3.72001 Soneto kun sago en koro 
26.72004 Soneto ne pri ĝusta temo 
20.51999 Soneto kun malaprezstato 
12.11995 Soneto pri du parizanoj 
14.31995 Soneto kun Beno Loderer 
17.122002 Soneto pri sledaventuro 
11.121995 Soneto pri suspekta fako 
16.12001 Soneto pri la avantaĝoj 
4.92001 Soneto pri subĉielflugo 
31.31999 Soneto pri falsa nocio 
12.51999 Soneto pri diversaj tonoj 
8.82003 Soneto pri duba utilo 
24.81998 Soneto leĝeratletika 
27.31995 Soneto - survoje al puno 
4.121999 Soneto kun konjunkturismo 
8.62001 Soneto pri limmata vento 
22.82001 Soneto tamen aventura 
27.112006 Soneto pri venĝo de caro 
3.52005 Soneto pri l' tria de majo 
17.101998 Soneto pri komunbalotoj 
24.42003 Soneto pri plugita herbo 
27.82000 Soneto por esti artisto 
1.92005 Soneto kun vero en foso 
19.12002 Soneto skribita kamene 
4.32002 Soneto kun aventurskizo 
27.52005 Soneto pri fojnofalĉado 
21.92003 Soneto kun amazon(in)oj 
15.52002 Soneto kun herbofalĉado 
23.82004 Soneto je fojna odoro 
1.102001 Soneto por esti ardeo 
1.22005 Soneto pri severa vintro 
3.52003 Soneto je la sama loko 
21.122005 Soneto pri la centjarfesto 
1.91999 Soneto pri rekompencmanko 
23.72000 Soneto kun kampmatenmanĝo 
12.122002 Soneto pri sonĝo kun dato 
24.101999 Soneto pri longa hejmvojo 
25.122001 Soneto pri Guarda sen voko 
2.101997 Soneto je ministdemandoj 
16.71997 Soneto pri urbo somera 
22.51995 Soneto kun patrinspirito 
31.51998 Soneto pri gegastigantoj 
16.101999 Soneto kun dia dediĉo 
27.72006 Soneto pri lingvoglatigo 
2.12005 Soneto festa ĉe Paprotny 
7.102001 Soneto kun universsfero 
25.62005 Soneto pri la pardonemo 
20.102000 Soneto - Venecio nokte 
3.52002 Soneto pri CORTE POLACCA 
9.32003 Soneto malantaŭ kurtenoj 
5.122006 Soneto pri perversnocioj 
21.121998 Soneto kun malglora morto 
19.61995 Soneto kultur-ataŝea 
6.31998 Soneto pri listo sen Shakespeare 
20.112004 Soneto memora pri NUPTO 
24.42004 Soneto kun ekstrakta lukso 
28.72004 Soneto - fulmtondro Tucholsky 
10.42003 Soneto pri forta konvinko 
14.112000 Soneto pri postaj mezuroj 
7.72003 Soneto pri enua stato 
15.102000 Soneto kun CORTE POLACCA 
26.42006 Soneto pri venontaj kazoj 
4.112006 Soneto kun langoeltranĉo 
3.112000 Soneto kaŝita sopire 
13.52005 Soneto anstataŭ konfeso 
15.32003 Soneto - truoj al ĉielo 
8.52006 Soneto pri tro multa skribo 
13.121999 Soneto brulanta memoron 
15.92002 Soneto kun rozaj okulvitroj 
7.71997 Soneto je kosma kaoso 
13.101998 Soneto evangelieta 
14.71999 Soneto antaŭ malsatuloj 
11.82001 Soneto pri grupa vizito 
15.92003 Soneto pri arto por arto 
19.42003 Soneto pri venĝa Akilo 
29.71995 Soneto pri fuŝa rostado 
28.12002 Soneto ĉe la ekzameno 
30.121996 Soneto pri la kvinsistemo 
6.102003 Soneto sen prudaj flagsvingoj 
3.72003 Soneto nome Tomaszewski 
15.112004 Soneto pri volo por flanko 
9.92006 Soneto kun naŭoj de ŝato 
31.122003 Soneto pri paŝota tempo 
24.102004 Soneto ruĝa kaj viola 
15.102003 Soneto pri dankopaketo 
31.72000 Soneto pri drakonripozo 
22.82005 Soneto ĉe pano kaj vino 
2.71996 Soneto pri vivkrea akvo 
5.72006 Soneto laŭ unu letero 
7.81999 Soneto pri ŝtupargraveco 
16.122005 Soneto pri taŭgaj ekstremoj 
25.32000 Soneto inter kompromisoj 
23.101996 Soneto pri soifa tero 
26.92004 Soneto pri tago sen aŭtoj 
16.62004 Soneto per ci al Petrarka 
11.22003 Soneto denove nasktaga 
5.82006 Soneto pri kontraŭaj ecoj 
4.72005 Soneto pri plena enketo 
16.42002 Soneto kun libera volo 
3.72004 Soneto pri grila rostado 
16.41997 Soneto pri diversaj devoj 
24.122001 Soneto pri propra steleto 
9.121995 Soneto por ĉiu de ĉiuj 
2.62000 Soneto kun devo por skribi 
1.32004 Soneto sur maldekstra flanko 
27.61996 Soneto pri deva futuro 
23.92001 Soneto pri nacia saĝo 
22.31998 Soneto - efekto de povo 
23.62000 Soneto apud bohemio 
27.62003 Soneto pri tolera kredo 
5.22005 Soneto pri duoblaj maskoj 
6.91998 Soneto kun malantaŭvido 
4.102003 Soneto pri sola birdeto 
11.62004 Soneto pri malfacilecoj 
5.61999 Soneto pri hereda kodo 
7.122003 Soneto kun malagrablaĵoj 
13.111995 Soneto pri kristnaskfoiroj 
19.112003 Soneto kalendaregala 
11.52003 Soneto pri sofoj de l' vivo 
1.12005 Soneto pri novjardeziroj 
27.122004 Soneto pri insurekcio 
28.42004 Soneto pri perditaj gaŭĝoj 
21.71996 Soneto - helpo de slovakoj 
12.112004 Soneto ademokratia 
11.21998 Soneto - varma februaro 
19.71996 Soneto kun disciplinmanko 
25.102003 Soneto pri prodigintulo 
14.42006 Soneto por Granda Vendredo 
17.91999 Soneto kun memmortiganto 
10.42006 Soneto pri dimanĉparoloj 
12.12002 Soneto pri la trotaksado 
3.81996 Soneto pri zorgoj de simplaj 
21.62005 Soneto pri riĉa mizero 
20.32004 Soneto pri mielkalikoj 
15.62003 Soneto pri konsulta ŝanĝo 
28.31996 Soneto por bierpatrono 
6.62004 Soneto ĉe ŝtuparparoloj 
28.121998 Soneto kun lasta vojparto 
10.31996 Soneto pri manuskriptperdo 
5.32004 Soneto pri vanaj virusoj 
4.11997 Soneto enue ebleca 
20.52001 Soneto je tima rajdado 
8.91998 Soneto kun junipergusto 
19.81997 Soneto pri ĉiutageco 
19.111999 Soneto por Hanto sen Pano 
7.122005 Soneto prezidentelekta 
18.42002 Soneto pri amoetapoj 
14.52002 Soneto pri virtualeco 
18.11995 Soneto pri aventuristo 
13.101996 Soneto pri forto de kredo 
4.102001 Soneto kun peto por savo 
23.12002 Soneto pri librmaleldono 
6.31996 Soneto pri libroeldono 
8.111999 Soneto je filozofio 
23.122003 Soneto pri ambaŭ feliĉoj 
7.121997 Soneto pripense krescenta 
5.51995 Soneto kun Henryk Sienkiewicz 
6.81995 Soneto radioaktiva 
11.61997 Soneto pri klaĉoj ŝtuparaj 
20.81998 Soneto kun kazo freneza 
7.32004 Soneto por sendomantulo 
30.31997 Soneto je Resurekcio 
9.92003 Soneto pri Kabo de Kalo 
5.101998 Soneto pri kelkaj ripetoj 
5.11999 Soneto evitanta gripon 
15.41995 Soneto - polaj embarasoj 
20.71995 Soneto je kelkaj kontemploj 
3.112002 Soneto kun hazardovico 
1.91997 Soneto pri germanigado 
29.61995 Soneto pri tago de maro 
3.52001 Soneto pri festa enuo 
10.62004 Soneto kun adrenalino 
13.62005 Soneto pri kontraŭvektoroj 
3.72006 Soneto kun helpiluzio 
6.12003 Soneto pri frua projekto 
6.121996 Soneto kun sendependaĵoj 
1.72002 Soneto atingas havenon 
8.32002 Soneto kun rozoj barbaraj 
3.22000 Soneto post operacio 
2.42006 Soneto datrevena spite 
2.32006 Soneto stabilizatura 
2.32001 Soneto kun pajlaj ĥoĥoloj 
22.102001 Soneto fuĝas de milito 
16.61995 Soneto pri patologio 
4.21995 Soneto pri gemaj valoroj 
15.42003 Soneto kun heroa grego 
11.72001 Soneto pri sekta agado 
30.61998 Soneto pri konata lingvo 
31.52005 Soneto kun malgrandigaĵoj 
8.61998 Soneto por la kamarado 
7.121998 Soneto je ĉieltuŝsonĝo 
9.112003 Soneto por K. M. Załuski 
11.82006 Soneto pri tristo sen kaŭzo 
8.32006 Soneto laŭ virina sento 
2.22001 Soneto pri tempa impliko 
18.62000 Soneto perfida kaj danka 
12.62006 Soneto kun libroeldono 
29.112002 Soneto pri Andreo-nokto 
1.52005 Soneto pri turismaj ludoj 
13.51999 Soneto pri kvar legantinoj 
27.62001 Soneto eksterordinara 
13.32001 Soneto je la enuaĵo 
11.62003 Soneto pri kuirpasio 
2.112006 Soneto kun gripo malsata 
7.122004 Soneto pri hordoj de fanoj 
25.112006 Soneto kun kontrastsilento 
2.111998 Soneto kun zorgo pri Tero 
24.72000 Soneto kiel Dio volis 
21.101996 Soneto apud akcipitroj 
2.92000 Soneto pri piedsubmeto 
24.52003 Soneto rilate al frato 
20.12004 Soneto pri lerneja tasko 
4.101997 Soneto je alia stilo 
22.11996 Soneto pri maleficado 
22.11995 Soneto pri la novriĉulo 
5.82005 Soneto multoble vizaĝa 
26.52001 Soneto revene al l' pola 
4.111999 Soneto pri aŭtunvagado 
25.61995 Soneto pri la ora plumo 
11.121999 Soneto pri signifdisdono 
23.111999 Soneto pri iu ofendo 
31.52003 Soneto pri hunda incito 
22.122003 Soneto pri kontinuado 
22.122004 Soneto pri sonetjardeko 
10.71996 Soneto kore por naturo 
28.72003 Soneto kvieta kun krio 
21.61999 Soneto kun malnovurbeco 
23.91996 Soneto kun puno pro nasko 
15.102006 Soneto en olivĝardenoj 
15.82005 Soneto pri surfa mateno 
30.72004 Soneto pri kaŝa rigardo 
24.92004 Soneto pri akra antaŭo 
18.101999 Soneto ĝue sereniĝa 
12.51997 Soneto je ligitaj kazoj 
20.11995 Soneto al Terttu Tyynelä 
5.72003 Soneto - dufoje Racibórz 
5.21997 Soneto de perditaj sentoj 
20.72006 Soneto pri limo de lingvoj 
27.31997 Soneto je grava demando 
2.21995 Soneto pri altarkandelo 
9.12001 Soneto pri nacifetoro 
13.82005 Soneto pri flugo al Kreto 
3.61999 Soneto pri ligoj de nomoj 
8.21998 Soneto pri ĵurnaliĝado 
19.111998 Soneto laŭ Pola Radio 
26.12002 Soneto pri unu gazeto 
7.22005 Soneto pri la opinioj 
13.32003 Soneto sen propra patrujo 
29.31999 Soneto pri turaj pasioj 
9.101997 Soneto pri librovendado 
22.32005 Soneto pri miro reala 
7.51995 Soneto pri Władysław Reymont 
18.51996 Soneto kun pianaj sonoj 
6.112004 Soneto pri iu ovala 
13.102000 Soneto de antaŭfenestro 
20.22004 Soneto kun surprizdecido 
26.112005 Soneto pri bigoskuiro 
22.111996 Soneto - Władek Popielarczyk 
26.91995 Soneto ne plu komprenebla 
26.52003 Soneto pri savo per morto 
9.111998 Soneto pri la kataklismo 
21.41996 Soneto - sukcesa proceso 
28.121997 Soneto pri debutaj punktoj 
20.72000 Soneto pendita vapore 
31.101997 Soneto aliopinie 
26.42002 Soneto kun temo eduka 
14.112005 Soneto por varti ekzemplojn 
20.92006 Soneto pri tempo enua 
22.72002 Soneto kun spiritmalpuro 
31.12004 Soneto pri malvola diro 
23.31999 Soneto pri radiaj ŝercoj 
16.81997 Soneto je vinagraj bretoj 
8.21999 Soneto kun kruco kaj serpo 
7.102006 Soneto pri dolĉaj paroloj 
7.111996 Soneto - ĉu esti ĉu havi? 
27.101997 Soneto je konstantaj ŝanĝoj 
23.92002 Soneto maldemokratia 
29.121999 Soneto kun popolregado 
26.101998 Soneto kun venonta nupto 
23.122004 Soneto pri memora tago 
29.122005 Soneto kun nandiktaturo 
29.92003 Soneto kun klara vidpunkto 
24.71995 Soneto je la paradizo 
14.101997 Soneto POSTmalavantaĝa 
13.62001 Soneto pri ridigŝaŭmumo 
10.91997 Soneto kontraŭ profanado 
27.62005 Soneto pri ŝanĝoj de memo 
29.102004 Soneto ĉiufoje l' sama 
14.82003 Soneto de lasta efekto 
2.82001 Soneto paradizetosa 
23.121997 Soneto pri modesta nupto 
29.81995 Soneto pri enua formo 
19.12001 Soneto pri kreaj subtenoj 
15.22005 Soneto pri novriĉa stato 
26.122001 Soneto kun kristnaskteatroj 
19.91995 Soneto pri liberalkoto 
11.62000 Soneto pri diferencigo 
9.122005 Soneto pri sorĉaj aferoj 
25.11996 Soneto ĉe la eldonisto 
21.71995 Soneto pri montartempesto 
13.11999 Soneto pri vintra neĝvento 
28.71997 Soneto je sorta vivforto 
29.62000 Soneto kun manko de sento 
23.41997 Soneto pri planita murdo 
21.11997 Soneto pri postaj eventoj 
29.32000 Soneto pri menso talpeta 
21.12000 Soneto pri noktpapilioj 
19.41997 Soneto pri la aparteno 
20.91999 Soneto kun cigna tristkanto 
24.21997 Soneto intence fantoma 
28.51996 Soneto pri ekskursa grupo 
30.42000 Soneto pri nia malscio 
2.32004 Soneto pri kontrasta rajto 
23.71997 Soneto je aŭtoritato 
18.101998 Soneto kun gazetlegado 
29.72001 Soneto pri alpa kabano 
13.22000 Soneto skribita postmese 
20.91998 Soneto pri malpura ŝipo 
5.91999 Soneto pri spektaklretiro 
27.102002 Soneto pri aŭtorspektaklo 
17.92000 Soneto dum tago de preĝo 
23.72006 Soneto pri returna tempo 
6.112005 Soneto por la pluminismo 
15.112003 Soneto pri raportlegado 
1.81997 Soneto pri malpurigado 
26.112004 Soneto konstantinopola 
9.62000 Soneto kun ecoj de Dio 
20.51997 Soneto pri kreo de Dio 
28.122003 Soneto kun ekstrempolusoj 
8.92002 Soneto pri manko de puno 
2.61997 Soneto varie cerbuma 
25.112002 Soneto - morta komunisto 
4.51995 Soneto pri miaj laboroj 
9.92000 Soneto kviete facila 
14.61996 Soneto june malfacila 
25.72002 Soneto pri krizo dolara 
28.32003 Soneto pri frenezkonvinko 
4.72006 Soneto sen l' dua Svisio 
12.101997 Soneto por paperherooj 
7.122006 Soneto pri primitivuloj 
2.22005 Soneto pri vorto „patrujo“ 
3.61996 Soneto pri printempnaturo 
8.111997 Soneto je la komunio 
25.71999 Soneto kun falspopoleco 
8.122001 Soneto Maria-nomtage 
2.41995 Soneto pri vana divorco 
22.92001 Soneto pri eblo de esto 
10.41995 Soneto por atingi celon 
8.71997 Soneto pri militpetoloj 
1.52002 Soneto pri maja mateno 
19.31999 Soneto pri paskmatenmanĝo 
5.122002 Soneto kun fakkariero 
23.31995 Soneto pri artaj heredoj 
19.31998 Soneto pri du kontraŭuloj 
15.81996 Soneto pri doganaj devoj 
22.62001 Soneto pri kuraĝigado 
6.82002 Soneto kun okula venĝo 
8.112005 Soneto kun jasmena teo 
4.42006 Soneto kun patrodemandoj 
21.72005 Soneto je mia nomtago 
4.32000 Soneto kun Kazimierz Mrowczyk 
25.31997 Soneto kun voko ATENTU! 
25.71996 Soneto gaste ĉe hungaroj 
4.62001 Soneto pri festo en Halaŭ 
8.82002 Soneto kun malvolonteco 
2.11998 Soneto pendita sur muro 
7.41996 Soneto kun majstro Romano 
14.62006 Soneto malĉiutageca 
5.72004 Soneto kun tumulta bruo 
16.72005 Soneto pri la dorsosako 
15.41997 Soneto ĉar dronis Titanic 
27.92006 Soneto post iu spektaklo 
22.72005 Soneto pri IAM kaj pri NUN 
23.61997 Soneto pri ambaŭ Humboldtoj 
10.121998 Soneto demanda - ĉu skribi? 
16.41995 Soneto por ĉiutageco 
3.82003 Soneto pri forto de korko 
5.52006 Soneto manie okula 
22.22000 Soneto por la dudek dua 
7.121999 Soneto pri A Bo samtempe 
18.72002 Soneto pri konstanta paso 
3.91998 Soneto kun mortaj flugiloj 
3.22005 Soneto pri danĝera listo 
22.22002 Soneto duobligas tempon 
17.12000 Soneto pri troinformado 
18.52004 Soneto pri io probabla 
12.91996 Soneto je pluma premio 
12.72005 Soneto pri duobla honto 
26.72005 Soneto pri la dulingveco 
18.31995 Soneto pri la entombigo 
9.101998 Soneto pri aŭtorlegadoj 
19.121996 Soneto pri kristnaskaj standoj 
30.72000 Soneto pri Pürt-matenmanĝo 
8.112001 Soneto por sano ne taŭgas 
23.12001 Soneto je skribmaniero 
8.51997 Soneto post interparoloj 
8.112000 Soneto kun duba feliĉo 
1.62006 Soneto kun imitadmajstro 
6.52006 Soneto preta sub leonoj 
17.81997 Soneto kontraŭ strata bruo 
11.11999 Soneto pri griza vetero 
19.92000 Soneto je septembraj signoj 
18.21997 Soneto je hakita sorto 
9.122006 Soneto pri sveno por ludo 
1.72003 Soneto je kio estus se... 
30.112005 Soneto ku kiĉaj aŭguroj 
15.71998 Soneto kun larikodoro 
6.21995 Soneto pri vilaĝaj nuptoj 
13.21999 Soneto pri sennomaj iuj 
7.22003 Soneto kun la raportisto 
4.32001 Soneto pri naciseparo 
12.61998 Soneto - ĉu purgatoria? 
8.12003 Soneto pri la skribmotivoj 
20.122000 Soneto kun fundo de sako 
9.41997 Soneto kun sprita Franz Fischer 
24.61996 Soneto sen Roto kun pavo 
3.121995 Soneto je literatoroj 
5.32000 Soneto por malsanultago 
11.22001 Soneto en vilaĝetoso 
12.12001 Soneto pri vintra nebulo 
2.42001 Soneto pri ritomanio 
26.32004 Soneto je ekspozicio 
12.122003 Soneto pri sonĝoj germane 
20.22002 Soneto pri tekoenhavo 
10.12004 Soneto pri honesta trompo 
2.31996 Soneto liberecebleca 
6.11999 Soneto antirojalisma 
15.31999 Soneto kun elsendo hora 
4.52006 Soneto kun mova animo 
8.72005 Soneto pri grava anonco 
2.41996 Soneto pri perdita vero 
9.32001 Soneto pamflete mistema 
14.32000 Soneto pri duba evento 
8.81996 Soneto pri kulturkontrastoj 
14.32006 Soneto negative laŭda 
21.71999 Soneto spure de Deoro 
11.101998 Soneto pri la kanonizo 
16.61998 Soneto pri edukadŝanĝo 
24.111996 Soneto pri vigla Edvardo 
18.91995 Soneto pri klostra koncerto 
10.41996 Soneto pri libro blanknigra 
3.102004 Soneto pri NE KROKODILU 
12.21999 Soneto kun tronaiveco 
24.91995 Soneto pri sorto de Norwid 
20.112002 Soneto kun infanprotesto 
28.112006 Soneto kun varsoviaĵoj 
3.92005 Soneto pri Novorleano 
3.82002 Soneto pri tempo freneza 
5.101996 Soneto pri toleromanko 
6.91997 Soneto de nupto al nupto 
31.81996 Soneto naturunueca 
28.92000 Soneto antaŭ knarmomento 
17.42001 Soneto antaŭ la ekskurso 
15.72005 Soneto - disko SZYMANOWSKI 
27.81997 Soneto neeltenebleca 
12.112006 Soneto - kiun ne elektu 
1.91995 Soneto pri bonaj najbaroj 
24.42000 Soneto pri la paska lundo 
4.81995 Soneto je la jubileo 
26.112000 Soneto pri pluva dimanĉo 
26.61998 Soneto pri pasportomanko 
17.72004 Soneto pri fermita sceno 
6.22005 Soneto ĉe la komunumo 
8.12005 Soneto por sekvi Svislandon 
15.92005 Soneto kun la nulaj horoj 
2.91998 Soneto pri malfrua sviso 
27.71995 Soneto pri sortaj disrevoj 
29.102001 Soneto kun doktor' Majewski 
13.72005 Soneto pri Shakespeare-okuloj 
30.32004 Soneto pri ekzistetapoj 
21.92006 Soneto - kokino ĉu ovo? 
11.122001 Soneto pri malamamiko 
25.112003 Soneto kun korespondaĵoj 
11.31995 Soneto sen iu kontrakto 
21.22005 Soneto kun eta promeno 
10.22004 Soneto pri feria loko 
7.122001 Soneto pri ŝtatkonsilisto 
1.112006 Soneto pri la kariero 
17.22001 Soneto pri kato strirufa 
8.72001 Soneto kun aŭtuna pluvo 
25.31999 Soneto pri ĵonglo de vortoj 
28.121999 Soneto pri pola radio 
24.11998 Soneto pri perdaj paroloj 
17.111997 Soneto je elit-eraroj 
25.82005 Soneto kun la ruĝa flago 
8.92000 Soneto klozetpatriota 
19.72005 Soneto pri manipulantoj 
30.32006 Soneto pri gazetaj ismoj 
3.41997 Soneto pri provo negebla 
4.51997 Soneto pri vulpa metodo 
4.72003 Soneto pri knajpo vis à vis 
6.102001 Soneto pri aŭtorvespero 
16.112001 Soneto en la debatombro 
13.32005 Soneto pri senata amo 
3.122000 Soneto pri arta vizito 
30.121997 Soneto pri statistik-Staĥo 
10.71995 Soneto kun Zurik-etoso 
31.11999 Soneto pri la instalistoj 
27.62000 Soneto pri gravaj titoloj 
22.61998 Soneto kun la tradukisto 
28.62001 Soneto kun verma koncentro 
10.52001 Soneto pri violsorĉisto 
30.52000 Soneto pri bastionlibro 
11.82005 Soneto pri animtenebroj 
4.72004 Soneto pri maniermankoj 
5.22004 Soneto pri vana trovado 
10.122000 Soneto pri kazo funebra 
3.62000 Soneto pri sovaĝa formo 
21.12001 Soneto pri banalinstigo 
17.122000 Soneto kun tortkandeletoj 
7.92001 Soneto pri bruteroristoj 
6.51998 Soneto pri tomboj kaj ĵuro 
3.32003 Soneto pri nepin-naskiĝo 
25.41995 Soneto pri Portugalio 
27.52002 Soneto pri humilspektaklo 
13.121996 Soneto pri unu dimanĉo 
9.31996 Soneto pri berlina strato 
6.91996 Soneto sen revenbileto 
13.81996 Soneto pri soleca vaĉo 
24.101998 Soneto - Poeta Invado 
15.22004 Soneto kun domaj rigliloj 
30.12004 Soneto pri ovo kaj koko 
23.81998 Soneto kun terurdonaco 
25.62004 Soneto pri vana ekscito 
3.22003 Soneto pri pravaj venkintoj 
4.102005 Soneto pri deva moralo 
7.111997 Soneto pri popolmigrado 
31.102000 Soneto pri malesta sento 
28.111999 Soneto kun la konkordiĝo 
24.62004 Soneto pri disreviĝado 
11.91998 Soneto pri landriparado 
3.51996 Soneto modesta kun plumpo 
23.62005 Soneto pri scenaj lampiroj 
30.111996 Soneto ankaŭ kun Svisio 
24.112004 Soneto ĝuste podolia 
14.72001 Soneto heroa orkestre 
26.51995 Soneto denove patrina 
21.31995 Soneto pri sek-modelinoj 
21.72006 Soneto pri memoportuno 
2.62006 Soneto kun kelkaj gustaĵoj 
4.31998 Soneto gazetrememora 
26.71998 Soneto pri belega Gdansko 
24.71998 Soneto pri peco de vivo 
13.82004 Soneto ĉe olimpiado 
24.92001 Soneto pri tre grava nasko 
27.41998 Soneto pri feriaj planoj 
8.31999 Soneto dialektkverela 
4.82006 Soneto laŭ fotografio 
7.72001 Soneto pri fuĝo de fato 
2.82006 Soneto - sepulto en Greve 
16.62005 Soneto pri duflankaj ridoj 
1.122001 Soneto je ĉio nenia 
3.32006 Soneto pri stabiliguloj 
13.42004 Soneto pri rolo kun volo 
22.62000 Soneto pri nobla malpuro 
3.32002 Soneto - listo de mumioj 
6.41998 Soneto pri nomo de Shakespeare 
27.32000 Soneto ne pri Sofokleso 
15.91998 Soneto kun malĝusta helpo 
21.122006 Soneto kun enigma Marko 
15.121996 Soneto nome NULA HORO 
22.112003 Soneto pri la armilisto 
6.21996 Soneto pri inspirofontoj 
3.11995 Soneto pri tufkoterio 
19.42004 Soneto - pri kiuj ululi? 
7.31998 Soneto pri militprofito 
17.62001 Soneto sen iu signifo 
1.111999 Soneto ĉe familitombo 
17.12004 Soneto pri evidenteco 
4.41997 Soneto iom kabareta 
29.111998 Soneto pri Zurik-diluvo 
22.21998 Soneto kun la plua nomo 
20.22005 Soneto pri dada PEN-ada 
10.111998 Soneto sonda - kio poste? 
22.51996 Soneto pri germanpensado 
22.82003 Soneto pri devoj de lingvoj 
14.62003 Soneto pri konfliktevito 
7.72002 Soneto pri artotransmeto 
27.52001 Soneto kun lingvistpamfleto 
2.112000 Soneto kun vortkvadratigo 
29.101999 Soneto pri poetkunveno 
25.22003 Soneto pri ĉiutagulo 
7.12004 Soneto pri papera ringo 
27.12003 Soneto pri petol-anoncoj 
27.102000 Soneto promocia AKURAT 
19.82000 Soneto pri salika sorto 
13.12000 Soneto idiomkonfuza 
6.12001 Soneto kun Hermann Tautorat 
28.101999 Soneto - Tadeo-nomtago 
24.112000 Soneto kun sonetoidoj 
2.52006 Soneto pri krudaj kanajloj 
13.11998 Soneto pri paroĥkutimo 
8.62003 Soneto kun kaj sen mizero 
9.81998 Soneto senta sed sen sorĉoj 
15.111998 Soneto kun literaturdomo 
17.92005 Soneto pri gemo en cindro 
2.52001 Soneto nome Silezio 
28.52006 Soneto pri kriantaj trunkoj 
24.82006 Soneto ĉe ekspozicio 
26.81996 Soneto pri ŝmirita belo 
31.72006 Soneto je fluanta tempo 
23.91998 Soneto kun tosto por Ola 
10.122002 Soneto pri trompantaj standoj 
26.121998 Soneto kun danĝermajesto 
23.51995 Soneto pri morto de Norwid 
19.41999 Soneto - rata intelekto 
28.41996 Soneto pri bravaj flegistoj 
25.72004 Soneto kun ruĝaj ĉemizoj 
7.82002 Soneto je memedukanto 
20.121999 Soneto - Spontana Teatro 
6.22003 Soneto pri kravatmakuloj 
9.42006 Soneto pri bondezirado 
11.41999 Soneto pri io tre vana 
18.41996 Soneto prenita abstrakte 
1.61997 Soneto pri mistifikantoj 
15.101997 Soneto pri brava Kościuszko 
14.122001 Soneto kun frazoj pri filmoj 
26.102005 Soneto pri hop-poezio 
12.21998 Soneto paralelafera 
28.31999 Soneto pri solaj momentoj 
16.102004 Soneto en prepozicio 
21.41999 Soneto pri danubaj pontoj 
27.22003 Soneto pri reerarado 
14.12000 Soneto pri nova carismo 
8.21995 Soneto pri la gazetetoj 
2.101996 Soneto - podolia buĉo 
10.52005 Soneto iom datrevena 
9.72006 Soneto pri registarŝanĝoj 
16.82006 Soneto pri sejmmarŝalino 
1.12001 Soneto pri venontaj jaroj 
29.21999 Soneto kun suferanimoj 
17.101996 Soneto pri radia seko 
3.92004 Soneto pri hororinformoj 
12.122005 Soneto ebrie obstakla 
29.112000 Soneto pri strangaj prelegoj 
29.91998 Soneto politikbedaŭra 
4.82000 Soneto pri la stranga vorto 
29.82000 Soneto pri la memorlibro 
10.71999 Soneto pri restsarmatismo 
2.11997 Soneto sen gvida lanterno 
17.52000 Soneto pri la akcidento 
28.71999 Soneto pri infanlaboro 
17.112002 Soneto kun Adamo-ripo 
26.12003 Soneto pri kuiro en STOK 
25.81996 Soneto je malfacilaĵoj 
19.21998 Soneto pri ŝtatkompromisoj 
11.92006 Soneto pri preĝejkolektoj 
11.31999 Soneto pri svisa sistemo 
9.22002 Soneto obscena kun ŝmaco 
2.12006 Soneto por la Berĥtoldtago 
1.122006 Soneto pri unu informo 
11.112001 Soneto paranojfestega 
19.52000 Soneto pri unu klarigo 
21.111996 Soneto senesperantiga 
17.41999 Soneto pri dento por dento 
8.32005 Soneto pri muzulmaninoj 
20.41998 Soneto pri pliliberiĝo 
7.32001 Soneto pri Wannsee-balado 
11.71996 Soneto pri ago KOMUNE 
10.111999 Soneto pri la libro BLAGA 
1.112005 Soneto pri fajrantaj moroj 
30.101999 Soneto pri vojo al Brzeg 
9.62006 Soneto pri bananmanĝego 
5.42003 Soneto serĉas diamanton 
9.82000 Soneto kun timo pro bruo 
13.51997 Soneto pri la leciono 
21.112004 Soneto dezira kaj zorga 
30.102001 Soneto pri la lingva centro 
16.22003 Soneto ĵetita al urtik' 
4.122002 Soneto pri Barbara-balo 
24.102000 Soneto pri armilmuzeo 
7.11995 Soneto pri vigla juneco 
5.11998 Soneto pri perceptkapablo 
2.61995 Soneto pri vivaj polusoj 
7.121995 Soneto - germanoj ĉe poloj 
2.52002 Soneto pri doma soleco 
28.121996 Soneto pri alia stato 
25.81997 Soneto pri vojo nokturna 
24.121997 Soneto en la stacidomo 
16.122006 Soneto pri malsanaj statoj 
30.112006 Soneto pri la terapio 
21.82002 Soneto kun pola akcento 
13.22005 Soneto pri dubaj amuzoj 
27.32006 Soneto de antaŭ ok jaroj 
24.52000 Soneto pri silentaj fabloj 
15.121998 Soneto por iu saĝulo 
21.12004 Soneto pri ombropercepto 
29.82004 Soneto olivkronolimpa 
13.21997 Soneto de velnavigisto 
16.11998 Soneto pri paroĥkolekto 
5.81995 Soneto muzikdimensia 
5.122005 Soneto inter SONETADO 
2.52005 Soneto pri veneciaĵoj 
27.61997 Soneto pri ruslingvistmajstro 
10.101999 Soneto familie grava 
10.102001 Soneto kun povo sen ŝtato 
24.111998 Soneto je deklinacio 
13.62004 Soneto pri esperanteco 
4.42004 Soneto pri memizoleco 
15.112001 Soneto pri l' vorto CIVITO 
11.32004 Soneto pri esperantado 
1.122002 Soneto je Esperantio 
12.92005 Soneto pri superlativo 
21.92002 Soneto iom infaneca 
9.41999 Soneto pri principa loko 
8.41999 Soneto pri radia strebo 
17.62000 Soneto je homonimeco 
14.21999 Soneto esperantantena 
2.42004 Soneto pri hontinda temo 
1.52003 Soneto pri fama KIAL NE 
14.51998 Soneto pri tagoeventoj 
10.102004 Soneto pri kuraĝdifekto 
18.82001 Soneto en ritmo de marŝo 
4.12002 Soneto pri blanka oblato 
12.122006 Soneto pri pola kutimo 
11.82000 Soneto doze subkaptema 
22.62006 Soneto trejnadterapia 
14.92005 Soneto pri anomalioj 
30.91996 Soneto ne por JES sed kun JES 
10.62001 Soneto pri subita veno 
29.102002 Soneto pri gravaĵperdado 
24.72002 Soneto por laŭdi firmaon 
19.72000 Soneto pri noktpapilioj 
24.31996 Soneto pri tro da sonetoj 
18.22006 Soneto pri terura lakso 
20.52005 Soneto eble pri futuro 
21.42001 Soneto pri si kaj kun si mem 
21.62000 Soneto pri voma afero 
1.82000 Soneto pri grimpo sur rokoj 
7.12002 Soneto pri gondolistino 
25.32003 Soneto enirmalpermesa 
13.102004 Soneto katolikvidpunkta 
6.102004 Soneto pri klasa sistemo 
13.12003 Soneto pri artomezuro 
10.61995 Soneto pri trompaj herooj 
24.122002 Soneto vigilie frosta 
12.41997 Soneto pri librovendejo 
10.81999 Soneto sur tertremospuroj 
29.82005 Soneto pri singarda temo 
20.42004 Soneto - letero al iu 
1.21999 Soneto por kulturministro 
12.42003 Soneto pri teatra ovo 
4.12005 Soneto pri perversa skribo 
18.61998 Soneto pri la vernisaĵo 
22.112004 Soneto pri nasko de knabo 
25.52005 Soneto je balaaĵaro 
12.102000 Soneto pri mempurigado 
17.92002 Soneto pri riĉa spirito 
24.51996 Soneto pri kruda ŝmirado 
17.92006 Soneto sen civitaneco 
31.71998 Soneto frapanta ĉielon 
31.102001 Soneto kun granda danĝero 
11.102001 Soneto sen la eŭforio 
8.62004 Soneto apud teroristoj 
24.62003 Soneto pri nomtago de Jan 
6.72003 Soneto pri tro frua festo 
2.21996 Soneto pri mikro kun riĉo 
18.122004 Soneto pri mortkompromisoj 
6.12005 Soneto pri la evoluo 
16.72000 Soneto pri vojo al Juppa 
20.61995 Soneto pri tri civilizoj 
1.121999 Soneto pri unu kvardeko 
4.112001 Soneto kun la doganisto 
14.42001 Soneto kun troa decido 
1.112004 Soneto postoperacia 
11.102005 Soneto pri malgrandaj ŝanĝoj 
3.22004 Soneto iom tramtarira 
16.122003 Soneto kun spiritheredo 
22.72006 Soneto ĉe Nuba Teatro 
23.71995 Soneto pri bela julio 
8.102001 Soneto pri afganatako 
29.101998 Soneto pri memmortigintoj 
13.121995 Soneto je ŝanĝo de bestoj 
25.102006 Soneto kun malkapableco 
28.52003 Soneto pri popolaĉverko 
2.12003 Soneto je montopromeno 
23.32001 Soneto anstataŭ anonco 
1.112003 Soneto kun purgatorio 
9.61998 Soneto kun apelacio 
13.62006 Soneto pri homara verko 
17.22003 Soneto amase nacia 
10.11999 Soneto pri konstitucio 
23.32006 Soneto kun argumentserĉo 
13.61998 Soneto pri felietono 
17.72000 Soneto pri ombraj bataloj 
19.122002 Soneto pri la kvindek oka 
7.112004 Soneto je flava fenestro 
16.32000 Soneto pri diro ĥaĥlaka 
17.91998 Soneto kun la fervojistoj 
1.51995 Soneto por maja festado 
1.52004 Soneto pri Unu l’ Unua 
7.12003 Soneto je ortodoksio 
30.82000 Soneto pri mikso de mondoj 
21.41995 Soneto pri globvelistino 
10.12002 Soneto por tuŝi naturon 
26.62005 Soneto pri ekspozicio 
20.121995 Soneto - kore pri Berthold Diel 
12.41999 Soneto tosta por Filipko 
18.62005 Soneto pri silenta vero 
17.102002 Soneto kun l' angla devige 
31.31995 Soneto pri prakseologo 
5.52004 Soneto pri filozofio 
27.42004 Soneto pri multaj citaĵoj 
5.72000 Soneto pri noca eksplodo 
18.102006 Soneto kun sankta Oronzo 
14.31998 Soneto simpla: - Mi kaj Dio 
24.32003 Soneto kun skiza ideo 
22.111999 Soneto kun liberallefto 
9.92004 Soneto kun papera ringo 
13.71998 Soneto pri konkludkaptado 
30.82004 Soneto pri ŝanĝoj por ĝojo 
31.121999 Soneto kun manko de fino 
26.91997 Soneto pri aĝa deklivo 
27.22006 Soneto pri olimpiado 
14.81996 Soneto pri fiŝistkabano 
1.121996 Soneto sub pajlotegmento 
18.71999 Soneto tosta por Barbara 
27.11998 Soneto pri la diamanto 
26.61996 Soneto pri volo sen kovro 
10.32006 Soneto pri agrarfondaĵo 
8.71998 Soneto pri perfidaj ratoj 
18.62003 Soneto kun verva banalo 
23.91995 Soneto pri tag-incidentoj 
11.82003 Soneto pri trista festeno 
4.102004 Soneto kun amo al bestoj 
8.61997 Soneto pri vojo al perdo 
4.12000 Soneto pri unu forpaso 
27.51997 Soneto kun falanta homo 
14.81998 Soneto maksimiliana 
20.62000 Soneto pri saksofonisto 
7.91998 Soneto kun sonatsistemo 
26.102006 Soneto tipe naskiĝtaga 
6.122006 Soneto kun filozofbarboj 
1.22004 Soneto pri germanpolido 
22.61999 Soneto kun pripensa devo 
8.11999 Soneto pri absurdaj agoj 
5.121997 Soneto pri trolibereco 
6.121999 Soneto kun brakofrapado 
31.71999 Soneto kun teda gazeto 
2.62002 Soneto kun frua feliĉo 
13.62002 Soneto pri fraŭdo de falsoj 
17.112005 Soneto pri bruta futbalo 
22.12004 Soneto pri simpla gajnado 
8.62006 Soneto je Zarkavi-morto 
5.71995 Soneto pri Serboj migrantaj 
13.21996 Soneto pri aŭtoraj rajtoj 
17.101995 Soneto je misuzaj nomoj 
9.61995 Soneto pri foto obskura 
21.22000 Soneto kun troa troigo 
16.102006 Soneto pri la sama paro 
28.11999 Soneto pri konjunkturado 
29.102006 Soneto pri Genja-konsiloj 
23.112003 Soneto portreta pri Genjo 
31.82004 Soneto pri amikinsorĉoj 
6.101998 Soneto kun la invitilo 
5.92000 Soneto je ekspozicio 
12.61995 Soneto pri rusa animo 
19.71997 Soneto - Jan Henryk Dąbrowski 
17.122004 Soneto apud Kronenhalle 
3.102006 Soneto pri germankomplekso 
16.122001 Soneto antipoezia 
24.61995 Soneto pri la strangoaro 
5.22006 Soneto pri la herba teo 
11.111995 Soneto pri sendependeco 
9.112002 Soneto esperantiana 
19.62000 Soneto fluge kun cikado 
23.52004 Soneto pri kalendarkarto 
23.51998 Soneto pri kvincentjaraĝaj 
17.91995 Soneto pri polaj elitoj 
5.122004 Soneto metrikheroeca 
1.71995 Soneto pri pakuma arto 
30.122006 Soneto disiĝa por ĉiam 
30.41997 Soneto pri nigro sekreta 
7.51998 Soneto pri unu mazuro 
8.91999 Soneto pri trista kalkulo 
23.92005 Soneto pri globalizado 
27.92000 Soneto mizerglobaliza 
2.42002 Soneto pri persekutisto 
14.101998 Soneto kun ĉarmadiaŭo 
25.41996 Soneto je degenerado 
5.81998 Soneto pri nokto sur placo 
1.102003 Soneto kun malvenka vivo 
4.121996 Soneto je folklora moro 
16.101998 Soneto pri mezuromanko 
24.52001 Soneto inter kamparanoj 
5.111996 Soneto pri matura amo 
26.32001 Soneto memore al Taggert 
20.21999 Soneto pri bonflanka pluvo 
21.82006 Soneto pri la malgras(s)ado 
13.81999 Soneto se io ne nocas 
10.72001 Soneto pri la respondeco 
27.82001 Soneto pri mastruma ŝtato 
15.72001 Soneto Grunwald-testamenta 
3.42006 Soneto kun vana alvoko 
16.52002 Soneto kun dialektiko 
3.42004 Soneto pri vojo al Romo 
1.52001 Soneto pri majaj bataloj 
3.101999 Soneto kun iu verkisto 
29.92002 Soneto kun dimanĉaj hantoj 
29.41998 Soneto - merita perfido 
23.121998 Soneto plena de deziroj 
28.122001 Soneto por pura aero 
18.21998 Soneto pri diversaj varmoj 
10.51995 Soneto pri bioproduktoj 
12.112005 Soneto pri mia velĉapo 
8.11998 Soneto kun la artisto Hepp 
10.102005 Soneto pri la kuraĝulo 
10.122005 Soneto pri la laŭreato 
11.81995 Soneto pri gajaj onklinoj 
23.92000 Soneto pri morto de Helen 
20.32002 Soneto ĉampane printempa 
2.81996 Soneto laŭ notoj de Staŝko 
6.11995 Soneto pri Hermann Tautorat 
15.12000 Soneto pri l' filmo de Wajda 
13.52001 Soneto pri mondo formika 
6.11998 Soneto ĉe Hermann Tautorat 
6.12006 Soneto pri reĝo kaj dandoj 
11.31998 Soneto nome Pascal Couchepin 
1.91996 Soneto por labordonantoj 
22.11999 Soneto pri nigro sur blanko 
19.121998 Soneto je la kvindek sesa 
30.92000 Soneto ĉe kamen' skribita 
13.82006 Soneto pri io konstanta 
14.62001 Soneto pri Dienstaltersgeschenk 
7.42002 Soneto sen Hermann Ebeling 
1.21996 Soneto pri perdita muŝo 
22.62002 Soneto kun tango teatra 
2.32002 Soneto de bonfartnenio 
2.81998 Soneto kun torĉoj kaj nuptoj 
18.82005 Soneto pri mirakla savo 
5.72001 Soneto pri kontraŭeblecoj 
11.72002 Soneto duba je efekto 
15.12005 Soneto malsanvolontula 
21.32004 Soneto pri himna etoso 
6.32005 Soneto sen koalicio 
3.52000 Soneto kun cindro en akvo 
2.31999 Soneto pri tempopostulo 
30.32001 Soneto laŭ kanto humura 
28.61998 Soneto pri multaj predikoj 
11.22002 Soneto pri la roza lundo 
24.121998 Soneto por Eva kaj Adam 
1.31996 Soneto dezira sen kartoj 
19.32006 Soneto pri multaj Jozefoj 
29.111999 Soneto pri pena elekto 
13.31998 Soneto pri Kristin-nomtago 
17.42002 Soneto kun la ronda drinko 
15.52004 Soneto laŭ loka gazeto 
30.42006 Soneto pri invitilado 
10.41998 Soneto kun paca kolombo 
15.62004 Soneto ĉe kalendarkarto 
25.92005 Soneto sen balotekstazo 
21.101998 Soneto kun la ciferplato 
17.31996 Soneto por sankta Patriko 
17.42003 Soneto kun tristo post manĝo 
2.102005 Soneto kun Evangelio 
24.112001 Soneto pri la ĥoĥolino 
10.121997 Soneto je ĥoĥolaj skoloj 
9.42000 Soneto pri ĥoĥolvizito 
28.112000 Soneto por la profesoro 
7.61996 Soneto kun ĥoĥolaj tipoj 
21.122000 Soneto kun manko en kapo 
17.112000 Soneto pri fiparolaĉo 
26.22005 Soneto pri homardisvolvo 
14.41995 Soneto - haltejo LIBERO 
29.42006 Soneto pri bela koncerto 
13.92003 Soneto pri frumalapero 
12.62004 Soneto pri la malekzisto 
9.52005 Soneto pri mezkvanta homo 
20.92002 Soneto pri simpla kaŝludo 
29.51999 Soneto - ...tamen sen hepato 
22.92004 Soneto pri ritualsono 
18.92002 Soneto kun nomtagfeliĉo 
15.32002 Soneto pri vana kortuŝo 
29.12002 Soneto surdiga per kvero 
28.12006 Soneto pri manko de sperto 
14.62004 Soneto pri la ekzistvolo 
5.32006 Soneto pri enmeto al ĉerko 
25.32002 Soneto pri malaperado 
5.41999 Soneto pri perdo en mondo 
16.101996 Soneto pri feblaj eventoj 
11.72003 Soneto pri merittrompantoj 
5.52002 Soneto pri la malapero 
22.41999 Soneto - kaŝe en amaso 
21.91999 Soneto pri sinvida manko 
16.32006 Soneto pro la malekzisto 
22.102006 Soneto por emigrantino 
12.31999 Soneto pri trompa paktado 
3.122004 Soneto pri ŝanĝoj kaj homoj 
1.71999 Soneto serĉanta silenton 
5.12005 Soneto pri l' monda funebro 
11.32003 Soneto pri vendota tero 
18.121999 Soneto pri la similaĵoj 
30.91997 Soneto kun grava demando 
26.82005 Soneto kun plaĝa socio 
2.21999 Soneto en sonetsalono 
12.72001 Soneto dolore progresa 
19.92004 Soneto je evangelipensoj 
5.91995 Soneto kore al Gerd Bussing 
23.91997 Soneto pri novriĉaj dupoj 
12.82001 Soneto sen muzea libro 
5.12003 Soneto pri svisaj horloĝoj 
14.12001 Soneto pri la persekuto 
16.72006 Soneto pri domo Alpine Lodge 
30.11997 Soneto pri svisaj hoteloj 
29.81998 Soneto pri perdita hundo 
23.101995 Soneto por bravaj hungaroj 
11.32001 Soneto pri malpeza tasko 
23.22000 Soneto - menso en urtiko 
27.12001 Soneto pri la dudek sepa 
25.42002 Soneto kun patrujdoktrino 
21.42003 Soneto pri popolprelego 
13.92006 Soneto kun nasktaga torto 
21.92000 Soneto pri lingvaj parioj 
29.62002 Soneto petra kaj paola 
28.102006 Soneto kun popolvagado 
12.41996 Soneto pri kosma vojaĝo 
23.111998 Soneto kun ŝanĝo al uro 
8.121996 Soneto kun kaŭzo por rido 
3.41999 Soneto pri danuba ponto 
17.72003 Soneto pri noktaj pripensoj 
19.31996 Soneto pri bildkolektado 
13.122004 Soneto vorte kontraŭ kaj por 
2.82003 Soneto pri ĝusta nomigo 
3.82005 Soneto parte venecia 
14.51996 Soneto koeficienta 
15.32004 Soneto pri diversaj flankoj 
24.122005 Soneto pri deforma senco 
22.122002 Soneto kun novperspektivoj 
3.101996 Soneto pri ŝtatamikecoj 
22.102005 Soneto kristnaska oktobre 
23.102003 Soneto skribita malvole 
21.101997 Soneto nome Joseph Conrad 
15.121995 Soneto pri kara doktoro 
19.112005 Soneto ambaŭflank-antaŭa 
17.111998 Soneto pri nupta Raĥela 
16.81996 Soneto pri noblaj muregoj 
31.32003 Soneto kun oficĉapeloj 
5.82002 Soneto pri misfamigistoj 
27.32005 Soneto pri bravaj Marioj 
6.52003 Soneto kun misalbordiĝo 
25.61999 Soneto ahistorieca 
21.32000 Soneto pri ĥoĥola timo 
22.72000 Soneto pri herbofalĉado 
27.11996 Soneto pri fuŝaj riĉuloj 
14.11999 Soneto pri riĉa mizero 
18.111995 Soneto pri kroma verkado 
30.41996 Soneto pri sendevenuloj 
2.92002 Soneto kun provinckonflikto 
27.42005 Soneto - foira Luino 
7.11996 Soneto pri vana bezono 
19.11996 Soneto je primitivuloj 
15.22000 Soneto pri idiomado 
18.32001 Soneto pri bomboj de NATO 
4.31995 Soneto pri mem-imitado 
3.41996 Soneto kun krio NI ŜIPAS 
24.111999 Soneto por Leonard Peltier 
11.51997 Soneto je sola doloro 
17.42004 Soneto pri socia kazo 
24.82002 Soneto kun vilaĝfesteno 
27.111999 Soneto pri la konfidatoj 
13.51995 Soneto pri mia amiko 
17.12005 Soneto - fabelo pri avo 
1.62001 Soneto pri la infankantoj 
5.81997 Soneto pri febla memoro 
30.51995 Soneto pri pezaj rilatoj 
19.12003 Soneto pri diversaj temoj 
26.71999 Soneto pri perdita plaĝo 
14.101999 Soneto pri iama knabo 
25.91999 Soneto pri malsana vero 
6.71995 Soneto pri la generalo 
22.91995 Soneto pri sanga insigno 
9.81999 Soneto pri verka malpaco 
5.21998 Soneto pri bona instalo 
30.111995 Soneto pri avaj proverboj 
29.111996 Soneto pri la aspirantoj 
17.42005 Soneto pri intelektuloj 
5.122000 Soneto averta pri trompo 
10.62000 Soneto je Sankta Spirito 
28.41999 Soneto pri timigaj farboj 
1.92003 Soneto kun tempestsinkopoj 
3.112004 Soneto hospitalhumila 
4.31997 Soneto nome Kazimira 
18.32003 Soneto en milita moro 
24.101997 Soneto inter diferencoj 
29.51996 Soneto pri diversaj frontoj 
9.81996 Soneto pri putraj odoroj 
27.112000 Soneto sen enketplenumo 
1.62005 Soneto pri volaj eblecoj 
1.102006 Soneto pri signifnuancoj 
20.51996 Soneto rilate spiona 
11.42000 Soneto pri ceteraj duboj 
24.91999 Soneto pri nenio nova 
27.72001 Soneto kun alpsonoriloj 
14.52006 Soneto - sperto post koncerto 
28.122006 Soneto fore malespera 
7.42006 Soneto nun je via sano 
7.42000 Soneto kun sanoespero 
31.51999 Soneto pri rolo de povo 
29.12000 Soneto kun tempoforpaso 
6.51997 Soneto pri defendmalpovo 
2.92001 Soneto senlime ebleca 
16.121996 Soneto pri la milicisto 
7.101999 Soneto kun poet-invado 
6.92002 Soneto kun pola hontego 
11.111998 Soneto - karnavalmalfermo 
8.111998 Soneto pri malicokaŭzo 
27.101995 Soneto kiel invitilo 
30.121995 Soneto apud rubaĵaro 
18.121998 Soneto ĉe l' urba elito 
2.21997 Soneto pri la miskompreno 
20.122006 Soneto kun iama vento 
24.72006 Soneto en Trachsellauenen 
12.12006 Soneto pri ludoj de koro 
16.22005 Soneto pri nebula neĝo 
3.11998 Soneto pri sola kanono 
24.22005 Soneto pri kelkaj demandoj 
16.91996 Soneto pri urba folkloro 
28.112003 Soneto kun griza ĉevalo 
22.52006 Soneto - avina saliko 
5.42000 Soneto kun kaŭzo por ĉio 
29.32002 Soneto refleksa ĉe tombo 
26.11995 Soneto memore pri Ada 
12.91995 Soneto pri ŝuldo kaj pento 
27.21998 Soneto pri spionmalkovro 
10.72006 Soneto pri hurlanta nokto 
12.32006 Soneto lingve komitata 
25.112000 Soneto pri cikonibildoj 
4.12004 Soneto pri hazarda kono 
28.42003 Soneto pri signodesegno 
26.91998 Soneto kun voko de iu 
23.52000 Soneto pri Joŝka Levoŝka 
10.41999 Soneto pri signifo LASI 
9.41998 Soneto en simbola gusto 
19.71999 Soneto pri ĉielvestiblo 
20.101995 Soneto por sendependeco 
25.32004 Soneto pri mia maturo 
11.42006 Soneto pri diversaj ecoj 
16.111996 Soneto kun simila sorto 
7.21998 Soneto iom propaganda 
9.11995 Soneto pri iu unua 
1.82001 Soneto kun aŭgustaj fajroj 
24.32000 Soneto kvarmane kritika 
19.52002 Soneto trinkanta kombuĥon 
11.32006 Soneto okaze de voko 
9.32006 Soneto tuŝanta klavaron 
11.91999 Soneto pri diversaj ludoj 
10.11997 Soneto pri trohelpemado 
14.12003 Soneto pri la renkontitaj 
11.92003 Soneto pri arto de ĉaso 
23.32000 Soneto pri maso eksploda 
5.81996 Soneto pri Aljmaš dum nupto 
10.32005 Soneto genealogia 
30.41998 Soneto ĉe kvindekjariĝo 
2.72005 Soneto pri la renkontiĝo 
14.62002 Soneto pri vojaĝatendo 
27.22001 Soneto pri ia NENIO 
7.52001 Soneto nome Jakub Działak 
6.62005 Soneto dudekkvinjarula 
18.41999 Soneto kun vivaj torpedoj 
26.122000 Soneto kun kristnaskaj kantoj 
27.102003 Soneto de knaranta hinĝo 
29.12006 Soneto pri psika malsano 
14.32004 Soneto pri sfera batalo 
9.42003 Soneto je amariliso 
21.91998 Soneto lasttage somera 
19.62005 Soneto pro vortareraroj 
10.61998 Soneto - ne drinkas ne fumas 
7.81998 Soneto libropremiere 
13.52002 Soneto reve pri Racibórz 
12.61996 Soneto pri kulturaganto 
12.62001 Soneto forte meritema 
1.62003 Soneto kun ento konscia 
6.52000 Soneto pri meritpafistoj 
3.71999 Soneto pri spuroj de poloj 
30.102006 Soneto amare funebra 
18.112004 Soneto por individuo 
14.41999 Soneto pri aliaj ventoj 
24.81996 Soneto ĉe kalendarlego 
22.32001 Soneto kontraŭ inhalaĵo 
23.121995 Soneto pri la geedziĝo 
18.82006 Soneto post trinko de teo 
24.121996 Soneto kun ekstremaj povoj 
20.91995 Soneto pri doktoro Jürg Graf 
18.41998 Soneto - vojo al Giumaglio 
1.12002 Soneto por pegaza jaro 
16.31996 Soneto je memora fajro 
22.71997 Soneto kun antaŭa timo 
5.112004 Soneto pri sanplibonigo 
19.91999 Soneto pri preĝumkoncerto 
18.42006 Soneto laŭ gusto de dada 
1.12006 Soneto pri silvestraj noktoj 
13.51998 Soneto pri la vojmontriloj 
12.42000 Soneto pri despotkonflikto 
8.51995 Soneto kun militaverto 
6.12004 Soneto pri Tri Portal-Regoj 
12.12000 Soneto pri la homaj taskoj 
19.52004 Soneto deviza por morgaŭ 
30.11999 Soneto je Bolko-nasktago 
1.51997 Soneto inter kapeletoj 
15.51997 Soneto inteligenteca 
8.12001 Soneto pri pluma verkado 
12.51995 Soneto pri la historio 
29.11997 Soneto kontraŭ intervjuo 
7.92006 Soneto kun perfortportalo 
22.91997 Soneto pri la perverseco 
6.51995 Soneto je ŝtonparadizo 
25.12004 Soneto pri malaj polusoj 
2.122005 Soneto je kazo Austerlitz 
11.101996 Soneto kun versoj amaraj 
17.11995 Soneto je generacioj 
30.61995 Soneto nome Czesław Miłosz 
14.82000 Soneto kun la ekonomo 
17.31995 Soneto por Ina Tautorat 
20.41995 Soneto laŭ hundmaniero 
3.21997 Soneto survoje al celo 
28.111997 Soneto pri gravo malgrava 
11.11995 Soneto pri popolaj tonoj 
10.72002 Soneto honta sen absolvo 
12.121997 Soneto pri daŭra petolo 
8.121997 Soneto je la lefta flanko 
11.121997 Soneto je reciprokaĵoj 
9.121997 Soneto pri fino komence 
28.32005 Soneto tempe adiaŭa 
3.52006 Soneto sub la svisa flago 
28.42006 Soneto sen konsiliano 
25.42005 Soneto pri inkvizicio 
17.62006 Soneto je Pola Muzeo 
16.72003 Soneto pri POLARIS-rangoj 
22.72004 Soneto laŭ julia stato 
3.22006 Soneto pri ŝtelo de takso 
14.71995 Soneto por la amikinoj 
2.102000 Soneto principe maltroa 
13.71995 Soneto pri la belulino 
24.62000 Soneto pri stadionbandoj 
11.11998 Soneto kun barbo ne mia 
20.102005 Soneto pri Chopin-Konkurso 
29.82002 Soneto ĵurnalisme pruva 
12.91998 Soneto pri trakoloritaj 
4.62006 Soneto pri subĵurnalistoj 
5.12002 Soneto pri stultigaj tekstoj 
24.62005 Soneto pri nunaj servutoj 
18.32004 Soneto pri la memcenzuro 
30.62004 Soneto pritraktanta arton 
3.122001 Soneto juste interpreta 
10.112001 Soneto pri zurika strato 
22.22004 Soneto pri Soglio silenta 
13.12006 Soneto pri degenerado 
4.41998 Soneto kun literatoro 
10.112002 Soneto bufedvernisaĵa 
17.42000 Soneto - eble ne soneto 
21.22002 Soneto pri vintra balado 
8.12006 Soneto kun amariliso 
28.21997 Soneto pri la kompresoro 
28.102003 Soneto pri difekta lingvo 
9.82003 Soneto pri flankoj de belo 
15.121997 Soneto je la krontitoloj 
13.62000 Soneto pri kampula klaso 
18.91998 Soneto je socimizero 
14.122004 Soneto pri fojno sub tuko 
27.92002 Soneto pri kamparanado 
13.41999 Soneto pri ternorezulto 
22.81995 Soneto pri farto de arto 
19.122001 Soneto kun kristnaska tosto 
17.102005 Soneto kun kaz-interpreto 
14.101995 Soneto pri Stefan Żeromski 
24.12002 Soneto pri sistemdisfalo 
24.101996 Soneto pri paralelpadoj 
29.102003 Soneto pri malideeco 
27.32003 Soneto sonanta aŭgure 
26.92002 Soneto por antaŭzorgemo 
9.21996 Soneto pantalonmakula 
30.11998 Soneto kontraŭ malvarmumo 
19.112004 Soneto pri movantaj kapoj 
25.121996 Soneto post la paŝtistmeso 
21.102002 Soneto letera al Ĉesja 
29.112001 Soneto por Danka Żebrowska 
14.52000 Soneto por Jan Zbigniew Bem 
8.122006 Soneto por nia Maria 
25.72001 Soneto por unu poeto 
20.82005 Soneto por Czesława Łachut 
4.122003 Soneto por unu amiko 
7.72004 Soneto por la poetino 
17.12006 Soneto pri la loĝejŝanĝo 
30.101998 Soneto por lernejamikoj 
25.72003 Soneto anstataŭ poŝtkarto 
12.32000 Soneto kun posta humilo 
18.61995 Soneto forlasas PEN-centron 
8.82004 Soneto pri sporta MONDKLASO 
23.71996 Soneto kun kastelmuregoj 
4.71995 Soneto pri kongruaj datoj 
30.32005 Soneto pri lerta ekzisto 
30.31998 Soneto pro patologio 
29.52005 Soneto pri bapta absolvo 
8.41998 Soneto pri malkona Kruco 
4.31996 Soneto pri Kazimierz Ratoń 
26.111996 Soneto apud Kazimiro 
17.102003 Soneto je kelkaj gravaĵoj 
3.12006 Soneto por verka kvindeko 
2.122001 Soneto pri miksitaj tempoj 
4.71998 Soneto - enua spektaklo 
28.61996 Soneto pri la sukcesvojo 
5.51998 Soneto pri mortigaj pafoj 
11.42003 Soneto pri klaĉrememoroj 
3.92006 Soneto por tempoperdantoj 
2.51998 Soneto sen voko por savo 
16.112004 Soneto sen defendatako 
28.92005 Soneto pri vana pravigo 
10.91995 Soneto kun artosurprizo 
10.111995 Soneto pri justeca murdo 
24.92002 Soneto pri zorgoj de Norwid 
11.81997 Soneto - saĝo post damaĝo 
29.11996 Soneto rubaĵteoria 
28.12004 Soneto kiun mi ne volis 
16.42003 Soneto iom lingvistika 
16.122002 Soneto kun atendkonsilo 
5.41995 Soneto pri post-post-manio 
21.22004 Soneto pri klasa amaso 
26.82004 Soneto kun ĥoĥola ludo 
28.72000 Soneto - muzika enigmo 
21.81998 Soneto je ruza kravato 
20.31995 Soneto - mia testamento 
29.52004 Soneto pri Krystian Zimerman 
7.82006 Soneto feliĉe malplaĉa 
25.12000 Soneto pri revivmiraklo 
21.102006 Soneto kun vojoj sen ravo 
19.81996 Soneto amarrememora 
4.12003 Soneto pri la kamparanoj 
4.22002 Soneto pri mia sepulto 
1.82002 Soneto konfederacie 
12.42006 Soneto ĉirkaŭ de Filipko 
24.102001 Soneto pri flamaj tuneloj 
29.62005 Soneto por Petro kaj Paŭlo 
16.52006 Soneto kun malheligado 
28.112001 Soneto pri tempoj enuaj 
15.52005 Soneto komenceklezia 
8.42002 Soneto perdige deklara 
11.12005 Soneto pri manko de saĝo 
4.112004 Soneto kun sangoinundo 
10.81996 Soneto pri belgradaj muroj 
18.52000 Soneto kun jarproporcioj 
9.22003 Soneto pri seminario 
30.82006 Soneto pri dankuma paso 
10.51997 Soneto pri Pola Muzeo 
11.12002 Soneto pri novjarkunveno 
20.81999 Soneto eŭroputopia 
14.112002 Soneto pri komunumado 
28.102005 Soneto pri malĉeestaĉo 
29.42000 Soneto pri sorbanta pajlo 
24.112006 Soneto funebre kompata 
16.51997 Soneto je hipokriteco 
10.112000 Soneto pri ĉiutagsperto 
29.92006 Soneto pri partiofondo 
9.71996 Soneto je danuba vago 
12.42005 Soneto nur pri iluzio 
13.111999 Soneto mistikraciisma 
5.102006 Soneto pri malokazaĵo 
5.31995 Soneto ligita kun belo 
2.22006 Soneto pri serĉo de temo 
14.21996 Soneto pri serĉo kun keno 
24.81995 Soneto por ukrainino 
28.82005 Soneto pri festo de turpo 
15.122004 Soneto pri Kilu-eblecoj 
4.62002 Soneto laŭ tovianskismo 
14.32005 Soneto pri dimanĉaj temoj 
30.112000 Soneto pri Andre-aŭguroj 
27.121997 Soneto pri eterna amo 
7.22004 Soneto pri revaj deziroj 
20.22000 Soneto kun duoj post duoj 
10.31998 Soneto pri multfojaj perdoj 
16.51995 Soneto pri ento konscia 
26.32000 Soneto malprofitfoira 
3.21996 Soneto pri Berlin memora 
19.72001 Soneto je indiferento 
16.72004 Soneto pri sefina vojo 
5.21995 Soneto enue farita 
13.41995 Soneto pri naciaj febloj 
3.101997 Soneto je mondŝanĝsugesto 
16.92004 Soneto kun revuo BETO 
2.72000 Soneto por ripari aŭton 
18.111998 Soneto sed pri kio skribi? 
29.121997 Soneto pri Zan-heroeco 
13.42003 Soneto espera kaj reva 
28.41995 Soneto pri alilingvantoj 
10.51996 Soneto pri la malinklinoj 
18.92005 Soneto pri tago tre grava 
2.11995 Soneto por priskribi vintron 
11.12004 Soneto pri granda sekreto 
8.52000 Soneto distingas eventojn 
13.72003 Soneto pri sekretaj notoj 
12.92001 Soneto pri arto de preĝo 
26.32002 Soneto pri ŝulda deveno 
10.72004 Soneto kun nuba teatro 
10.82004 Soneto pri flanko silenta 
30.101997 Soneto provokas la svison 
31.11998 Soneto pri fuŝĵurnalismo 
10.61997 Soneto pri horloĝerio 
17.101997 Soneto pri spektaklo en STOK 
22.12005 Soneto pri unu klepsidro 
15.91996 Soneto kun malamaplaŭdo 
3.62005 Soneto pri kuraĝo por NE 
15.61998 Soneto pri kolegaj plendoj 
5.32003 Soneto - kion mi instruis? 
6.71997 Soneto je unu letero 
22.102003 Soneto pri bildo vivronda 
19.52001 Soneto je damaĝa kazo 
9.112005 Soneto pri povoposedo 
25.111997 Soneto pri la novondulo 
3.11999 Soneto pri VORTO komenca 
28.42002 Soneto - domo Le Vignole 
6.31997 Soneto edif-nostalgia 
30.51999 Soneto kun radia fazo 
1.101998 Soneto singardeme manka 
1.12003 Soneto pri Trink-Akvo-Jaro 
30.81995 Soneto pri ŝanĝoj post ŝanĝoj 
17.111996 Soneto pri malvolrevenoj 
24.82005 Soneto skribita kromvole 
17.71995 Soneto pri flua Danubo 
8.31997 Soneto laŭ sciaj reguloj 
13.22002 Soneto pri leĝofuŝado 
13.82000 Soneto kun vana avalo 
29.61997 Soneto kun greksvisa moro 
29.122004 Soneto kun la katastrofo 
2.61999 Soneto merite por stumbloj 
6.21997 Soneto malrevolucia 
8.82001 Soneto kun komputilgrincoj 
8.62002 Soneto pri grava krajono 
15.52000 Soneto kun majaj refleksoj 
6.72000 Soneto pri amaselekto 
11.62001 Soneto malgraŭ horoskopo 
13.91996 Soneto kun liberecfono 
4.81997 Soneto pri la komercado 
9.21998 Soneto pri duobla nasko 
29.52002 Soneto pri kvar signoj kun Lo 
11.41998 Soneto pri TEMPO faldita 
3.71995 Soneto intime danuba 
16.12002 Soneto nome Jakub Działak 
30.82005 Soneto post aŭdo de kanto 
13.122003 Soneto pri la honta dato 
8.71999 Soneto pri nobelarĉefo 
2.51995 Soneto individueca 
31.12000 Soneto pri vinaj ĥoĥoloj 
8.22003 Soneto - ne imitu grekon 
21.32001 Soneto pri Zurik-Opero 
5.42005 Soneto je ĝustaj nocioj 
5.101995 Soneto pri Ĉeĥo kaj Leĥo 
22.41996 Soneto pri manifestado 
3.12000 Soneto simple ĉiutaga 
23.12005 Soneto pri K. I. Gałczyński 
1.122005 Soneto pri paĝmalapero 
15.71999 Soneto pri politikmarĉo 
13.91997 Soneto pri pola konsulo 
25.52002 Soneto pri pulvomalkovro 
6.92006 Soneto pri dekstraj meritoj 
12.92003 Soneto pro dialektiko 
2.121995 Soneto nome Humphrey Tonkin 
10.52002 Soneto je Eŭropunio 
1.101995 Soneto pri lingvokontento 
24.51999 Soneto kun multaj nacioj 
17.81998 Soneto pri silezianoj 
23.31998 Soneto en stato tro peza 
21.62003 Soneto reale recenza 
17.81999 Soneto pri la nobla morto 
29.71998 Soneto je gazeta nigro 
4.11996 Soneto skribita krajone 
19.111996 Soneto pri la infaneco 
4.21999 Soneto antigalicia 
25.122000 Soneto por bela komenco 
3.32000 Soneto pri akomodiĝo 
7.71999 Soneto pri kio ĉe kio 
19.22000 Soneto pri malmecenatoj 
3.22001 Soneto pri miaj du nomoj 
19.42000 Soneto pri ĉiuebleco 
11.12001 Soneto pri bruo dumnokta 
12.102005 Soneto pri eco kun koto 
10.42004 Soneto pri pleba tumulto 
11.22006 Soneto kun du krimaj filmoj 
8.112003 Soneto pri krima dormado 
13.32006 Soneto okaze nomtaga 
23.11995 Soneto je polaj kutimoj 
5.11997 Soneto ne nur tradicia 
28.52002 Soneto kritike pri NATO 
13.52006 Soneto kun feina volo 
16.92000 Soneto pri bodentriptiko 
4.101998 Soneto kun unu vaganto 
12.82006 Soneto pri Grass SS-ano 
16.122004 Soneto pri pasintletero 
29.51998 Soneto pri hejma barĉado 
7.42001 Soneto pri rompita vojo 
9.12002 Soneto pri barĉo sarmata 
15.61997 Soneto ne tipe dimanĉa 
18.11997 Soneto mustardolegoma 
23.72002 Soneto kun kulturodoro 
2.102003 Soneto kun zurikaj poloj 
25.101996 Soneto nome Olav Münzberg 
24.51997 Soneto AMe disvolvita 
27.92004 Soneto pri alskribaĉuloj 
29.52006 Soneto de Auschwitz-Birkenau 
27.72002 Soneto kun voko al Ĉesja 
3.122005 Soneto pri la dekadenco 
9.62003 Soneto ĉe sincerkonfeso 
19.62003 Soneto je skribo por si mem 
9.52001 Soneto sen ĝustaj ligiloj 
24.32002 Soneto laŭ preciza tempo 
10.22003 Soneto kun nacikataro 
24.112002 Soneto kun majstro Henriko 
21.22003 Soneto pri deva decido 
13.21998 Soneto kun perdita ŝalo 
27.82005 Soneto kun la adiaŭo 
21.71998 Soneto voje al Gościno 
17.62004 Soneto pri hanta sepulto 
18.62006 Soneto pri posta renkonto 
16.102000 Soneto pri fakosignifo 
22.52005 Soneto pri trista memoro 
7.62000 Soneto pri ĝusta konkludo 
26.82001 Soneto ne ĉiam envia 
21.102005 Soneto pri libro DANUBO 
22.31995 Soneto pri la ministrino 
24.12006 Soneto libermomenteta 
2.32000 Soneto pri malfort-transformo 
29.12001 Soneto sur testaj etapoj 
5.61998 Soneto pri diversaj sferoj 
23.22002 Soneto pri civitaneco 
19.72002 Soneto rezida kun Nietzsche 
26.31998 Soneto pri la provincismo 
17.32002 Soneto tamen senbiera 
8.32000 Soneto kun fastuma cindro 
22.41997 Soneto pri rompita vojo 
26.22004 Soneto pri fotografio 
5.102005 Soneto pri kvar jugoslavoj 
30.72002 Soneto kun ardtelefono 
14.51999 Soneto pri kvarona sperto 
1.22001 Soneto pri simpla fonduo 
23.101998 Soneto kun unu hungaro 
22.112001 Soneto kun nasktaga floro 
18.22003 Soneto pri eta kverelo 
29.91999 Soneto kun naŭa sindromo 
18.71997 Soneto kun roza odoro 
21.81997 Soneto kun stomakdoloro 
10.42002 Soneto kun nova kajero 
17.71999 Soneto je nuna Danubo 
17.92001 Soneto pri venĝoripeto 
13.42001 Soneto dektrie vendredon 
13.92002 Soneto kun araneaĵoj 
13.41998 Soneto dum la paska lundo 
22.52003 Soneto post dudek tri jaroj 
8.92005 Soneto pri senfinvizio 
19.121999 Soneto kun bildo de l' mondo 
14.92001 Soneto kun funebraj flagoj 
26.122003 Soneto - libro sen cenzuro 
8.51999 Soneto pri konstanta festo 
11.11996 Soneto pri antipolismo 
25.42001 Soneto pri la filmpoŝtisto 
7.101995 Soneto denove kun ruso 
9.101999 Soneto pri bona estaĵo 
12.72002 Soneto pri Verdaj Brigadoj 
1.81995 Soneto je aŭgustaj festoj 
24.22002 Soneto kun sento kaj timo 
21.62004 Soneto ne nur por somero 
14.112003 Soneto kun kato sur monto 
21.31999 Soneto kun balonrekordo 
1.91998 Soneto pri mensogherooj 
8.11997 Soneto voĉdone de svisoj 
1.82006 Soneto pri fuĝo de ardo 
3.71996 Soneto pri sukcesokaŭzo 
25.42000 Soneto pri iuj ligpunktoj 
17.112006 Soneto pri grandkomercisto 
27.42000 Soneto jam pri maja temo 
2.101995 Soneto pri du medaldorsoj 
21.122003 Soneto pri bazaretoso 
1.72005 Soneto pri sekspolitiko 
9.112004 Soneto pri birdo sur drato 
19.51996 Soneto betonintelekta 
26.121997 Soneto laŭ kristnaskdeziroj 
30.62005 Soneto por nova nacio 
8.102006 Soneto kun argumentado 
17.81995 Soneto nome Edmond Privat 
28.22001 Soneto pri cindra merkredo 
5.12004 Soneto - Sandra Ujpétery 
14.81999 Soneto pri fina bedaŭro 
13.102006 Soneto pri vendreda manĝo 
23.22004 Soneto pri evangelio 
21.22001 Soneto pri feriloĝejo 
16.42001 Soneto aere sagaca 
16.22001 Soneto kun nigraj migrantoj 
26.101995 Soneto fratinonasktage 
15.42000 Soneto pri la ekscelenco 
23.42003 Soneto por Tago de Libro 
30.92003 Soneto kun be or not to be 
23.72001 Soneto kun ridoj de Zdjiko 
2.82005 Soneto pri blasfemrezultoj 
3.41995 Soneto feliĉfilozofa 
27.102004 Soneto en aŭtunĝardeno 
5.81999 Soneto pri lingvoprefero 
25.22005 Soneto - koro por memoro 
27.111998 Soneto pri unu gravaĵo 
28.81997 Soneto je germana sango 
15.122002 Soneto pri unu genio 
14.121995 Soneto kun gravaj demandoj 
8.52002 Soneto pri la ekzameno 
9.71995 Soneto pri gepatra nupto 
1.102004 Soneto kun DADA-profeto 
1.12000 Soneto ne por jubileo 
29.102000 Soneto pri veteranhonto 
7.12006 Soneto kun la kalendaro 
10.22002 Soneto kun eksperta klino 
15.22003 Soneto pri duflanka glavo 
15.21996 Soneto pri la teorio 
23.82000 Soneto je telepatio 
26.21996 Soneto pri la komunumo 
14.12004 Soneto pri la malsano TRO 
27.121999 Soneto sociemocia 
21.91996 Soneto vane rekomenda 
25.51997 Soneto ĉe konstitucio 
30.102005 Soneto pri ĝustaj elektoj 
30.52003 Soneto pri aŭtoritato 
1.22000 Soneto kun la leŭtenanto 
21.11999 Soneto pri la revueto 
25.52000 Soneto pri barĉokuiro 
18.101995 Soneto antipopolisma 
6.41996 Soneto pri filmmalpermeso 
30.71995 Soneto laŭ la reĝisoro 
29.91995 Soneto iom popolisma 
5.32001 Soneto pri meridiano 
26.42003 Soneto pri veneciado 
3.32001 Soneto je la malsantago 
9.42004 Soneto pri deva trankvilo 
16.92003 Soneto sacerdotenvia 
4.122004 Soneto kolore oranĝa 
22.11998 Soneto kun papo en Kubo 
23.82003 Soneto je interpretado 
9.91999 Soneto kun kalendarnaŭoj 
23.52003 Soneto pri datoj sur ŝtono 
9.52002 Soneto por Tago d' Eŭropo 
24.22003 Soneto pri tro frua manĝo 
18.92000 Soneto pri l' nova nomtago 
24.42001 Soneto kun vilaĝgvidanto 
4.52001 Soneto pri la malgastemo 
30.42001 Soneto jam antaŭbatala 
25.121997 Soneto kun la sankta Bebo 
31.122005 Soneto dezira por ĉiuj 
22.32003 Soneto heroa nenie 
21.121996 Soneto kun amasebleco 
5.12006 Soneto pri ecoj de versoj 
2.42005 Soneto pri morto de papo 
27.72003 Soneto kun kaŭzo sen fino 
13.72002 Soneto pri unu verkisto 
11.52001 Soneto pri bank-benkumado 
3.102001 Soneto pri SWISSAIR-bankroto 
1.31999 Soneto pri militkomerco 
18.41995 Soneto pri morta orkestro 
28.92003 Soneto pri kompostistverkoj 
5.71997 Soneto pri la malkonata 
9.92002 Soneto pri aŭdanta Dio 
15.22006 Soneto pri rapidaj ŝanĝoj 
15.21999 Soneto sen revolucio 
28.91995 Soneto pri banko sen banko 
11.61999 Soneto kun sava deklaro 
14.81997 Soneto kontraŭ eldonisto 
31.122006 Soneto pri komenca fino 
30.72001 Soneto respekte por montoj 
21.112003 Soneto kun lokoj por legi 
18.11998 Soneto pri la sankta caro 
8.102000 Soneto mizerulbalota 
29.21998 Soneto pri fuŝkalendaro 
28.122004 Soneto pri ŝanĝita tasko 
7.22001 Soneto pri MI eĉ senvole 
27.42001 Soneto preskaŭ ambrozia 
1.101996 Soneto pri rega sistemo 
4.42005 Soneto pri pruda funebro 
4.21998 Soneto pri ŝtuparparoloj 
10.22001 Soneto pri malpropraj reĝoj 
14.32001 Soneto pri sankta baroko 
2.12001 Soneto pri trompa konkludo 
24.121999 Soneto pri la vigilioj 
26.22002 Soneto pri manipulado 
14.91995 Soneto je anĝela festo 
23.21997 Soneto denove enea 
26.22003 Soneto kiel svishorloĝo 
16.81998 Soneto pri vanaj konsiloj 
27.122006 Soneto - mia sola verko 
12.21996 Soneto kun la rekomendo 
10.11998 Soneto pri la ekstremecoj 
20.21995 Soneto pri fama poeto 
22.42006 Soneto sur Granda Kanalo 
8.122003 Soneto kun mortintervjuo 
31.32006 Soneto kun sinrealizo 
24.11999 Soneto pri unu aganto 
27.12004 Soneto malantisemita 
30.112002 Soneto kun vort' de komenco 
6.61995 Soneto je vilaĝmuzeo 
28.61997 SONETO GRANDLITERUMIGA 
22.81998 Soneto pri l' sama metodo 
25.122002 Soneto kun urbi et orbi 
15.61999 Soneto kun belsinonimo 
18.42003 Soneto pri printemppejzaĝo 
14.12006 Soneto pri provizej-igo 
15.81999 Soneto pri revena tago 
4.52002 Soneto kun lastaj aĉetoj 
31.12002 Soneto pri frua varmiĝo 
5.121999 Soneto pri komercigado 
7.62003 Soneto kun vero pri reĝo 
25.12002 Soneto esperantigada 
26.12005 Soneto - dank' al kuracistoj 
3.91996 Soneto malkone kvieta 
26.92006 Soneto je anstataŭaĵoj 
26.102001 Soneto fratinnaskotaga 
9.102005 Soneto pri nenio grava 
26.122005 Soneto kortusze kristnaska 
30.11995 Soneto por SOLIDARECO 
4.92004 Soneto de balaaĵejo 
29.72004 Soneto pri sovaĝa plaĝo 
4.72002 Soneto pri Jurek Kamiński 
3.92003 Soneto pri sensignifaĵo 
5.71998 Soneto je Tilia Korto 
5.112001 Soneto venas kaj foriras 
18.72001 Soneto je vojaĝaj planoj 
1.42001 Soneto je tago malvera 
17.92004 Soneto por la kolegino 
24.41999 Soneto sen justa milito 
4.22005 Soneto pri la taŭgaj lokoj 
23.51997 Soneto nome Mondo-Servo 
7.11999 Soneto pri la eraretoj 
10.32001 Soneto pri la heltroaĵo 
16.12006 Soneto ke MI ne estas mi 
27.71997 Soneto je malmulta multo 
19.121995 Soneto sed ne por amaso 
5.21999 Soneto pri brava lektoro 
12.101998 Soneto kun meritdegrado 
16.72001 Soneto kontraŭ opinioj 
8.122004 Soneto pro l' vort' instruisto 
23.32004 Soneto pri maledukejo 
14.111996 Soneto pri forlasintaĵoj 
6.101995 Soneto por Terttu Tyynelä 
20.21996 Soneto por justoficisto 
14.72000 Soneto pri daŭra malmulto 
26.102000 Soneto pri iamaj konoj 
23.92006 Soneto pri flankoj kun pajlo 
8.121998 Soneto pri ĝusta aŭguro 
15.82006 Soneto kun militapelo 
27.41995 Soneto laŭ Angelopulos 
23.51999 Soneto pri tragika paro 
28.112005 Soneto pri Henryk Łukaszek 
20.42003 Soneto pri iu poeto 
18.52005 Soneto aplaŭda por vivo 
11.52000 Soneto nasktage de Patro 
9.82005 Soneto pri verkpolarizo 
29.71999 Soneto pri busmuzikanto 
25.91995 Soneto por redaktoro Maul 
16.31995 Soneto pri l' morto de l' Patro 
7.51996 Soneto kun Władysław Reymont 
20.111997 Soneto pri la kamparano 
28.21999 Soneto pri la mecenaĉo 
22.21995 Soneto anstataŭ nokturno 
4.82003 Soneto pri vanaj demandoj 
6.31995 Soneto pri filmreĝisoro 
20.61997 Soneto nome Willem Barents 
22.42002 Soneto en trista etoso 
10.21996 Soneto pri Li eĉ naiva 
29.111997 Soneto pri Mieczysław Knobloch 
9.121996 Soneto pri febla persono 
16.91995 Soneto pri artista skolo 
29.91997 Soneto nome Lech Wałęsa 
25.32006 Soneto pri iu trompisto 
30.91999 Soneto disreva sen libroj 
10.112006 Soneto kun hurlanta hanto 
23.111997 Soneto pri mia bofrato 
6.22004 Soneto pri la vizitkarto 
19.21996 Soneto kun Arthur Baur en fono 
6.111995 Soneto je eraraj sokloj 
9.12000 Soneto pri unu droninto 
16.42000 Soneto kun telefonbudo 
3.111995 Soneto pri rajdtriangulo 
17.51995 Soneto pri Sankta Futuro 
3.121996 Soneto je strio de ombro 
17.91996 Soneto kun hiperfeliĉo 
19.51995 Soneto pri la ruĝa meso 
19.122004 Soneto libere dependa 
19.101996 Soneto pri putra ĝenado 
12.111998 Soneto kun paŝtista saĝo 
25.22000 Soneto pri inversaj ŝanĝoj 
2.51996 Soneto sed ĉu libervole? 
13.121997 Soneto pri pano kaj vino 
6.32000 Soneto pri liberligado 
11.102002 Soneto pri iritoarto 
17.12002 Soneto pri esto sur fundo 
22.82002 Soneto pri muĝejo DADA 
7.52000 Soneto kun impostpaganto 
8.101998 Soneto de librofoiro 
1.51998 Soneto ekonomsubjekta 
8.92003 Soneto kun aliaj libroj 
11.112005 Soneto pri l' festa donaco 
23.42002 Soneto pri genionasko 
16.52003 Soneto pri diamanttristo 
4.92003 Soneto pri bonfiaskuloj 
2.122006 Soneto pri stratomalfermo 
24.12004 Soneto pri la mondofermo 
6.111996 Soneto stratliteratura 
26.12001 Soneto je mezuro plusa 
14.52005 Soneto per alternativo 
6.22000 Soneto pri la kunloĝantoj 
8.61995 Soneto pri floraj infanoj 
22.31996 Soneto kun bruoteroro 
6.111999 Soneto kun ludo hazarda 
30.122002 Soneto post monta vagado 
28.111996 Soneto je impostpagado 
28.102001 Soneto kun Brzeg-emeritoj 
5.121996 Soneto kun justa heredo 
17.22006 Soneto pri sennorma manĝo 
2.91996 Soneto kun templo en fono 
28.42005 Soneto pri tenebr-bezono 
3.82001 Soneto kun ŝanĝa vetero 
22.51998 Soneto pri flamaj signifoj 
15.122000 Soneto kun lingvo belsona 
27.122001 Soneto kun kristnaska moro 
25.81999 Soneto pri spritosekreto 
6.52001 Soneto pri rajonknabino 
13.111997 Soneto pri kompata ŝtono 
18.61996 Soneto pri pelvo de lento 
4.102002 Soneto pri l' nocio STURM 
23.52002 Soneto pri arbo dum pluvo 
3.81997 Soneto pri la paradizo 
26.31999 Soneto pri penanta burdo 
8.61999 Soneto kun la flegistinoj 
3.32005 Soneto pri matena luno 
13.62003 Soneto pri iro al fonto 
18.122006 Soneto pri kelkaj rezignoj 
16.91998 Soneto pri septembrpluvaĉo 
9.82004 Soneto pri sekiĝa laŭro 
28.21995 Soneto laŭ tima aŭguro 
28.71996 Soneto kun matenkunveno 
2.121998 Soneto - leĝo pro korupto 
7.101997 Soneto je konstitucio 
25.92001 Soneto kun ruĝaj papavoj 
18.81999 Soneto pri ekstera ploro 
15.111997 Soneto kun la krontitoloj 
11.11997 Soneto post la vernisaĵo 
1.82003 Soneto pri flustra parolo 
8.42004 Soneto pri malfortsuperoj 
17.22005 Soneto enhave malfrua 
19.41996 Soneto pri vivaj sed pigraj 
24.41998 Soneto kun tavernulino 
29.41996 Soneto telefonfaktura 
5.92003 Soneto por fari plezuron 
21.72003 Soneto pri sento sur ondo 
21.102000 Soneto pri nombro dudek sep 
13.122002 Soneto pri konstanta provo 
20.101998 Soneto je inspiromanko 
4.62000 Soneto pri tre grava dato 
30.121999 Soneto demanda pri io 
9.31999 Soneto pri subtegmentejo 
17.82003 Soneto pri kata nasktago 
21.51998 Soneto terase skribita 
30.42004 Soneto pri gazetforĵeto 
17.122003 Soneto kun troa devigo 
30.12006 Soneto pri unu malkovro 
19.32004 Soneto pri frua printempo 
21.22006 Soneto pri malscia bando 
18.121996 Soneto pri bilda forĝisto 
30.92004 Soneto pri "nova" balono 
11.92005 Soneto pri amarpilolo 
12.61999 Soneto nome senforteco 
20.12001 Soneto - atendante sanon 
17.11997 Soneto pri ĥoĥolaj kapoj 
2.11996 Soneto pri libermalsano 
19.32003 Soneto pri honta libero 
18.61999 Soneto kun dezirefekto 
7.91996 Soneto en purigaj kadroj 
21.71997 Soneto - aero kaj akvo 
29.21995 Soneto pri mia blazono 
14.102003 Soneto pri mia prognozo 
30.32002 Soneto kun nuna Judaso 
7.21996 Soneto pri kvalita teo 
6.102006 Soneto inter du ekstremoj 
27.11997 Soneto je ofta citado 
3.62002 Soneto kun porkflankaĵpruno 
29.91996 Soneto pri manĝo sarmata 
1.52006 Soneto pri malfinbatalo 
24.71999 Soneto pri ŝlosiltrovaĵo 
24.91998 Soneto kun lefta mamono 
12.22005 Soneto je la malebleco 
11.92002 Soneto pri flanka perforto 
21.51995 Soneto pri najbarteatro 
27.91998 Soneto kun Marcel Proust frue 
4.12006 Soneto barĉa kun leteroj 
13.102002 Soneto pri nia poŝtkarto 
6.21998 Soneto laŭdanta Husarojn 
14.82006 Soneto pri la marpentristoj 
28.52001 Soneto kun flamanta rozo 
25.32001 Soneto je diversfrateco 
11.102006 Soneto - ardea piedo 
9.51997 Soneto pri diversaj marŝoj 
16.32002 Soneto kun animvizito 
27.101998 Soneto pri strata artago 
7.112005 Soneto pri maso eksploda 
24.61998 Soneto nome Jan Matejko 
31.72004 Soneto ĝoja nostalgie 
27.71999 Soneto mule kali mera 
12.52000 Soneto pri gravo de sano 
22.22001 Soneto pri vilaĝgvidanto 
29.32004 Soneto pri komentarioj 
31.102006 Soneto dependa de stato 
21.72000 Soneto sen iu raraĵo 
7.71998 Soneto - akvo kaj naturo 
14.71998 Soneto voje al kaŝuboj 
17.102001 Soneto pri hororsilento 
19.71998 Soneto kun nova kulturo 
14.82005 Soneto pri mortakompano 
17.72006 Soneto pri manĝoevito 
21.122002 Soneto venka kontraŭ si mem 
30.102000 Soneto pri lernejlegado 
18.22004 Soneto pri matenspirito 
23.31997 Soneto pri submaturiĝo 
27.81998 Soneto skribita koncerte 
3.22002 Soneto nun jam sen dediĉo 
15.92006 Soneto je literatoro 
1.32002 Soneto - piede al Kubo 
16.21995 Soneto pri unu vilaĝo 
16.21996 Soneto skribita antaŭe 
21.112001 Soneto pri novaj pripensoj 
8.82006 Soneto pri senkonsileco 
4.91995 Soneto pri belaj nomtagoj 
16.101995 Soneto je papoelekto 
15.72006 Soneto pri miraklokredo 
10.41997 Soneto ĉe trolibereco 
4.61997 Soneto pri la plagiato 
5.31996 Soneto dividanta taskojn 
17.12003 Soneto pri tien kaj reen 
12.52003 Soneto pri reva efekto 
18.71995 Soneto je nasktaga vojo 
29.122006 Soneto timiga sen timo 
14.121998 Soneto pri du aliuloj 
19.72006 Soneto kun bela interno 
2.51997 Soneto kun ĉarm-melopeo 
17.71998 Soneto pri kolbasaĉeto 
28.72002 Soneto kun mustarda gusto 
10.101997 Soneto fakte pri NENIO 
31.102004 Soneto kun granda respekto 
30.62001 Soneto kun etaj aferoj 
20.102003 Soneto pri Irena-tago 
10.122001 Soneto kun kneĥtaj dilemoj 
31.121996 Soneto kun montarvojaĝo 
28.21998 Soneto kun demokratio 
4.21997 Soneto tamen sen traduko 
21.72002 Soneto pri la matenmanĝo 
8.92006 Soneto pri io intima 
11.42005 Soneto kun lingva malkredo 
18.82004 Soneto sen pasinta nomo 
7.22000 Soneto pri malsanforlaso 
17.21995 Soneto pri makulaj zorgoj 
9.122001 Soneto pri triobla kato 
6.41997 Soneto voĉe konscienca 
9.21995 Soneto pri nacifobio 
26.31997 Soneto kun la megavorto 
6.42003 Soneto pri ŝanĝoj dum tago 
15.12003 Soneto pri kluba prelego 
14.41997 Soneto pri Louis de Beaufront 
13.61997 Soneto pri propagandismo 
20.11996 Soneto pri malprofitado 
15.62002 Soneto bapta por POLARIS 
10.52003 Soneto pri sonetadeco 
25.101998 Soneto pri spiritkompreno 
20.122002 Soneto pri memorforiĝo 
3.12001 Soneto nome Apolonia 
8.22005 Soneto pri akuzdecido 
31.82003 Soneto pri radia fino 
19.91996 Soneto pri skribmaniero 
22.92005 Soneto kun GEMA kaj ZAiKS 
16.41999 Soneto pri amasa varmo 
14.81995 Soneto por evolucio 
16.82004 Soneto ĉe korespondado 
25.71998 Soneto pri subitaj ŝanĝoj 
5.22001 Soneto pri anoncnuligo 
9.12005 Soneto pri la elektado 
27.92005 Soneto kun ŝajna malkredo 
2.82004 Soneto ĉe la kuracisto 
20.42002 Soneto kun kortuŝa spaco 
13.52004 Soneto pri la surprizigo 
15.111995 Soneto pri respublik-kvantoj 
20.112005 Soneto pri depravacio 
5.22002 Soneto kun ĉikanĉadoro 
9.122002 Soneto pri la observanto 
11.81999 Soneto malantaŭ eklipso 
19.61996 Soneto por senbridi volon 
13.101999 Soneto pri malantaŭpago 
28.52005 Soneto kun kredorespekto 
14.102004 Soneto antidadaisma 
27.81999 Soneto je io por io 
6.32002 Soneto pri stranga popolo 
15.11999 Soneto pri entreprenisto 
2.72002 Soneto pri mia fakstato 
22.101996 Soneto kiel mia esto 
27.51995 Soneto kiel mi memstara 
10.121999 Soneto pri tumultsignifo 
3.12005 Soneto pri frostitaj rozoj 
20.42000 Soneto preferas ĉielon 
31.31998 Soneto pri la kovrilpaĝo 
24.12001 Soneto pri manĝo en banko 
5.32005 Soneto pri iama fako 
23.112004 Soneto kvardektrijaraĝa 
20.71997 Soneto laŭ demokratio 
6.92005 Soneto pri hororkroniko 
3.81998 Soneto pri dentkuracado 
9.102003 Soneto pri malefektprovoj 
22.71998 Soneto post jaroj denove... 
10.61999 Soneto iom tro averta 
4.72001 Soneto sen ideologo 
10.122004 Soneto ĉe manko de fido 
10.52006 Soneto kun tro da konatoj 
19.101998 Soneto pri ŝanĝitaj roloj 
19.42005 Soneto pri germana papo 
5.111998 Soneto pri vesperpromeno 
23.82001 Soneto pri ripoza ago 
4.121995 Soneto pri brava ministo 
7.72006 Soneto estas mia preĝo 
31.121997 Soneto pri perdo de lingvo 
11.61996 Soneto kun deviga sono 
25.111998 Soneto kun distancdiskigo 
8.112002 Soneto pri l' nupto por ĉiam 
5.52001 Soneto gambe sur plafono 
24.62006 Soneto pri memorblokado 
10.22006 Soneto kun malfacilaĵoj 
26.82002 Soneto kun Ter' krucigita 
10.62005 Soneto pri forto senvola 
13.112004 Soneto iom pasinteca 
12.102003 Soneto pri evidentecoj 
23.102002 Soneto kun balaaĵaro 
19.102004 Soneto pri IKEA-ligno 
23.22003 Soneto pri nacia honto 
28.52004 Soneto pri patriothonto 
6.62002 Soneto devia konjekte 
3.72000 Soneto pri sektoevito 
4.11999 Soneto pri tro forta ŝraŭbo 
24.51998 Soneto funebre festena 
25.92003 Soneto je interretpaĝo 
12.62003 Soneto pri verkistheredo 
28.41998 Soneto - kion fari lingve 
11.121998 Soneto kun vana invito 
17.51998 Soneto kun du prezidantoj 
16.12003 Soneto pri toksiga Nestlé 
10.32000 Soneto pri la diagnozo 
15.101999 Soneto pri simplaj manĝaĵoj 
17.21996 Soneto pri filmo "Poŝtisto" 
16.81999 Soneto inter antaŭnomoj 
19.11998 Soneto kun tre famaj lancoj 
19.52003 Soneto eterna ripoze 
1.81998 Soneto tamen kun Zuzanna 
22.101999 Soneto pri supodisdono 
24.122003 Soneto festa nur por si mem 
1.102002 Soneto kun unu bileto 
10.122003 Soneto pri mankoj de korpo 
12.72003 Soneto pri manko kaj bono 
23.52005 Soneto pri kuracrezigno 
4.102000 Soneto pri multaj eraroj 
24.32004 Soneto pri esperantumo 
22.51999 Soneto de prodigantfilo 
13.81998 Soneto pri zurika festo 
5.101999 Soneto aŭtunpoezia 
15.21995 Soneto pri milita ĵuro 
17.122005 Soneto kun Tietze-sindromo 
29.32001 Soneto - do, ut des inverse 
3.71998 Soneto pri gakranta boko 
16.112003 Soneto kun falantaj budoj 
9.41996 Soneto - domina ekstremo 
5.52003 Soneto pri kontrasta senco 
16.21997 Soneto kun preĝo pri vero 
15.112005 Soneto pri kredomortigo 
21.62002 Soneto pri feriaj planoj 
15.92004 Soneto pri sonetesenco 
18.111996 Soneto pri malsuperado 
13.12004 Soneto pri landa tempesto 
27.32002 Soneto per malfacilaĵoj 
10.62006 Soneto iras malantaŭen 
8.62000 Soneto pri rekrudiĝado 
2.121996 Soneto bataldatrevena 
31.52006 Soneto pri maltrankvileco 
20.12003 Soneto simila al birdoj 
12.111996 Soneto - reflekso pri himnoj 
11.22005 Soneto diversopinia 
26.82006 Soneto pri mirakla kredo 
24.122000 Soneto pri oblataj nombroj 
3.31999 Soneto kun la kantistino 
19.82002 Soneto kun malsatimago 
10.92000 Soneto pri marforpasintoj 
13.72001 Soneto l' dektrian vendrede 
23.102006 Soneto pri teda legado 
21.122004 Soneto pri simplaj meritoj 
7.22002 Soneto pri perditaj revoj 
6.72005 Soneto kontraŭ la nacio 
15.32001 Soneto kontraŭapostrofa 
8.82000 Soneto - MI kaj generalo 
24.91996 Soneto vojaĝa kun Norwid 
17.82004 Soneto kun rido de Hänni 
25.22001 Soneto pri romancbalado 
3.112005 Soneto pri kompetenteco 
3.32004 Soneto pri biografioj 
26.32003 Soneto pri malbezonaĵoj 
13.22004 Soneto pri leginda libro 
6.121995 Soneto je urbo Zgorzelec 
9.112000 Soneto sur la enfalilo 
6.12000 Soneto pri fabelaj kronoj 
30.101995 Soneto je biblioteko 
23.11996 Soneto - Chopin ĉe poeto 
28.122005 Soneto pri polaj damnitoj 
14.121999 Soneto kun la viziero 
26.22000 Soneto pri mia svelteco 
18.91996 Soneto pri emo por ludo 
14.72003 Soneto pri dezirsinteno 
11.31996 Soneto pri novaj herooj 
25.51999 Soneto pri lokrezervado 
29.51997 Soneto pri balotfiasko 
23.102004 Soneto pri aĝodemando 
6.61997 Soneto surbaze do, ut des 
25.112004 Soneto pri mia peceto 
1.31997 Soneto plektigas jarcentojn 
18.72006 Soneto laŭ biografio 
6.22002 Soneto pri ligo kun tero 
15.62001 Soneto serva por neniuj 
30.122003 Soneto pri la novjariĝo 
23.82006 Soneto pri esperantanto 
27.22005 Soneto kontraŭfatalisma 
10.102003 Soneto kun unu vidpunkto 
17.21997 Soneto por formi amason 
26.52002 Soneto pri unu letero 
6.112001 Soneto dronas en teroro 
14.112004 Soneto ŝanĝe pliboniga 
22.42003 Soneto pri flugoj kaj faloj 
12.11996 Soneto pri kaj kun Claude Gacond 
15.102004 Soneto pri divorcokaŭzoj 
11.92004 Soneto pri valora filmo 
21.81996 Soneto kun edukmetodo 
28.52000 Soneto hereda etnie 
17.52002 Soneto pri kakofonio 
15.41999 Soneto kun malŝulderaro 
21.32002 Soneto dum librolegado 
18.12003 Soneto pri fiktivembusko 
22.82000 Soneto pri malpovebleco 
10.61996 Soneto kun truoj en jaĥto 
9.121998 Soneto pri virinelekto 
20.31999 Soneto pri anonimpensoj 
4.122000 Soneto kun familihonto 
21.52005 Soneto pri neŭtrala tombo 
13.51996 Soneto pri folkloro male 
4.92006 Soneto pri erarkorekto 
11.112000 Soneto - tumulta novembro 
5.82001 Soneto malantaŭ torentoj 
16.32003 Soneto sen teologpensoj 
12.102004 Soneto sorĉa kaj mirakla 
14.72002 Soneto post ekspozicio 
1.92006 Soneto - kiu mi nun estas 
8.31996 Soneto pri ĝena polismo 
21.51999 Soneto kun objektivismo 
4.62005 Soneto pri la asignatoj 
4.82002 Soneto pri tenebra kapo 
18.102004 Soneto sen moralizado 
23.41995 Soneto je pensoj pri libro 
16.82000 Soneto pri mia malvolo 
27.51999 Soneto - kompato por NATO 
29.52001 Soneto pri estado meze 
20.12002 Soneto vere pri nenio 
26.21998 Soneto pri Claudia kaj Berthold 
19.111995 Soneto pri polaj balotoj 
3.122006 Soneto - kvara Ordinara 
20.62002 Soneto malbezondemanda 
10.112003 Soneto zorga kaj defenda 
5.92002 Soneto pri destinaj vojoj 
4.81999 Soneto pri parolpreteco 
30.82002 Soneto kun ĝenantaj gestoj 
14.22006 Soneto sen mendo de amo 
9.102004 Soneto pri havanta fako 
16.121999 Soneto fone kataliza 
5.52000 Soneto invita al tempo 
20.52002 Soneto singarde aproba 
1.61998 Soneto kaj Sankta Spirito 
14.61998 Soneto refleksa ĉe fugo 
18.112005 Soneto pri kuracsukceso 
30.72006 Soneto kontraŭ militantoj 
25.31996 Soneto pri nuntempa dramo 
20.92001 Soneto je alternativo 
9.111999 Soneto - l' unua brigado 
8.71995 Soneto pri satana rido 
12.122001 Soneto nupta kun Nikodem 
24.62002 Soneto pri troa legado 
6.21999 Soneto pri belega lingvo 
20.82003 Soneto profite uzebla 
14.111999 Soneto kun ideosupo 
29.101996 Soneto pri alieblecoj 
6.72004 Soneto skribita malvole 
11.122003 Soneto kun preĝo genua 
23.21996 Soneto - preĝo pri silento 
11.122002 Soneto kun peto al Dio 
18.112006 Soneto je diversaj kazoj 
4.21996 Soneto kun antika spiro 
1.32001 Soneto pri esperbalado 
14.11996 Soneto pri te-infuzado 
10.12000 Soneto laŭ sendependeco 
1.92004 Soneto pri Willi milite 
6.52004 Soneto pri nuna devizo 
3.52004 Soneto - devizo por morgaŭ 
30.41995 Soneto apud Valpurgio 
27.111996 Soneto kun patenthavanto 
1.122004 Soneto en kvinstelhotelo 
15.102002 Soneto kun tempo pasanta 
10.81998 Soneto kun avo en Prago 
8.21996 Soneto pri poet-ekstrakto 
5.122001 Soneto en severa stato 
20.122003 Soneto - revo varsovia 
14.122000 Soneto pri realaj revoj 
9.11999 Soneto pri la singularo 
21.52006 Soneto pri tio ĉu nur mi? 
23.62002 Soneto de kiĉo al arto 
6.61998 Soneto kun memvolofero 
16.102005 Soneto pri perdita paro 
17.62005 Soneto pri la PEN-iĉjado 
18.62001 Soneto pri artosopiro 
19.82004 Soneto post reveno hejmen 
7.112002 Soneto pri tekstoj bultenaj 
26.91999 Soneto kun ĥoĥolparolo 
9.91998 Soneto pri mi malalmoza 
5.32002 Soneto kun iu letero 
17.82006 Soneto denove spiona 
16.22004 Soneto pri Sztaudynger-libro 
15.61996 Soneto kun splitoj en koro 
1.92001 Soneto ĉe strio de ombro 
23.81996 Soneto kun festa tribuno 
12.82000 Soneto pri kampulmentalo 
11.82004 Soneto kun firmamentploroj 
23.112001 Soneto post la vernisaĵo 
20.61999 Soneto pri ebla farado 
26.42004 Soneto pri hejmrevenado 
11.112002 Soneto denove brigada 
18.122002 Soneto kun etaj riproĉoj 
9.62004 Soneto pri lingva petolo 
10.92004 Soneto pri fajra spirito 
8.81995 Soneto pri bulgaraj moroj 
21.62006 Soneto kun Kankro en signo 
12.32002 Soneto pri pena simpleco 
12.32005 Soneto pri Czesława Łachut 
13.122005 Soneto pri sakraj paradoj 
11.102000 Soneto pri maldecidemo 
19.102005 Soneto pri Ulm-datreveno 
12.102006 Soneto pri trulloj kun truloj 
11.71995 Soneto pri Hubert Stokowski 
31.72003 Soneto pri malmulta manko 
8.22002 Soneto pri dada-ordeno 
14.42000 Soneto kanta kun Ĉajkovski 
9.72001 Soneto ne nur datrevena 
29.42005 Soneto pri fluo de tempo 
8.122002 Soneto pri malaj salutoj 
21.91997 Soneto pri la nova homo 
27.91997 Soneto je virina sano 
30.11996 Soneto pri malsansimptomo 
15.112006 Soneto pri malbezonsento 
21.62001 Soneto pri bongusta sento 
14.22003 Soneto kontaktas vampirojn 
12.102002 Soneto pri poeziserĉo 
20.112003 Soneto pri vido de Kielce 
29.122003 Soneto kun kastelŝlosilo 
11.52006 Soneto kun puna verdikto 
9.11996 Soneto pri malnovaj fotoj 
4.51998 Soneto kun malversimilo 
2.112005 Soneto kun Stok kaj Towiański 
12.82005 Soneto pri kvieta bruo 
1.81999 Soneto pri aŭgustbonveno 
24.121995 Soneto pri Sankta Vespero 
5.42001 Soneto kun zorgoj je celoj 
17.62002 Soneto je matura tempo 
2.41997 Soneto je sejmomarŝalo 
12.92002 Soneto pri devo de skribo 
16.111998 Soneto pri IOuletoj 
4.11995 Soneto pri MI post genŝanĝo 
18.81997 Soneto je fripona ago 
13.61996 Soneto pri du kverelintoj 
25.61997 Soneto pri Gerling-nenio 
6.71998 Soneto al la generalo 
25.112005 Soneto pri l' arta kampanjo 
31.82006 Soneto pri sistemŝanĝanto 
16.61996 Soneto - kio post mil jaroj? 
10.101996 Soneto pri sveltiĝmetodo 
29.121996 Soneto kun strio de ombro 
5.122003 Soneto pri tegmentaj mankoj 
20.32006 Soneto - nova testamento 
1.41997 Soneto denove kun vero 
20.82002 Soneto ĉe asekurado 
14.111995 Soneto sen biografio 
6.92000 Soneto pri sento je devoj 
26.62006 Soneto esta ekster ento 
9.72003 Soneto pri postnupta moro 
19.22003 Soneto pri testamentŝanĝo 
23.52006 Soneto kun moko por plebo 
28.12005 Soneto nasktage naskita 
8.11996 Soneto pri koncertokostoj 
9.51998 Soneto pri venko de Dana 
28.121995 Soneto pri oftaj memŝanĝoj 
28.22005 Soneto pri oftaj demandoj 
23.72003 Soneto pri vela recenzo 
8.122005 Soneto sen kristnaskaj kartoj 
8.102004 Soneto pri lingvaj dilemoj 
16.111997 Soneto komenckrone IO 
19.41998 Soneto kun ĉampanaj gutoj 
9.121999 Soneto pri la ŝanĝmalforto 
22.81997 Soneto pri spiona sonĝo 
23.122000 Soneto frue kaj post ŝanĝo 
9.122003 Soneto antaŭ kaj post ŝanĝo 
19.112001 Soneto pri venanta frosto 
31.102005 Soneto apud birdogripo 
17.52001 Soneto je la kvadratiĝo 
10.72005 Soneto kun plana troigo 
7.32002 Soneto kun zodiaksignoj 
29.82006 Soneto pri malkona volo 
15.92000 Soneto pri la intertempo 
7.32000 Soneto pri berlinaj moroj 
1.112001 Soneto - vana telefono 
28.62005 Soneto pri la varma tago 
13.32000 Soneto obstine nomtaga 
22.91996 Soneto por motivi vivon 
20.42005 Soneto pri faka fremdulo 
3.92001 Soneto nur por komprenantoj 
6.51999 Soneto pri nova parolo 
3.122002 Soneto pri submeza doto 
20.111996 Soneto apud teorio 
7.42005 Soneto - kontraŭ papa volo 
26.102002 Soneto je mia fratino 
31.72002 Soneto pri inversa penso 
7.11998 Soneto pri artisto Albert 
6.121998 Soneto pri sonĝo sen limo 
27.52004 Soneto pri malĝustmotivo 
13.92004 Soneto proverbe malĝusta 
18.111999 Soneto pri rapidelsendo 
23.42006 Soneto pri la almanako 
21.102003 Soneto pri ĉieltrinkaĵo 
5.72002 Soneto ĉe tombo de Jurek 
12.101999 Soneto sklavita libere 
2.102001 Soneto pri pianoloko 
3.31996 Soneto blasfeme teksita 
10.82006 Soneto pri la forpelintoj 
15.91995 Soneto pri malvolontulo 
19.122003 Soneto pri frivola tempo 
10.22000 Soneto post hospitalizo 
4.112003 Soneto kun leĝinterpreto 
12.31995 Soneto pri iama bapto 
26.52006 Soneto post unu vizito 
17.82000 Soneto kun grunto de faŭkoj 
5.62003 Soneto kun la ruĝa skarpo 
28.92001 Soneto pri veturrezigno 
3.91997 Soneto pri poŝtaj rabistoj 
27.112005 Soneto kun unu aŭtoro 
12.32004 Soneto pri junaj fantomoj 
2.61998 Soneto en festa etoso 
19.22004 Soneto tombejkarnavala 
22.42000 Soneto - literaturdomo 
13.111996 Soneto pri filmo DANUBO 
5.21996 Soneto pri filmo de Lubitsch 
13.42005 Soneto kun grimpa vicio 
7.82005 Soneto pri pasinteco - nun 
16.71998 Soneto kun familianoj 
27.112001 Soneto kun simpla malscio 
30.81996 Soneto laŭ nacia plaĉo 
26.121995 Soneto kun festa oblato 
9.91995 Soneto pri psika malforto 
6.92003 Soneto kun sveltiĝa emo 
2.62001 Soneto pri reveno al mi 
11.122005 Soneto kontraŭ ekzekutoj 
25.62000 Soneto pri artikolo la 
31.12006 Soneto fermita kotope 
2.122003 Soneto kun aventurismo 
28.51999 Soneto pri malsansuferoj 
2.72006 Soneto por balaaĵaro 
24.31997 Soneto pri monujŝtelisto 
8.92004 Soneto pri kelkaj fabeloj 
5.111995 Soneto kun majstroj je Dio 
19.52006 Soneto pri mankantaj vortoj 
14.72006 Soneto sen emerituro 
22.92003 Soneto pri perfortofero 
10.82001 Soneto al fluga tempspaco 
10.31995 Soneto pri populareco 
14.41998 Soneto - bone kaj l' plej bone 
4.122006 Soneto je Barbara-tago 
5.111999 Soneto pri rozoj naciaj 
29.42001 Soneto je oraj citronoj 
11.121996 Soneto kun kristnaskaj planoj 
9.52000 Soneto kun tosto por frato 
23.21995 Soneto pri frustra imago 
16.112006 Soneto pri vakua kapo 
1.32000 Soneto pri liberdivido 
15.122003 Soneto kun lingva modero 
25.91996 Soneto pri mia mondeto 
6.112003 Soneto malantaŭ de nazo 
28.22004 Soneto pri la eta mondo 
14.22000 Soneto pri loko sur tero 
12.92006 Soneto je maldependeco 
22.111998 Soneto kun portretintenco 
14.42004 Soneto pri diafanformo 
26.102003 Soneto pri skriborimedoj 
13.22003 Soneto pri la idealo 
17.121996 Soneto - mia instruisto 
7.92004 Soneto romantikmalvenka 
10.111997 Soneto pri la dua klaso 
4.52004 Soneto pri miksaj aferoj 
17.32003 Soneto kun herbotizanoj 
1.11996 Soneto pri ordo malorda 
30.12005 Soneto pri unu koncerto 
26.122002 Soneto pri aferoj gravaj 
17.61999 Soneto pri Spirito blanka 
14.51995 Soneto pri fuŝa vortaro 
13.82002 Soneto pri sekuragento 
10.121995 Soneto pri viskoj kaj kverkoj 
3.112001 Soneto pri skribkutimiĝo 
26.61997 Soneto aliinterpreta 
6.92004 Soneto muelas per lango 
18.91997 Soneto pri tempo estima 
13.81997 Soneto pri grogo por trogo 
9.22000 Soneto tamen sen mirakloj 
26.81995 Soneto pri la sankta bildo 
25.21995 Soneto pri trompoj en bankoj 
12.31996 Soneto pri hazarda multo 
1.52000 Soneto kun maja alvoko 
28.22003 Soneto pri unu skribisto 
26.11996 Soneto pri la ĵurnalisto 
10.101995 Soneto pri fantazimanko 
8.101996 Soneto kloĉarda ĉiele 
8.112004 Soneto kun popolpoeto 
27.82004 Soneto kun krio pri morto 
6.82004 Soneto ora kaj furora 
2.71995 Soneto nobelpremianta 
20.52004 Soneto pri ofta kontemplo 
21.31998 Soneto pri modo sed ne nur 
17.71997 Soneto je kapo malplena 
29.31995 Soneto postsolidareca 
21.42005 Soneto pri nia dueco 
14.52003 Soneto kun matennebulo 
30.112001 Soneto - kia estis avo 
24.52006 Soneto nome Montenegro 
11.61995 Soneto pri juda spektaklo 
6.122002 Soneto pri punaj indikoj 
2.31997 Soneto je longa vagado 
31.82000 Soneto kun moraldifino 
24.81999 Soneto doktrindiferenca 
6.81999 Soneto sen principdemandoj 
7.92002 Soneto apatriotisma 
6.32004 Soneto je la nostalgio 
21.52004 Soneto kontempla pri ŝtono 
9.52003 Soneto je la patrujŝanĝo 
31.101995 Soneto pri Wincenty Witos 
17.91997 Soneto pri supraj decidoj 
5.41998 Soneto por palma dimanĉo 
26.112003 Soneto pri morto mondmeza 
7.32005 Soneto pri ŝerca mortigo 
11.91996 Soneto tamen kun rimorsoj 
27.61998 Soneto pri policistmorto 
29.92001 Soneto pri vigla spirito 
24.92000 Soneto kun simpla konkludo 
23.12000 Soneto trista kaj funebra 
14.32002 Soneto pri ekspozicioj 
11.112004 Soneto pri karnavalludoj 
19.92001 Soneto pri animoserĉo 
28.71998 Soneto pri morta poeto 
22.32000 Soneto de maro al maro 
28.82000 Soneto pri Wojciech Żukrowski 
7.52003 Soneto por morta verkisto 
9.61996 Soneto kun mortrenkontiĝoj 
17.32004 Soneto pri certa eterno 
13.122006 Soneto sed ĉu kun aprobo? 
12.52001 Soneto pri velkaj motivoj 
15.92001 Soneto kun kandelodoro 
24.52004 Soneto pri tuja konsilo 
15.51998 Soneto nur pri etaj zorgoj 
16.82003 Soneto pri restoj de tempo 
26.51998 Soneto ĉe patrina tago 
7.102005 Soneto pri ĵurnalistaĉoj 
11.72004 Soneto moneda terase 
26.42001 Soneto arkeologia 
5.41996 Soneto pri arto nevida 
12.112001 Soneto por Pola Muzeo 
24.92003 Soneto kun komponistino 
22.21996 Soneto pri kaj por popolo 
25.52004 Soneto pri la naciecoj 
19.81999 Soneto kun balonetŝvebo 
27.61995 Soneto nome Helmut Vogel 
25.31998 Soneto pri krokodilstilo 
2.12004 Soneto pri glastintigado 
8.91995 Soneto por sociologoj 
11.51995 Soneto pri sorto de orfoj 
12.12003 Soneto pri nova civito 
14.121997 Soneto je propra medio 
12.11999 Soneto pri radikoncepto 
19.31995 Soneto pri Kra... Kra... verkistoj 
22.102004 Soneto fratinnaskiĝtage 
20.82001 Soneto pri sombra silento 
10.21998 Soneto pri kompleksaj poloj 
30.31999 Soneto pri krimo por serboj 
24.31999 Soneto - NATO kaj Serbio 
23.61999 Soneto pri la kompromito 
2.121999 Soneto pri tima sukceso 
13.81995 Soneto kun majstro Ekhardo 
26.42000 Soneto ĉernobile griza 
18.12001 Soneto pri verdaj fabeloj 
7.52004 Soneto pri malproporcioj 
30.32003 Soneto pri zelota ago 
13.72004 Soneto eterne ripoza 
23.122006 Soneto kun interfeliĉoj 
14.22002 Soneto dum koncerto de Braĉ 
31.122004 Soneto por fino de jaro 
17.21998 Soneto pri Rikardo Ŝulco 
26.71996 Soneto kun veloj sub pontoj 
20.72003 Soneto pri nia jaĥtado 
14.61995 Soneto laŭdanta Augustów 
7.112006 Soneto kun pavimopeco 
5.92006 Soneto laŭ senco spirita 
1.81996 Soneto pri armita Jurek 
7.32003 Soneto kun merita brusto 
19.101995 Soneto kun velmetaforo 
22.121995 Soneto nome Hugo Letscher 
13.92005 Soneto pri ĝustaj ŝlosiloj 
23.111995 Soneto pri arto klozeta 
21.61995 Soneto pri miaj koloroj 
3.121999 Soneto demanda pri kredo 
3.31997 Soneto kun mia artdento 
27.22000 Soneto pri manko de kaŭzo 
1.62002 Soneto kun ĥoĥolaj pepoj 
17.31999 Soneto pri granda fakturo 
22.31997 Soneto pri sankta Ciono 
27.82002 Soneto al Johannesburgo 
13.61995 Soneto je post-art-organo 
27.41999 Soneto sen kottretbezono 
22.111995 Soneto pri Andrzej Skorupski 
1.21998 Soneto kun ekzekutisto 
18.31997 Soneto kun multaj konkludoj 
28.42001 Soneto subtenas Anĝelon 
29.12004 Soneto kaj nenio grava 
28.21996 Soneto pri terdisdonado 
7.42004 Soneto je grava averto 
1.102000 Soneto kun sonetefekto 
23.81995 Soneto velas tra Danubo 
9.72005 Soneto kun olimpa ombro 
16.11999 Soneto pri talentefektoj 
21.42000 Soneto por la senkulpigo 
28.82001 Soneto kun povo amasa 
14.21997 Soneto denove badena 
29.81999 Soneto pri aerslogano 
9.42005 Soneto pri puno por arto 
31.52004 Soneto pri bona spektaklo 
3.51997 Soneto pri TIO je Maggia 
19.62001 Soneto pri malbonforgeso 
8.91997 Soneto je diversaj agoj 
31.102002 Soneto kun stereotipoj 
22.21997 Soneto kiu NE eneas 
19.111997 Soneto pri provoj fiaskaj 
30.111999 Soneto - hodiaŭ kaj iam 
29.72000 Soneto antaŭmatenmanĝa 
4.22001 Soneto pri deziremulo 
20.32001 Soneto pri freŝa printempo 
30.121998 Soneto kun barĉo kaj kantoj 
21.111998 Soneto pri vintroheroldo 
23.102005 Soneto pri etikedmanko 
14.22005 Soneto pri tondraj deziroj 
27.52000 Soneto pri tordita vero 
4.22003 Soneto absolutsilenta 
26.12006 Soneto pri la sama kazo 
16.32004 Soneto pri verdaj aferoj 
12.32001 Soneto pri ofta sanktaĉo 
6.32006 Soneto pri freneza neĝo 
8.92001 Soneto pri flustroj kaj krakoj 
30.42005 Soneto pri komplika vojo 
13.22001 Soneto pri iu neniu 
3.21999 Soneto pri la galografo 
28.81999 Soneto lige kun kotleto 
20.12005 Soneto pri iamaj limoj 
6.41999 Soneto pri ili sen emo 
30.51998 Soneto - TEMPO-premiero 
26.41996 Soneto pri la okulvitroj 
25.21999 Soneto pri signifo de NE 
9.71998 Soneto pri svisaj oficoj 
5.92001 Soneto kun Berlin-memoroj 
10.102006 Soneto kun blanka Ostuni 
13.112006 Soneto pri vana batalo 
20.62004 Soneto pri mondumbiliko 
3.12002 Soneto je erar-enigmoj 
24.32006 Soneto kun la ruĝa vesto 
13.82003 Soneto kun fiŝo en saŭco 
16.82002 Soneto je ĝusta tempflugo 
20.32000 Soneto pri fiktiva arto 
4.52005 Soneto je Veneta Maro 
27.122005 Soneto tempe postkristnaska 
28.22006 Soneto pri danuba vago 
22.121998 Soneto klaĉa pri poeto 
16.51999 Soneto pri tre simplaj devoj 
12.22006 Soneto pri plaĝa dometo 
22.81999 Soneto pri vojo de Goethe 
19.82005 Soneto kun iama kanto 
26.112001 Soneto pri germanlingveco 
30.122000 Soneto pri la kvereleto 
26.32005 Soneto pri nia malpovo 
26.62004 Soneto kun monta pikniko 
23.122002 Soneto - l' kvina datreveno 
4.52003 Soneto - tio kio nocas 
27.121996 Soneto kun najbarklaĉado 
5.82003 Soneto pri kamena vaĉo 
14.21998 Soneto pri nudaj en vintro 
26.32006 Soneto pri la tempoŝovo 
29.21996 Soneto kun la eldonisto 
23.121999 Soneto pri la datrevenoj 
5.112003 Soneto pri deva ekzemplo 
11.81998 Soneto pri bildovaloroj 
17.112004 Soneto tie aŭ alie 
18.82002 Soneto pri malsatdecido 
16.112002 Soneto pri fakturopago 
15.122006 Soneto pri Ivo Lapenna 
12.52004 Soneto pri deva persisto 
20.51998 Soneto kun bovoj flugilaj 
7.82003 Soneto je parola vico 
3.92000 Soneto pri koloraj signoj 
18.42004 Soneto pri kiĉplena loko 
4.101996 Soneto post unu elsendo 
4.32005 Soneto pri ni forestantoj 
27.42003 Soneto kun tumultkomplekso 
1.122003 Soneto pri lingvodisvolvo 
19.82001 Soneto kun bruo blasfema 
12.71996 Soneto pri la hundo Dunaj 
22.71999 Soneto pri pigro en varmo 
23.12004 Soneto pri Davos-sorĉ-monto 
2.81995 Soneto por la insurgento 
16.31998 Soneto pri vela irado 
12.91999 Soneto pri eta tertremo 
3.82004 Soneto pri floraĉetado 
5.51996 Soneto atendas por hanto 
9.102002 Soneto pri Danubo kaŝe 
25.42003 Soneto pri bela vojaĝo 
3.112006 Soneto kun itala bagno 
7.61998 Soneto pri lerno de l' pola 
24.21999 Soneto pri lavanga Galtür 
5.41997 Soneto pri fora kosmito 
6.22006 Soneto dependa de mono 
1.111996 Soneto je blua ĉielo 
30.71999 Soneto pri vojo al klostroj 
29.72006 Soneto pri lasta pikniko 
25.52003 Soneto pri inversa bono 
6.112002 Soneto por sepdek kvin jaroj 
25.82003 Soneto tempe malrapida 
19.102002 Soneto kun ekzistimago 
20.61996 Soneto pri fermo de pordo 
26.22006 Soneto pri pasinta tago 
12.81999 Soneto kun la nova sceno 
29.72003 Soneto pri Nicolas Bouvier 
19.42002 Soneto pri malsupreniro 
12.51998 Soneto pri flegistprotesto 
6.122003 Soneto kun Nikolan-vergo 
9.82002 Soneto pri faktoteatro 
10.31997 Soneto mielodoranta 
26.122004 Soneto je la katastrofo 
26.121996 Soneto - vojo al palaco 
3.61998 Soneto pri la katastrofo 
10.92003 Soneto je ĝusta signifo 
19.102001 Soneto pri dada-spirito 
3.82000 Soneto pri nokta frapado 
5.22003 Soneto amarilisanta 
2.81999 Soneto pri gloro de timo 
19.12000 Soneto pri noktaj inkuboj 
17.121998 Soneto kun nasktaga pano 
31.72001 Soneto nokte kaj matene 
17.82005 Soneto je matenmalvarmo 
7.42003 Soneto pri mia velado 
12.71995 Soneto pri Grubenhagen ok 
30.62006 Soneto pri hipokritantoj 
27.121995 Soneto kun fama poeto 
14.11995 Soneto pri hundokaptistoj 
19.32005 Soneto pri festaj nomtagoj 
22.102000 Soneto pri la finisaĵo 
20.52006 Soneto pri la infaneco 
23.112006 Soneto pri unu ĵaluzo 
28.111998 Soneto kun ekstremelekto 
18.41997 Soneto pri la memstareco 
29.81997 Soneto pri kutima vivo 
3.11996 Soneto kun ŝtona animo 
19.102003 Soneto komforte maltaŭga 
31.82005 Soneto pri bjelorusiflago 
21.92005 Soneto pri berlina klubo 
25.81995 Soneto ene de templaro 
12.72004 Soneto kun la dika streko 
5.102001 Soneto kun kaosanimo 
2.22002 Soneto pri duoj en dato 
13.31995 Soneto tamen rekonebla 
6.42000 Soneto pri ortodokseco 
27.122002 Soneto silente kaj varme 
15.62006 Soneto apud kvar altaroj 
16.121998 Soneto pri malnovurbsceno 
20.122004 Soneto pri stato ŝatata 
17.52006 Soneto pri loko Księżyce 
10.62002 Soneto kun rikoltprognozo 
29.62004 Soneto denove nomtaga 
2.121997 Soneto pri la sonetado 
12.31997 Soneto kalumnias dense 
23.72005 Soneto pri vojaĝrezigno 
18.22005 Soneto pri vintroreveno 
25.62003 Soneto kun meritdoktoro 
5.31997 Soneto je kapa kompreso 
15.42004 Soneto pri kuraĝbezono 
3.102003 Soneto kun estosloganoj 
2.72001 Soneto kiel opereta 
23.62001 Soneto pri la kontraŭecoj 
15.12002 Soneto pri homo kaj maro 
27.42002 Soneto - venecia spiro 
9.111995 Soneto pri (mal)sekureco 
5.11995 Soneto pri profesiulo 
29.31998 Soneto pri nova tertremo 
7.12001 Soneto pri lasta etapo 
26.12000 Soneto pri simpla supozo 
29.81996 Soneto pri bonapetito 
1.111995 Soneto pri ĉiuj sanktuloj 
13.72006 Soneto pri rara rikolto 
15.41996 Soneto ĉirkaŭ Koperniko 
21.12005 Soneto pri la naivulo 
27.82006 Soneto pri pardona kredo 
2.71998 Soneto pri levo kaj subo 
20.102006 Soneto spite kulinara 
16.52001 Soneto trovita sur tero 
2.122004 Soneto por serĉi inspiron 
13.11995 Soneto por malrimemuloj 
24.71996 Soneto ĉe tutscilitero 
20.32005 Soneto pri legenda vero 
25.11999 Soneto intelektperforta 
29.112004 Soneto pri la nomtagado 
28.62004 Soneto ripethistoria 
24.92005 Soneto pri meso por Norwid 
4.62004 Soneto pri TAGO DE FLOROJ 
12.121995 Soneto pri milita stato 
18.21995 Soneto pri venĝa kompato 
3.91999 Soneto pri oksa forgeso 
3.111996 Soneto kun vico de stagnoj 
21.112006 Soneto kun malparolado 
19.12005 Soneto pri gravaj eretoj 
17.112003 Soneto pri longa oldeco 
1.71996 Soneto pri velakveduktoj 
8.62005 Soneto pri simpla rekteco 
7.82000 Soneto pri radiklopodoj 
29.122001 Soneto pri noktaj pripensoj 
2.71997 Soneto kun la vorto BONE 
30.31996 Soneto pri kristana esto 
1.22006 Soneto pri la pura lingvo 
18.11999 Soneto pri bildoj skribitaj 
4.11998 Soneto pri vintra tempesto 
1.101997 Soneto alidimensie 
7.21999 Soneto pri elstaramaso 
5.62005 Soneto pri svisaj voĉdonoj 
25.42004 Soneto socie diversa 
13.101997 Soneto de iam por morgaŭ 
11.42001 Soneto pri konstantaj devoj 
18.22000 Soneto pri kuniklo reĝa 
24.92006 Soneto inspektas Norvidon 
18.32006 Soneto pri diro al si mem 
6.12002 Soneto kun novjarmemoroj 
27.22004 Soneto pri vikipedio 
7.112000 Soneto kun sanodeziroj 
20.62005 Soneto kun temoj najbaraj 
30.112003 Soneto pri frua oldeco 
18.12004 Soneto pri la kvaronhoro 
25.121999 Soneto kun granda eteco 
23.41996 Soneto por Tago de Shakespeare 
2.92006 Soneto pri simplaj klaĉtemoj 
2.42000 Soneto kun fuĝanta tempo 
12.12004 Soneto pri leftsurogato 
14.51997 Soneto pri maldekstra penso 
15.31997 Soneto memkarikature 
30.42003 Soneto pri la ftizulino 
25.71997 Soneto balance emfaza 
25.111996 Soneto kun pastra protesto 
29.62001 Soneto incitas diablon 
14.71997 Soneto pri la lernolibro 
25.91997 Soneto pri la dankotago 
25.91998 Soneto kun mia dankado 
11.112006 Soneto pri hontoordeno 
11.52005 Soneto pri unu knabino 
12.12005 Soneto pri plibonigado 
28.31998 Soneto pri ne mia skribo 
9.52004 Soneto kore fore glore 
19.21999 Soneto pri vasta programo 
13.82001 Soneto je berlina muro 
25.102002 Soneto kun silenta flustro 
28.32000 Soneto pri farso en himno 
14.42005 Soneto - kiu estas saĝa? 
7.101996 Soneto pri sceno de povo 
16.12000 Soneto pri unu legendo 
10.31999 Soneto pri malgustestetoj 
10.12001 Soneto pri belo malbela 
31.32004 Soneto pri amaslegado 
22.32004 Soneto pri literaturo 
22.52004 Soneto pri JEDEM DAS SEINE 
6.101999 Soneto kun io pripensa 
5.31999 Soneto spite al la grupo 
18.71996 Soneto kun asekurmanko 
3.62004 Soneto pri posta silento 
11.101995 Soneto pri edukrilatoj 
1.72000 Soneto je la fako polo 
11.41997 Soneto pri paperaj zorgoj 
3.62003 Soneto - belo in Einsiedeln 
19.31997 Soneto sen malkonscienco 
15.52001 Soneto taŭga kontraŭstare 
12.81997 Soneto je homaj dividoj 
24.82000 Soneto kun multpersoneco 
5.102002 Soneto pri mensa perturbo 
13.112003 Soneto kun eterneckrono 
18.52002 Soneto pri iuj serĉuloj 
17.51999 Soneto por deca kutimo 
18.112001 Soneto kun frostiga sento 
14.122006 Soneto postdektridecembra 
13.112001 Soneto kulisodevena 
29.52000 Soneto sen biografio 
23.81999 Soneto pri mezo prenata 
19.92003 Soneto pri gradaj signifoj 
4.102006 Soneto pri penduma stato 
3.72005 Soneto pri frazo post frazo 
22.121999 Soneto antaŭvigilia 
25.122004 Soneto pri la papa beno 
28.41997 Soneto pri blanko ruĝita 
27.11999 Soneto asekurataka 
20.52000 Soneto pri urbliberigo 
16.31999 Soneto pri la mikrofono 
2.112002 Soneto pri tiuj en pluvo 
8.12000 Soneto kun maltrova vorto 
28.51998 Soneto pri plumpa ekskurso 
20.82004 Soneto pri saĝulaĉado 
30.61999 Soneto pri sangodivido 
16.122000 Soneto je kontinuado 
18.92003 Soneto provizheroeca 
3.12003 Soneto sopire kvieta 
8.42005 Soneto je la papa tombo 
1.111997 Soneto komence de krono 
8.42006 Soneto pri foto revua 
13.112002 Soneto kun konsciensono 
14.41996 Soneto kun poloj jarcentaj 
28.11998 Soneto pri temo aŭdita 
29.32006 Soneto pri ludo socia 
12.22004 Soneto pri kolonelonoj 
27.91996 Soneto pri libereclimo 
15.62000 Soneto pri kapitanbalo 
24.122004 Soneto pri kristnaskdeziroj 
20.92004 Soneto antaŭ hejmreveno 
8.102002 Soneto - Teatro Vindobona 
30.51996 Soneto kun kiĉplagiato 
27.71996 Soneto pri kantado - az a szép... 
26.72000 Soneto kun sepultinvito 
25.82006 Soneto pri iu formato 
28.122002 Soneto pri azilserĉado 
12.92004 Soneto pri amiko de Bush 
17.122006 Soneto pri mia Barbara 
30.102004 Soneto por la flegistinoj 
30.82003 Soneto pri revena vojo 
5.51999 Soneto pri odorfobioj 
29.61996 Soneto pri pafo al birdoj 
11.52002 Soneto kun la vitraj domoj 
20.41996 Soneto - printempa sekigo 
5.62004 Soneto je papa vizito 
14.92006 Soneto sen pola pasporto 
28.22002 Soneto pri falo de ŝtato 
4.22004 Soneto pri la konkubino 
14.91997 Soneto pri trupo de Świdnik 
30.102003 Soneto pri aŭtunmateno 
7.112003 Soneto revoluciisma 
18.31999 Soneto milda post parolo 
8.32004 Soneto pri tago pasia 
3.31998 Soneto kun kalemburado 
4.41999 Soneto pri venka malvenko 
5.82000 Soneto kun eta averto 
7.62005 Soneto pri maldenuncanto 
15.82000 Soneto kun dek ok sur listo 
9.21999 Soneto ne por dekjariĝo 
9.12006 Soneto ĉe purgatorio 
10.92006 Soneto kun floro por Weitsman 
25.102004 Soneto kun spiritvizito 
30.52001 Soneto pri modelvirinoj 
24.61999 Soneto kun la lanternisto 
15.31998 Soneto pri Dio en hejmo 
5.42002 Soneto - patra opinio 
22.122006 Soneto kun kruca litero 
4.121998 Soneto je memorplumtufoj 
6.111997 Soneto pri fruaj fascinoj 
2.111995 Soneto kun kanto ĉiela 
20.102004 Soneto je ovo kaj koko 
8.22004 Soneto enciklopedia 
16.111999 Soneto nome Pepĉja Singer 
17.61997 Soneto blank-nigre flagita 
7.81997 Soneto je la ama dramo 
9.32002 Soneto pri manko de tempo 
23.102000 Soneto - mi kiel grotesko 
31.11997 Soneto pri sonetspektaklo 
13.31997 Soneto kun multaj stampiloj 
22.71995 Soneto je la manifesto 
5.92004 Soneto antifolkloreca 
15.32006 Soneto kun tizano vinka 
19.101997 Soneto pri la trama vojo 
16.11995 Soneto pri antikvumado 
3.91995 Soneto pri taŭgaj principoj 
1.42005 Soneto pri regaj kondiĉoj 
29.62006 Soneto kun fremdaj meritoj 
8.102003 Soneto pri venka tumulto 
3.31995 Soneto pri prunteprenetoj 
24.51995 Soneto pri konstanta migro 
1.71997 Soneto rapida nenien 
5.111997 Soneto pri horormalkovroj 
10.52004 Soneto burlesk-sensacia 
11.12000 Soneto pri taŭga komenco 
10.42005 Soneto pri pruda eskapo 
16.32001 Soneto kun la araneo 
24.22001 Soneto pri ĵurasa barĉo 
31.71997 Soneto kun frataj deziroj 
6.111998 Soneto kun emociiĝo 
11.72000 Soneto kun rusto sur ŝildo 
4.82005 Soneto kun miskatalogo 
25.11995 Soneto pri la komponisto 
31.121998 Soneto kun kiu mi estas 
29.62003 Soneto ĉifoje johana 
17.112001 Soneto pri du opinioj 
30.92001 Soneto pri matracoprovo 
29.51995 Soneto kun Sankta Spirito 
27.31998 Soneto kontraŭ diktaturo 
20.61998 Soneto kun nomeraretoj 
12.52002 Soneto pri sola silento 
24.41997 Soneto pri klostraj eventoj 
9.51995 Soneto megalomania 
1.41996 Soneto je floraĉetado 
3.111997 Soneto pri sorto de Ingrid 
29.92005 Soneto pri sistra ludado 
24.12003 Soneto pri refraktligiloj 
10.91996 Soneto tro impresiĝema 
1.82005 Soneto pri svisa abundo 
9.102000 Soneto kun la samaj homoj 
13.42000 Soneto pri mia pendumo 
22.81996 Soneto kun vojaĝvaloroj 
23.72004 Soneto skribita sur plaĝo 
1.62004 Soneto pri retaj vizitoj 
11.72006 Soneto kun longa varmego 
28.81996 Soneto memedukvalora 
19.51999 Soneto pri diverstalentoj 
12.81995 Soneto pri tro multa kreo 
21.32003 Soneto por poezitago 
17.72001 Soneto pri nepra obstino 
14.31996 Soneto pri lingva sieco 
12.11997 Soneto pri ducentameco 
21.61996 Soneto pri poezisago 
11.22000 Soneto kun bezona sperto 
31.12003 Soneto kun la sciencisto 
29.12003 Soneto pri trio en unu 
14.82004 Soneto apud Czesław Miłosz 
27.12006 Soneto kun poetdemandoj 
29.11995 Soneto je la sonetmajstroj 
15.82004 Soneto por polaj soldatoj 
10.92005 Soneto pri pensoj silentaj 
21.12006 Soneto - legado muzea 
29.82001 Soneto kun naiva arto 
13.42006 Soneto kun kanzonskualoj 
22.12006 Soneto martirologia 
5.112002 Soneto kun malmanifesto 
24.52002 Soneto kun forto de frapo 
10.32003 Soneto pri la jaĥto NIC TO 
23.61998 Soneto pri la polemikoj 
15.71997 Soneto pri sorto ŝvebanta 
28.101997 Soneto same tolerema 
12.72006 Soneto pri nova buroo 
6.82000 Soneto tumultdiferenca 
2.31998 Soneto pri ŝanĝo de specoj 
22.22003 Soneto hienoŝakala 
31.82001 Soneto kun epokaj ŝanĝoj 
28.92002 Soneto pri penkluboidoj 
31.82002 Soneto laŭda kun kritiko 
21.61997 Soneto interkontinenta 
8.52003 Soneto pri mikskonscienco 
25.52006 Soneto pri papa vizito 
13.122000 Soneto kun ĝusta decido 
21.82005 Soneto pri Asomatoso 
24.71997 Soneto je socikonsisto 
18.51995 Soneto pri kvar jubileoj 
27.21999 Soneto pri ĥoĥola trogo 
7.102002 Soneto pri Bethoven-padoj 
15.82001 Soneto kun eta vertiĝo 
30.52002 Soneto pri dono kaj preno 
1.42000 Soneto pri momentabstino 
24.11996 Soneto kun nenio grava 
10.51998 Soneto sensignifefekta 
20.122005 Soneto por la centjarfesto 
15.42006 Soneto kun la paska revo 
20.72001 Soneto sen malsekreteco 
7.21997 Soneto kun sonoriltono 
14.101996 Soneto pri hiperpilgrimo 
4.122001 Soneto jam antaŭdezira 
20.111999 Soneto pri miaj vizaĝoj 
12.62002 Soneto laŭ purgatorio 
7.61997 Soneto por la edziĝparo 
4.111996 Soneto kun paŭzo skribada 
6.112000 Soneto kun varsoviano 
10.121996 Soneto pri prezo de libro 
27.31999 Soneto pri knajpa vetero 
28.62003 Soneto pri l' samaj konjektoj 
19.22005 Soneto kun nomo Arthur Baur 
17.121999 Soneto kun eta kabano 
25.52001 Soneto lasta en la vico 
16.121995 Soneto antaŭ naskotago 
7.81996 Soneto pri naturfermento 
7.32006 Soneto pri diversaj uloj 
17.42006 Soneto pri diversaj spertoj 
25.101997 Soneto naskotage preta 
26.82003 Soneto kun kurbmondvizaĝo 
6.92001 Soneto de la sama mjelo 
3.42005 Soneto pri trista nomtago 
11.62002 Soneto pri rekta reago 
27.52003 Soneto kun François Bondy 
25.61996 Soneto pri konsilantaro 
30.61996 Soneto etose provinca 
17.71996 Soneto pri danĝera fluo 
17.22004 Soneto pri elektoformo 
20.92005 Soneto pri pastra skribaĉo 
3.62006 Soneto pri kelkaj necesoj 
25.41997 Soneto pri reĝa tagmanĝo 
22.61995 Soneto je peka portalo 
27.21997 Soneto je ĥoĥolaj himnoj 
2.122000 Soneto je manko de fido 
27.92003 Soneto por aŭtunkomenco 
18.81996 Soneto pri etaj restaĵoj 
10.101998 Soneto pri korekta devo 
7.12005 Soneto pri la sama loko 
1.51999 Soneto kun la festa fono 
21.12002 Soneto pri kio nun temas 
27.51998 Soneto kun polo sen teo 
18.112000 Soneto pri spiritelŝiro 
5.42006 Soneto pri postmilitpasko 
2.61996 Soneto ne nur por la poloj 
18.112002 Soneto kie kreskas prezo 
9.12003 Soneto pri breĉo post streĉo 
4.51996 Soneto kun tempo enua 
21.12003 Soneto pri januar-pluvo 
30.51997 Soneto pri pravecdecidoj 
16.61999 Soneto danka por flegado 
28.72001 Soneto kun brila kaskado 
27.102006 Soneto pri ĝusta elekto 
1.41999 Soneto pri bombastaj nomoj 
31.32001 Soneto je mia principo 
15.12006 Soneto pri verkist-praktiko 
21.122001 Soneto pri l' vorto NENIO 
21.112005 Soneto kun libro veneta 
8.72006 Soneto kun preĝodifino 
8.121995 Soneto kun Tadeusz Kantor 
6.81998 Soneto pri librofesteno 
13.11997 Soneto pri urbaj KONATOJ 
17.31997 Soneto sen merit-atestoj 
24.11997 Soneto pri karierulo 
19.32000 Soneto pri nia deveno 
23.112005 Soneto pri alirilatoj 
6.72001 Soneto pri la hobiistoj 
20.42001 Soneto pri salinaj domoj 
30.62002 Soneto pri veraj veraĵoj 
16.52000 Soneto AKURATa frate 
27.102005 Soneto pri disreviĝintaj 
1.31998 Soneto pri ĥimerfoiro 
2.71999 Soneto - kio sentus Shakespeare? 
19.122006 Soneto postmilitfetora 
20.111998 Soneto pri lasta parolo 
9.22006 Soneto pri unu vizito 
11.62006 Soneto pri eta miskono 
4.32006 Soneto kun filmo pri papo 
7.62006 Soneto pri tre brava Anna 
9.22004 Soneto pri malcivilizo 
24.21995 Soneto pri arta medio 
18.112003 Soneto pri hejmkuracado 
22.12000 Soneto denove heroa 
27.81995 Soneto ĉe literaturo 
23.112002 Soneto portreta kun Fiszer 
11.122004 Soneto pri klopodaferoj 
19.62004 Soneto je mondumbiliko 
1.112002 Soneto kun la kolonelo 
22.112006 Soneto pri malĝusta temo 
18.102001 Soneto kun kaŝtankuraco 
26.42005 Soneto pri la samaj spertoj 
8.22006 Soneto pri fanatigado 
23.61995 Soneto kun multaj legendoj 
14.91998 Soneto pri Levo de Kruco 
4.61998 Soneto pri kondiĉa ŝanĝo 
15.112000 Soneto kun Olko Frapanto 
26.72006 Soneto pri miaj onklinoj 
11.52004 Soneto sur romantikspuroj 
29.11999 Soneto pri la dispartigo 
21.102001 Soneto skribita jam hejme 
9.111996 Soneto pri vulppersekuto 
17.82002 Soneto pri mizerikordo 
8.82005 Soneto pri arta envio 
24.102002 Soneto por patriotismo 
18.12005 Soneto ne por atendado 
13.122001 Soneto pri la longa nokto 
11.102003 Soneto pri amasformigo 
3.61995 Soneto kontraŭ patriotoj 
30.52006 Soneto preskomentaria 
24.21996 Soneto serĉanta aprobon 
10.71998 Soneto pri rekta linio 
27.12005 Soneto pri la koncentrejo 
2.51999 Soneto pri partiaĉeco 
8.22001 Soneto je merla ĉirpado 
21.32006 Soneto pri perdo feliĉa 
23.31996 Soneto kun unua ĉirpo 
22.91999 Soneto je somera fino 
19.61999 Soneto pri digna doloro 
5.71996 Soneto pove kio estus 
18.21996 Soneto ornamita flore 
24.12000 Soneto pri tasko lektora 
10.92002 Soneto kaŝita nature 
22.71996 Soneto je la forta fluo 
30.52004 Soneto kun estima tero 
30.111997 Soneto kun kronotitoloj 
17.92003 Soneto kun septembraj signoj 
15.82002 Soneto kun malkonscienco 
4.91997 Soneto pri malsanktulino 
1.72001 Soneto tute supozebla 
4.82001 Soneto dum alpa tempesto 
5.102003 Soneto apud frivoleco 
8.31995 Soneto pri emancipado 
31.122000 Soneto pri teradiaŭo 
22.101995 Soneto por mia fratino 
12.82003 Soneto pri malrapideco 
6.102000 Soneto POSTinteliganta 
3.112003 Soneto de unu prelego 
30.12000 Soneto pri ĥoĥoldividoj 
26.92000 Soneto kun elstara listo 
9.32000 Soneto por laŭdi sovaĝon 
20.121997 Soneto laŭ radia ondo 
25.41999 Soneto simple metafora 
23.122001 Soneto pri vojo al Guarda 
20.81995 Soneto kore al Claude Gacond 
6.91995 Soneto pri radia klaĉo 
31.12005 Soneto - ĉu kafon aŭ teon? 
3.42003 Soneto pri troa rezulto 
22.41995 Soneto naturprotektanta 
5.62000 Soneto pri naturprotekto 
16.102003 Soneto ĉiutagzorgema 
14.102002 Soneto ligita proverbe 
28.22000 Soneto pri malplenaj vortoj 
25.12003 Soneto sen ĝeneralaĵoj 
3.21995 Soneto pri Andrzej Szczypiorski 
12.51996 Soneto kun kaŭzo por plendo 
8.71996 Soneto kun fremda kompaso 
12.31998 Soneto singarde hezita 
2.81997 Soneto pri Lupa-koncerto 
25.122003 Soneto kun legoinstigo 
17.61995 Soneto je mia vidpunkto 
15.121999 Soneto ŝoka ne senkaŭze 
19.92005 Soneto pri l' eksporta varo 
11.12006 Soneto kun liberaturo 
25.102005 Soneto je ludo pri morgaŭ 
25.121995 Soneto pri tempoflusado 
18.51997 Soneto pri spirit-rilatoj 
11.71999 Soneto pri iamaj veloj 
17.82001 Soneto pri meznoktteatro 
1.21995 Soneto - kiel fari barĉon 
21.111995 Soneto pri barĉa kunveno 
4.91996 Soneto por ridantaj hantoj 
30.92005 Soneto pri aŭtodafeoj 
31.101998 Soneto kun balotbiero 
7.121996 Soneto pri moralfoiro 
2.101998 Soneto kun migra kulturo 
5.91997 Soneto je saĝdiferencoj 
3.51999 Soneto preĝa por Maria 
15.12001 Soneto nome Edziĝfesto 
24.31998 Soneto pri ŝanĝoj reversaj 
2.91999 Soneto kun falĉilbatalo 
27.112002 Soneto je Gotfrid-nomtago 
22.52001 Soneto pri fuĝo al si mem 
16.92005 Soneto pri teda libero 
16.92002 Soneto kun singarda pento 
26.62000 Soneto pri fora rigardo 
2.22004 Soneto pri deprimrenkontoj 
26.81997 Soneto sen artmaniuloj 
9.101996 Soneto por Nobelremio 
1.101999 Soneto je biografio 
17.111995 Soneto je budho-monaĥo 
29.11998 Soneto je arto nulhora 
6.41995 Soneto pri Hermann Ebeling 
27.51996 Soneto pri amikrenkonto 
4.71997 Soneto pri burokratio 
24.61997 Soneto pri mecenataĉoj 
25.21997 Soneto je zurika loko 
3.101995 Soneto pri germana sango 
5.22000 Soneto pri flegistino Faes 
18.121997 Soneto kun Kazimierz Czarny 
8.41997 Soneto kun kelkaj demandoj 
19.81995 Soneto pri Zurik-raraĵoj 
9.72002 Soneto okaze de nupto 
30.72005 Soneto pri fino de temo 
31.12001 Soneto je desegna sperto 
26.81998 Soneto pri ĝusta elekto 
4.101999 Soneto revenas al formo 
26.41998 Soneto survoje skribita 
26.31996 Soneto pri tristaj revenoj 
18.72000 Soneto pri preno kaj dono 
31.32000 Soneto pri reva posteno 
3.11997 Soneto nome Pola Negri 
30.31995 Soneto pri sesdekokanoj 
26.111997 Soneto pri troaktivulo 
17.32005 Soneto pri homrajta plendo 
23.101997 Soneto je konsulmensogo 
26.121999 Soneto nuntempe kristnaska 
1.41995 Soneto pri tago de vero 
28.112004 Soneto kun kaŭzo plezura 
26.52004 Soneto sen mia Patrino 
16.72002 Soneto pri subitprospero 
11.101997 Soneto de malrifuĝinto 
27.91999 Soneto kun rido komenca 
23.52001 Soneto ŝercita esence 
23.82005 Soneto pri sabato marde 
11.32005 Soneto pri Aslan Masĥadov 
25.22006 Soneto pri duobla vido 
4.41995 Soneto pri postmodernismo 
20.31996 Soneto je solecmomento 
16.11997 Soneto koncerna koncerte 
13.112005 Soneto kun ava kanono 
16.62002 Soneto pri migro al si mem 
20.91997 Soneto ĉe la historio 
12.62005 Soneto pri malstabiligo 
11.22004 Soneto pri flamanta urbo 
6.91999 Soneto pri teatra flugo 
5.61996 Soneto kun indiferento 
11.111996 Soneto tamen karnavala 
14.121996 Soneto kun malkvietecoj 
6.82006 Soneto pri politikvrakoj 
30.122004 Soneto pri la ĝojdetruo 
10.71997 Soneto pri la ebla ŝanĝo 
17.72002 Soneto pri danuba falo 
16.71995 Soneto pri akvoturniroj 
18.122003 Soneto kun eta patrio 
19.11999 Soneto pri la agordisto 
16.41998 Soneto kun Roland-legendo 
3.82006 Soneto de alia fako 
31.51996 Soneto pri la blasfemulo 
3.72002 Soneto kun antivirtecoj 
11.12003 Soneto pri perdita VORTO 
22.82004 Soneto pri unu aŭ multaj 
18.42005 Soneto pri Karl Marx en Soho 
8.51996 Soneto survoje al venko 
24.12005 Soneto ruĝa kiel sango 
23.22006 Soneto Omar-Khayyam-vina 
12.41995 Soneto pri naturmisuzo 
18.12006 Soneto pri pastro Twardowski 
2.31995 Soneto pri Szalonek-sonoj 
21.121999 Soneto rompita oblate 
19.42001 Soneto pri salparadizo 
2.32003 Soneto de multo al moko 
27.41996 Soneto pri preĝejkafejo 
5.71999 Soneto pri libersekreto 
31.11995 Soneto je atingeblecoj 
8.111995 Soneto pri fina averto 
2.22000 Soneto en la hospitalo 
2.11999 Soneto por sankta Berĥtoldo 
25.92000 Soneto kun sankto en haro 
26.11998 Soneto pri malakceptaĵo 
20.82000 Soneto pri papa humoro 
18.72003 Soneto - pura tualeto 
7.81995 Soneto je sadisma sapo 
25.71995 Soneto memore pri Fijka 
4.61996 Soneto kun sorta tubvoĉo 
13.12001 Soneto je la tertremado 
28.111995 Soneto pri geno de kredo 
13.91995 Soneto pri nepo Adaĉjo 
5.61997 Soneto kun la diskretaĵoj 
15.101995 Soneto pri librofoiro 
10.112005 Soneto graca por legado 
7.102000 Soneto pri la sama skolo 
12.111999 Soneto kun eterna dubo 
23.21998 Soneto pri cerboj de NATO 
5.62001 Soneto pri prova memoro 
27.21995 Soneto je nupta etoso 
31.31996 Soneto pri multaj konkludoj 
26.21999 Soneto laŭda por Jan Skŝeĉek 
11.41996 Soneto pri kelkaj kondiĉoj 
16.81995 Soneto pri arto tro arta 
4.91999 Soneto pri patrinkonsiloj 
18.61997 Soneto penseme kruela 
22.121997 Soneto pri febla emfazo 
12.42004 Soneto formoralitata 
18.121995 Soneto je troa konsumo 
30.12003 Soneto pri mokaj rimarkoj 
31.31997 Soneto loke en tuteco 
5.61995 Soneto pri pli bona loko 
26.52000 Soneto epoksimileca 
21.31996 Soneto kun difektspontano 
26.81999 Soneto je pano kaj vino 
7.51997 Soneto pri pola kvalito 
22.62005 Soneto pro malplena kapo 
25.101999 Soneto patrinnaskiĝtaga 
15.42005 Soneto - kio povus esti 
7.61995 Soneto pri multaj loĝejoj 
28.61995 Soneto pri sapkomercistoj 
3.81995 Soneto pri NE-redaktoro 
26.41995 Soneto triste podolia 
8.52001 Soneto pri la venkparadoj 
17.51997 Soneto je ŝuldantaj kazoj 
4.51999 Soneto pri diskretvizito 
8.11995 Soneto pri sorto cigana 
23.62004 Soneto pri popolpentraĵoj 
4.92000 Soneto kun sapa memoro 
19.82003 Soneto pri malkonjekteco 
19.101999 Soneto pri vana plendado 
19.122000 Soneto pri ĥoĥola verdo 
19.41995 Soneto malsekretaria 
23.42001 Soneto pri la katoliko 
23.42005 Soneto - kredo de Ŝekspiro 
22.11997 Soneto je arkitekturo 
14.102000 Soneto perfortita mense 
28.82003 Soneto kun prova klarigo 
26.62001 Soneto plue sen signifo 
8.81999 Soneto kun ripoza plago 
23.71999 Soneto kun malgranda plaĝo 
16.82001 Soneto pri feliĉiguloj 
28.101995 Soneto pri malpermesilo 
17.61996 Soneto kaj literatoro 
28.82002 Soneto pri esprimdeveno 
21.92001 Soneto donita reflekse 
30.62003 Soneto pri majstro kaj kneĥtoj 
19.12006 Soneto pri la registaro 
8.21997 Soneto je malrevenado 
6.122004 Soneto post Barbara-Tago 
12.91997 Soneto pri mi malidenta 
1.82004 Soneto sur mallasta karto 
1.92000 Soneto kun memorsilento 
11.91997 Soneto pri germanpolico 
12.62000 Soneto kun kahela bildo 
2.102004 Soneto kun germanhispano 
17.72005 Soneto kun citaĵo de Brecht 
22.101997 Soneto pri pekoj kaj punoj 
5.112006 Soneto kun mirakla savo 
3.121997 Soneto je propra vivarto 
9.72000 Soneto je nuptdatreveno 
18.71998 Soneto sur maturecsojlo 
29.82003 Soneto pri dignaj revenoj 
28.71995 Soneto pri mia nepino 
18.81995 Soneto por Nina kaj Rolfo 
25.112001 Soneto pri ebla danĝero 
26.51999 Soneto je patrina tago 
29.112005 Soneto pri du frostaj tuboj 
20.122001 Soneto - kion perdis Berto? 
17.122001 Soneto denove kun nasko 
7.31999 Soneto samaritanina 
26.31995 Soneto pri fuŝa eldono 
9.11997 Soneto pri sobra prelego 
23.22001 Soneto je vina diskreto 
15.91999 Soneto televidmania 
20.91996 Soneto pri l' unuaj versoj 
29.31997 Soneto antaŭ Resurekto 
26.92005 Soneto pri duba silento 
13.32002 Soneto pri civitsilento 
24.91997 Soneto nasktage de Norwid 
7.61999 Soneto pri silentaj ecoj 
30.101996 Soneto pri kvietkonfuzo 
1.11997 Soneto antaŭjubilea 
6.42005 Soneto implike responda 
22.21999 Soneto pri nunaj genioj 
11.81996 Soneto apud venonteco 
15.81997 Soneto kun la savmirakloj 
9.61997 Soneto en tramo kun bulko 
27.101999 Soneto libropremiera 
15.102005 Soneto pri bela oktobro 
11.82002 Soneto die dialoga 
11.111999 Soneto kun konfuza cerbo 
12.22001 Soneto kontraŭsurogata 
22.22005 Soneto kun okazintaĵoj 
26.111995 Soneto je Adam Mickiewicz 
16.121997 Soneto kun la konformisto 
7.22006 Soneto paca antaŭ ŝtormo 
14.52004 Soneto traba en okulo 
15.31995 Soneto pri kruca esploro 
14.22004 Soneto state kontraŭstara 
11.111997 Soneto pri ridindaj ŝanĝoj 
6.62003 Soneto kun skolta alvoko 
11.51996 Soneto proksime respekta 
29.22006 Soneto kun puno pro pigro 
12.122004 Soneto pri versaldonado 
2.62005 Soneto je artikoleto 
25.51996 Soneto kun ŝerca rangulo 
19.91998 Soneto pri nacia marko 
26.62002 Soneto korsuferantina 
7.71995 Soneto pri miskompreniĝoj 
14.11997 Soneto pri VIRO-elsendo 
16.12005 Soneto pri kruelsoldaĉoj 
15.81998 Soneto kontraŭheroeca 
21.111999 Soneto medita sur benko 
21.121995 Soneto pri filino Ewa 
28.51995 Soneto literaturtage 
1.112000 Soneto je Ĉiuj Sanktuloj 
10.92001 Soneto kun fenestraj floroj 
22.61996 Soneto someraventura 
1.71998 Soneto pri sunaj radioj 
29.122000 Soneto pri almoza peto 
29.121995 Soneto pri multaj eblecoj 
28.62000 Soneto je aroganteco 
16.62006 Soneto kun sonĝo pri maro 
27.32001 Soneto je teatra moro 
31.81995 Soneto pri solidareco 
22.72003 Soneto pri turkisa akvo 
19.11997 Soneto pri Kazimiro Funk 
30.102002 Soneto de la soldattempo 
22.92002 Soneto pri envia tento 
21.21997 Soneto je diversmotivoj 
5.62002 Soneto pri certaj spionoj 
10.12006 Soneto pri riĉdiferenco 
30.41999 Soneto pri malsenlimeco 
16.71999 Soneto akra ambaŭflanke 
18.31996 Soneto pri spontana arto 
20.12006 Soneto stabilizatora 
20.112006 Soneto kun esperantzorgo 
19.52005 Soneto je la komentaĉo 
7.112001 Soneto pri filmo kun korno 
5.112005 Soneto kun paĝstatistiko 
17.32006 Soneto pri danĝerletero 
25.121998 Soneto sur Tilia Placo 
18.32005 Soneto kun mondĉampiono 
21.111997 Soneto pri literatoro 
20.31998 Soneto kun malsata urso 
15.102001 Soneto apud Strada Verde 
19.112000 Soneto pri kreva kaŝtano 
16.62000 Soneto ĉe ekspozicio 
28.61999 Soneto pri fido por signoj 
29.101997 Soneto je miksaj eventoj 
28.11995 Soneto pri la reĝisoro 
25.101995 Soneto patrinonasktage 
11.32002 Soneto sen korespondado 
13.61999 Soneto kun anonimverko 
22.31999 Soneto kun sonĝantaj malvoj 
26.91996 Soneto iom de juneco 
10.81995 Soneto pri Andrzej Bednarski 
20.11998 Soneto pri konstantaj ŝuldoj 
27.41997 Soneto pri miksa aprilo 
18.42000 Soneto pri io skribinda 
18.62002 Soneto pri kutimo hida 
13.102003 Soneto kun aŭtuna fono 
20.71999 Soneto por pentri silenton 
19.82006 Soneto kun inversa ordo 
2.112004 Soneto indiferentstata 
14.91996 Soneto senforte skribita 
11.32000 Soneto malsubordigita 
25.51995 Soneto patrine funebra 
8.41996 Soneto kun floroj por Margrit 
21.42004 Soneto - Valori-soneto 
4.81996 Soneto pri malicaj kuloj 
2.91995 Soneto pri l' unua klaso 
2.111997 Soneto kaj krono pri foto 
11.72005 Soneto pri manko de fino 
7.41995 Soneto kun multaj eraroj 
5.102000 Soneto kun haltejbalado 
2.82000 Soneto pri glata herbejo 
23.62006 Soneto pri someraj planoj 
2.32005 Soneto pri kutimŝanĝado 
4.92002 Soneto pri cela prokrasto 
15.71995 Soneto pri gravaj renkontoj 
23.41999 Soneto kun konfliktaj flankoj 
13.41996 Soneto pri fiaskkunveno 
21.81995 Soneto pri troa hezito 
2.21998 Soneto pri la kovrilpaĝo 
16.92006 Soneto pri malprava bruo 
15.101998 Soneto kontraŭ Bonaparte 
4.111998 Soneto kun riĉa mizero 
29.22002 Soneto pri sekretario 
8.102005 Soneto pri persona stato 
10.122006 Soneto militpolitika 
1.122000 Soneto rigarda interne 
1.102005 Soneto pri nebulvaloroj 
13.72000 Soneto de ŝtupo al ŝtupo 
19.112002 Soneto pri librejklopodoj 
7.31995 Soneto kun Teresa Scharsich 
29.72002 Soneto por estu sincera 
19.92002 Soneto kun la novfundlando 
21.51997 Soneto malĉagreniĝanta 
30.81997 Soneto pri la strata festo 
21.82001 Soneto je justecpecetoj 
5.52005 Soneto pri stratmuzikisto 
14.21995 Soneto pri l' sorta renkonto 
1.11995 Soneto entute unua 
20.72004 Soneto pri malidilio 
6.102002 Soneto pri lua loĝejo 
1.31995 Soneto apud monarkio 
16.42006 Soneto kun la varma domo 
1.42002 Soneto televidhorora 
1.41998 Soneto pri aktotransdono 
22.101998 Soneto kontraŭ futbalado 
16.91999 Soneto iniciativa 
8.32003 Soneto roza por virinoj 
12.122000 Soneto je noktaj makabroj 
18.21999 Soneto kun fluanta akvo 
24.52005 Soneto pri dorno de rozo 
1.22003 Soneto pri ŝmacanta sceno 
22.52000 Soneto pri la kvindek sesa 
22.111997 Soneto inter du prefiksoj 
1.32006 Soneto por cindra merkredo 
9.91996 Soneto pri foiraĉetoj 
21.11998 Soneto pri malmoda moro 
12.42001 Soneto je muzikpretigo 
29.72005 Soneto pri truto kun framboj 
23.12006 Soneto pri Svisa Gvardio 
7.52006 Soneto pri Svisa Gvardio 
24.82003 Soneto kun tre pura akvo 
26.21995 Soneto pri patriotismo 
27.91995 Soneto je svisa sistemo 
11.21999 Soneto pri du lavangegoj 
18.102003 Soneto pri kaŭzo de falo 
20.62006 Soneto kun venko de svisoj 
9.81995 Soneto de la vizitkarto 
23.11999 Soneto pri demokratio 
25.92006 Soneto pri svisa decido 
21.52000 Soneto kun balotefekto 
27.122000 Soneto pri fakaj minuskloj 
27.62006 Soneto pri feliĉmalvenko 
7.72000 Soneto publika kaj pleba 
17.102004 Soneto pri svisidiomoj 
21.21998 Soneto pri paradizado 
24.31995 Soneto pri svisa sistemo 
13.41997 Soneto en kiu printempas... 
10.111996 Soneto - benediktanaĵo 
26.11997 Soneto konsile konsulta 
9.62002 Soneto ĉe bona manĝado 
28.72005 Soneto je monto dupinta 
15.122001 Soneto - estu civitano? 
25.62002 Soneto sur limo de esto 
21.52002 Soneto per ĉiutageco 
7.111998 Soneto pri komputiltago 
7.71996 Soneto kun propra biero 
14.31999 Soneto pri nostalgimanko 
17.101999 Soneto perdita sub ŝtono 
6.52002 Soneto pri tropezeckaŭzoj 
16.102002 Soneto pro riĉo malsata 
11.31997 Soneto malantaŭhumila 
5.121995 Soneto je honto de maso 
22.121996 Soneto post velnavigado 
6.52005 Soneto pri teatra trupo 
4.42001 Soneto pri la invitilo 
6.42002 Soneto dentodatrevena 
10.21999 Soneto - homoj kaj maŝinoj 
9.32005 Soneto skribita antaŭe 
14.12005 Soneto pri telefonado 
14.111998 Soneto pri multkaza tago 
30.72003 Soneto kun trista informo 
22.82006 Soneto por la sorĉistino 
17.11996 Soneto pri vana anonco 
2.42003 Soneto pri nokta alvoko 
29.31996 Soneto pri eldonkvereloj 
1.111998 Soneto por memora tago 
24.82001 Soneto pri signoevito 
19.11995 Soneto tute ne foira 
8.101999 Soneto kun betonmiksilo 
21.82004 Soneto pri esprimo vera 
6.72006 Soneto - pri kio nun temas? 
10.21997 Soneto memvele memrudre 
3.121998 Soneto - reŭmatisma cerbo 
6.82005 Soneto pri neŭtrala streko 
18.82000 Soneto pri tragikaj spacoj 
17.22002 Soneto kun taga tristeco 
1.121997 Soneto ĝustatempe frua 
14.92000 Soneto malmaterisenca 
9.42002 Soneto kun plena kajero 
12.72000 Soneto polpurgatoria 
11.92000 Soneto je morta vidinto 
2.12000 Soneto TEMPO-AKURATa 
2.92004 Soneto mizerorezulta 
30.122001 Soneto pri sumo de jaro 
23.91999 Soneto pri senkondiĉeco 
5.101997 Soneto je perda memoro 
11.42004 Soneto pri paraetoso 
8.52004 Soneto pri ploro de tero 
2.52004 Soneto - detaloj en spaco 
3.111999 Soneto pri konjunkturistoj 
17.81996 Soneto vojkruciĝrefleksa 
9.112006 Soneto kun morta stabilo 
9.31998 Soneto pri herbeja valo 
3.102002 Soneto pri asociiĝo 
15.51999 Soneto kun minimaleco 
4.31999 Soneto pri hidrarga febro 
31.11996 Soneto pri ŝanĝitaj roloj 
21.21995 Soneto pri natoflegantoj 
15.101996 Soneto je Tilia Korto 
16.22006 Soneto pri ekspertizado 
17.61998 Soneto pri posta fakturo 
1.62000 Soneto dum Ĉieleniro 
20.41999 Soneto pri preĝoj kun puno 
25.42006 Soneto kun interretprovo 
27.62002 Soneto kun la kolonelo 
6.72002 Soneto reirvenonteca 
5.91996 Soneto amtetralogia 
18.12002 Soneto iom recesia 
15.31996 Soneto pri sistemaj ŝanĝoj 
9.72004 Soneto podolie nupta 
29.41995 Soneto pri oftaj kaptprovoj 
24.41995 Soneto kun modestaj pensoj 
31.122001 Soneto silvestre recepta 
7.52002 Soneto enigma kun Reymont 
23.102001 Soneto pri festa malvolo 
21.32005 Soneto por Poezitago 
18.51999 Soneto kun entuziasmo 
23.32002 Soneto pri kapmalheligo 
27.111997 Soneto je arto por arto 
23.32003 Soneto de aĝulaj vortoj 
11.21997 Soneto pri badenaj fontoj 
15.22002 Soneto kun furiozado 
25.32005 Soneto pri kovrita Kruco 
23.122005 Soneto kaŭza por ĉampano 
29.22001 Soneto iom depresia 
29.121998 Soneto sumanta la jaron 
23.12003 Soneto pri la fora tempo 
10.51999 Soneto kun avidfrustruloj 
25.51998 Soneto kun konstitucio 
2.112003 Soneto pri vivo alloga 
18.72005 Soneto pri naskrefleksioj 
25.102001 Soneto pri festo de Laŭra 
29.122002 Soneto kun maltimiganto 
20.71996 Soneto pri malseka tristo 
6.31999 Soneto - devio de mio 
15.72000 Soneto antaŭ ESPERANTO 
28.12003 Soneto pri Esperantio 
23.92003 Soneto pri inkubsocio 
8.72003 Soneto kun troa ekscito 
30.92006 Soneto - malpura beleco 
12.102001 Soneto kun spiritkontaktoj 
16.11996 Soneto pri malagrablaĵoj 
11.112003 Soneto karnavalkomenca 
15.111999 Soneto pri kazo kun duoj 
29.22000 Soneto pri la dudek naŭa 
16.101997 Soneto konscie ekzista 
25.82002 Soneto pri Tomaŝoj Chmielik 
12.101995 Soneto por la batalantoj 
17.102000 Soneto pri tombejinsulo 
19.21997 Soneto pri bruega nokto 
7.102004 Soneto kun nubaj etosoj 
22.62004 Soneto - prene de nenio 
13.121998 Soneto apud sonoriloj 
22.92006 Soneto pri iu evento 
29.22003 Soneto kun primitivuloj 
22.62003 Soneto pri scianta burdo 
9.32004 Soneto pri marta promeno 
25.31995 Soneto pri barko en Hidro 
20.101996 Soneto kun aŭtunpigmentoj 
21.82003 Soneto prova pri ekzisto 
26.21997 Soneto pri la reverkprovo 
12.21995 Soneto pri la tradukisto 
15.81995 Soneto pri Vistul-Miraklo 
14.42002 Soneto pri ciganaj sonoj 
24.41996 Soneto kun invita rozo 
25.21996 Soneto pri trajna vojaĝo 
18.42001 Soneto kun Rom-incendio 
23.51996 Soneto literaturtaga 
29.111995 Soneto pri truka malgusto 
16.111995 Soneto pri tempo viena 
29.61999 Soneto sen metamorfozo 
6.122000 Soneto pri Klaŭs-travestiĝo 
29.112003 Soneto profitdistribua 
1.72006 Soneto pri erarripeto 
7.91995 Soneto je diletantismo 
25.82001 Soneto kun diversaj festoj 
24.42005 Soneto pri la inaŭguro 
15.91997 Soneto pri usonigado 
23.42004 Soneto pri matura tempo 
13.21995 Soneto pri komercmetodoj 
28.11997 Soneto laŭ respond-konsiloj 
6.81997 Soneto ŝanĝas hipotekojn 
9.112001 Soneto je malaperado 
9.52006 Soneto pri iu momento 
31.71995 Soneto de artpatrioto 
6.32001 Soneto je malcelaj vojoj 
11.71998 Soneto pri veno al Prago 
26.71995 Soneto pri la POST-misuzo 
5.72005 Soneto pri plagiatistoj 
23.21999 Soneto pri troa sufero 
27.12002 Soneto pri veteraĉego 
30.71997 Soneto foje kun rutino 
7.41997 Soneto kiam mi ĥoĥolas 
28.92006 Soneto kun atendplenado 
16.12004 Soneto pri peza legado 
14.92003 Soneto ĉe legataj libroj 
21.61998 Soneto invitas someron 
6.11997 Soneto pri tri nunaj magoj 
30.111998 Soneto pri dramo luksora 
10.82003 Soneto ĉe mortdatreveno 
17.41998 Soneto kun telefonado 
17.41997 Soneto pri generacioj 
26.101997 Soneto marĝene de manĝo 
1.61996 Soneto pri frazonuligo 
1.61995 Soneto pri pastraj hezitoj 
23.71998 Soneto pri vojo al Gdansko 
10.11996 Soneto akoraŭ trireĝa 
24.112005 Soneto pri nobla laboro 
9.51996 Soneto refleksa ĉe vino 
15.41998 Soneto kun paska mesaĝo 
28.82006 Soneto pri vana ribelo 
20.62003 Soneto kun sekreta trio 
18.111997 Soneto pri la novriĉulo 
31.81997 Soneto pri memparolantoj 
6.61999 Soneto pri diplomateco 
27.111995 Soneto pri politikisto 
4.121997 Soneto pri ĉio konata 
28.92004 Soneto pri terora fonto 
28.31997 Soneto pri tio al kio 
17.111999 Soneto konsciencmakula 
30.91995 Soneto je nacistandardoj 
15.51995 Soneto pri unu polino 
7.52005 Soneto pri arta loĝejo 
20.22001 Soneto pri fora sledado 
5.12000 Soneto pri surdiskigado 
30.81998 Soneto ne nur datrevena 
19.92006 Soneto kun koncerto e-moll 
20.11999 Soneto pri kaj kun radio 
22.42004 Soneto pri kanto de Pino 
26.92003 Soneto forire de pesto 
8.31998 Soneto kun zorgoj dum ŝtormo 
28.72006 Soneto pri nazofosado 
15.22001 Soneto je reta etoso 
19.61997 Soneto je la sonetado 
4.41996 Soneto pri trafoliado 
24.22006 Soneto pri du poemaĵoj 
5.121998 Soneto sur la nekrologo 
28.32006 Soneto pri Ukrainio 
6.71999 Soneto esperantiuma 
4.22000 Soneto pri hospitalsperto 
22.12002 Soneto definanta prenon 
7.92000 Soneto - Malantaŭ Murego 
24.22004 Soneto pri bulvardraporto 
14.102006 Soneto certe publicista 
25.82000 Soneto pri TeatrSpektaklo 
23.112000 Soneto kun granda kompato 
17.22000 Soneto evitanta premon 
10.102000 Soneto pri nulo komo ok 
16.82005 Soneto pri dia malvirto 
9.92005 Soneto pri kanzon-influo 
4.61999 Soneto pri onklino Franja 
24.112003 Soneto kun poeta cindro 
11.42002 Soneto pri hereda amo 
23.32005 Soneto inter la friponoj 
25.41998 Soneto pri urbosopiro 
12.112000 Soneto festa kun kloĉardo 
12.81996 Soneto pri senruza serbo 
22.41998 Soneto ĉe Lago Maggiore 
4.42000 Soneto pri genroj de ŝuldoj 
3.41998 Soneto kun eŭro eura 
10.82000 Soneto por avo Bednarski 
3.51995 Soneto pri pola festado 
20.72005 Soneto pri vago por truto 
30.122005 Soneto - honto post bonfarto 
18.102000 Soneto al malferma vorto 
1.42006 Soneto pri najbara porko 
27.102001 Soneto je unu memoro 
24.32001 Soneto pri tempest-spektaklo 
31.52001 Soneto pri persekutanto 
22.32002 Soneto por tago de akvo 
19.71995 Soneto pri silentdistingoj 
12.112003 Soneto por Witold Czajkowski 
8.72002 Soneto preskaŭ kun rezigno 
8.12004 Soneto pri ora komerco 
5.12001 Soneto pri Janina Kasprzak 
6.71996 Soneto pri delira bruo 
13.102001 Soneto - vojo al Astano 
11.62005 Soneto pri amo incensa 
6.112006 Soneto ĉiam kun la kaŭzo 
25.21998 Soneto pri iu raporto 
28.102002 Soneto morta ĉeokaze 
18.32000 Soneto de jura sonĝlibro 
4.72000 Soneto pri senkortuŝpreĝo 
4.71999 Soneto pri honta misio 
13.92001 Soneto je senhumileco 
15.72002 Soneto kun signo de savo 
16.62001 Soneto pri la flataĉantoj 
18.22002 Soneto pri knajpa vetero 
13.71999 Soneto pri amneziemo 
26.62003 Soneto pri sferdiferencoj 
26.101996 Soneto apud dialekto 
9.62005 Soneto kun ĉasakcipitro 
14.22001 Soneto je nia indulgo 
19.21995 Soneto je rapidparolo 
12.111995 Soneto pri Witold Czajkowski 
9.12004 Soneto pri enuaj tekstoj 
29.42002 Soneto sen vaporo noma 
28.62002 Soneto ĉe dialektiko 
24.72004 Soneto skribita en hurlo 
24.42002 Soneto pri ĉiutagecoj 
27.71998 Soneto je tristo kaj ĝojo 
12.71998 Soneto maĉa ĉe Kuncewicz 
7.31997 Soneto je postmorta balo 
9.61999 Soneto timfilozofia 
20.92000 Soneto pri olimpa oro 
14.71996 Soneto el taglibra skribo 
30.92002 Soneto pri vela libero 
20.52003 Soneto pri trapasgraveco 
24.111997 Soneto pri la konformistoj 
17.11999 Soneto pri inspirserĉado 
19.122005 Soneto kun la ĉefministro 
25.61998 Soneto kun vojaĝespero 
4.111997 Soneto je tago forpela 
20.42006 Soneto pri malŝanĝa moro 
9.41995 Soneto pri milionumoj 
31.32002 Soneto kun savoebleco 
19.32001 Soneto fajrobrigadista 
17.11998 Soneto pri poemtraduko 
17.32001 Soneto admone talenta 
2.62003 Soneto venontvojmontrila 
19.51998 Soneto pri fiksitaj agoj 
12.121996 Soneto pri kompetentzorgo 
26.122006 Soneto kun ideo vana 
29.12005 Soneto pri sukcesfiasko 
15.11996 Soneto pri la sonatino 
2.101999 Soneto pri geedzaj provoj 
10.32002 Soneto iom de muzeo 
9.111997 Soneto pri la lernejtago 
24.32005 Soneto kun pia konsolo 
28.31995 Soneto pri persekutado 
21.112000 Soneto kun senvaloraĵoj 
9.122004 Soneto - reveno al sano 
22.92000 Soneto pri glacimedalo 
26.101999 Soneto tuŝas novan libron 
24.11995 Soneto pri la hekatombo 
10.82002 Soneto skribita dum ŝtormo 
22.22006 Soneto pri freneza vento 
21.42002 Soneto pri bola Francio 
26.72003 Soneto pri mara refrakto 
31.71996 Soneto kun tempestvetero 
27.32004 Soneto pri la verda ludo 
14.91999 Soneto pri malaĉeteco 
18.11996 Soneto poezi-freneza 
19.91997 Soneto pri vanaj deziroj 
15.72003 Soneto pri vero en mezo 
28.12000 Soneto kun svisa verkisto 
18.102002 Soneto pri veromezuro 
17.52005 Soneto pri kuriozaĵoj 
6.62000 Soneto iom lekciona 
1.92002 Soneto kun ribelaj gestoj 
4.101995 Soneto pri germanaj versoj 
13.112000 Soneto pri konstanta grumblo 
28.51997 Soneto pri noktbabiladoj 
23.81997 Soneto pri teatrfoiro 
15.112002 Soneto kun gusto betsupa 
12.71999 Soneto en partoj ĝuiga 
6.61996 Soneto ĉe diversaj statoj 
4.12001 Soneto pri vintra grizeco 
16.52004 Soneto tamen pieroga 
17.32000 Soneto sen alarmbezono 
26.61995 Soneto pri surpriza nupto 
11.21995 Soneto pri juvelfoiro 
27.92001 Soneto pri vorto AMOKO 
29.41999 Soneto pri vana pripenso 
21.52003 Soneto pri anima ŝtono 
15.12004 Soneto pri korno perdita 
15.52003 Soneto je morto de Frato 
17.52003 Soneto pri perdita roso 
2.111999 Soneto kun betonmiksantoj 
31.52000 Soneto kontraŭ nikotino 
4.62003 Soneto je perdanta skemo 
7.62004 Soneto pri la teroristo 
21.51996 Soneto je tagmanĝa horo 
26.71997 Soneto iom aŭstralia 
9.91997 Soneto pri la tomba moro 
25.22004 Soneto pri iu ajn temo 
8.61996 Soneto laŭ dialektiko 
16.22000 Soneto pri socialeco 
10.102002 Soneto ĉielodevena 
7.102003 Soneto ĉe pola librejo 
18.72004 Soneto trankvile zumema 
9.31995 Soneto duoble suspekta 
27.121998 Soneto pri la pensiono 
23.42000 Soneto kun poemsanktulo 
5.51997 Soneto por art-mecenatoj 
14.92004 Soneto sur anĝelflugiloj 
16.31997 Soneto pri malfrua morto 
26.102004 Soneto pri amazonino 
22.12001 Soneto januarribele 
31.121995 Soneto - POEMO FINITA 
18.52001 Soneto kaj Witold Czajkowski 
12.41998 Soneto naska je Filipko 
18.52006 Soneto kvindeka malsupren 
12.92000 Soneto forlasanta riĉon 
7.51999 Soneto kun sortiluzio 
12.101996 Soneto kun lua malsato 
13.52003 Soneto dum dada leviĝas 
14.82001 Soneto pri Maksimilian 
23.61996 Soneto laŭ biografio 
1.61999 Soneto pri sana saluto 
15.11997 Soneto pri Da Da - signifo 
10.81997 Soneto je vizito en Wil 
27.62004 Soneto je nomtago Vlado 
22.122005 Soneto tre danĝerigita 
20.21998 Soneto pri kreditvojaĝo 
26.51996 Soneto kun eldoneksperto 
18.81998 Soneto - voko de Gerd Bussing 
19.61998 Soneto kun laŭda recenzo 
12.42002 Soneto kun neŭrastenio 
28.42000 Soneto kun klara escepto 
1.121995 Soneto pri monda malsano 
1.32003 Soneto pri mokita polo 
25.12005 Soneto kun bardo Visocki 
7.82001 Soneto - nova komputilo 
11.122006 Soneto kun nepra kondamno 
12.112002 Soneto kun espera torĉo 
12.71997 Soneto pri granda inundo 
19.22006 Soneto pri hotelĉambristo 
15.51996 Soneto pri la arkitekto 
27.22002 Soneto eble tro sincera 
19.32002 Soneto komparatistika 
4.82004 Soneto je la diagnozo 
20.101999 Soneto kun Widok vidaĵe 
12.52006 Soneto pri la lasta provo 
28.102000 Soneto en aktorbieno 
15.122005 Soneto zorge datrevena 
10.22005 Soneto pri Wolfgang Günther-arto 
10.52000 Soneto pri la kolonelo 
26.41999 Soneto pri maljuna homo 
4.42002 Soneto datrevana por STOK 
20.62001 Soneto senta sen suĉiloj 
12.82004 Soneto je vivosumado 
25.122006 Soneto pri festo en Romo 
21.91995 Soneto fantomkabineta 
25.11997 Soneto pri eldoneraroj 
7.11997 Soneto ne pekas laŭ peto 
27.72000 Soneto anstataŭ alia 
18.102005 Soneto pri aliaj homoj 
23.11998 Soneto ne nur pro Usono 
30.12001 Soneto pri ĉampana ludo 
17.51996 Soneto - kion fari tempe? 
28.81995 Soneto pri urbplaca balo 
12.21997 Soneto je Diel-fastmerkredo 
5.62006 Soneto - arto kaj popolo 
9.102001 Soneto tamen sen miraklo 
24.102006 Soneto pri popolverkisto 
12.22000 Soneto pri unu amiko 
29.22004 Soneto - travivante arton 
2.82002 Soneto pri la hejmreveno 
20.92003 Soneto pri mizeraspekto 
13.32004 Soneto pri rezignacio 
3.12004 Soneto pri perdita korno 
6.42004 Soneto pri artplena nulo 
24.101995 Soneto pri malpezaj versoj 
25.82004 Soneto pri bona revuo 
10.32004 Soneto pri krea revuo 
21.41998 Soneto pri la idealoj