Jan Stanisław Skorupski - Sonetoj


1.11995 Soneto entute unua
1.11996 Soneto pri ordo malorda
1.11997 Soneto antaŭjubilea
1.11998 Soneto pri aroganteco
1.11999 Soneto ne nur la novjara
1.12000 Soneto ne por jubileo
1.12001 Soneto pri venontaj jaroj
1.12002 Soneto por pegaza jaro
1.12003 Soneto pri Trink-Akvo-Jaro
1.12004 Soneto pri malkonvencioj
1.12005 Soneto pri novjardeziroj
1.12006 Soneto pri silvestraj noktoj
2.11995 Soneto por priskribi vintron
2.11996 Soneto pri libermalsano
2.11997 Soneto sen gvida lanterno
2.11998 Soneto pendita sur muro
2.11999 Soneto por sankta Berĥtoldo
2.12000 Soneto TEMPO-AKURATa
2.12001 Soneto pri trompa konkludo
2.12002 Soneto je deva reveno
2.12003 Soneto je montopromeno
2.12004 Soneto pri glastintigado
2.12005 Soneto festa ĉe Paprotny
2.12006 Soneto por la Berĥtoldtago
3.11995 Soneto pri tufkoterio
3.11996 Soneto kun ŝtona animo
3.11997 Soneto nome Pola Negri
3.11998 Soneto pri sola kanono
3.11999 Soneto pri VORTO komenca
3.12000 Soneto simple ĉiutaga
3.12001 Soneto nome Apolonia
3.12002 Soneto je erar-enigmoj
3.12003 Soneto sopire kvieta
3.12004 Soneto pri perdita korno
3.12005 Soneto pri frostitaj rozoj
3.12006 Soneto por verka kvindeko
4.11995 Soneto pri MI post genŝanĝo
4.11996 Soneto skribita krajone
4.11997 Soneto enue ebleca
4.11998 Soneto pri vintra tempesto
4.11999 Soneto pri tro forta ŝraŭbo
4.12000 Soneto pri unu forpaso
4.12001 Soneto pri vintra grizeco
4.12002 Soneto pri blanka oblato
4.12003 Soneto pri la kamparanoj
4.12004 Soneto pri hazarda kono
4.12005 Soneto pri perversa skribo
4.12006 Soneto barĉa kun leteroj
5.11995 Soneto pri profesiulo
5.11996 Soneto atendas sponsoron
5.11997 Soneto ne nur tradicia
5.11998 Soneto pri perceptkapablo
5.11999 Soneto evitanta gripon
5.12000 Soneto pri surdiskigado
5.12001 Soneto pri Janina Kasprzak
5.12002 Soneto pri stultigaj tekstoj
5.12003 Soneto pri svisaj horloĝoj
5.12004 Soneto - Sandra Ujpétery
5.12005 Soneto pri l' monda funebro
5.12006 Soneto pri ecoj de versoj
6.11995 Soneto pri Hermann Tautorat
6.11996 Soneto je ago de Bert Diel
6.11997 Soneto pri tri nunaj magoj
6.11998 Soneto ĉe Hermann Tautorat
6.11999 Soneto antirojalisma
6.12000 Soneto pri fabelaj kronoj
6.12001 Soneto kun Hermann Tautorat
6.12002 Soneto kun novjarmemoroj
6.12003 Soneto pri frua projekto
6.12004 Soneto pri Tri Portal-Regoj
6.12005 Soneto pri la evoluo
6.12006 Soneto pri reĝo kaj dandoj
7.11995 Soneto pri vigla juneco
7.11996 Soneto pri vana bezono
7.11997 Soneto ne pekas laŭ peto
7.11998 Soneto pri artisto Albert
7.11999 Soneto pri la eraretoj
7.12000 Soneto je la heredaĵoj
7.12001 Soneto pri lasta etapo
7.12002 Soneto pri gondolistino
7.12003 Soneto je ortodoksio
7.12004 Soneto pri papera ringo
7.12005 Soneto pri la sama loko
7.12006 Soneto kun la kalendaro
8.11995 Soneto pri sorto cigana
8.11996 Soneto pri koncertokostoj
8.11997 Soneto voĉdone de svisoj
8.11998 Soneto kun la artisto Hepp
8.11999 Soneto pri absurdaj agoj
8.12000 Soneto kun maltrova vorto
8.12001 Soneto pri pluma verkado
8.12002 Soneto pri l' pastraj deziroj
8.12003 Soneto pri la skribmotivoj
8.12004 Soneto pri ora komerco
8.12005 Soneto por sekvi Svislandon
8.12006 Soneto kun amariliso
9.11995 Soneto pri iu unua
9.11996 Soneto pri malnovaj fotoj
9.11997 Soneto pri sobra prelego
9.11998 Soneto - sen nazo por mono
9.11999 Soneto pri la singularo
9.12000 Soneto pri unu droninto
9.12001 Soneto pri nacifetoro
9.12002 Soneto pri barĉo sarmata
9.12003 Soneto pri breĉo post streĉo
9.12004 Soneto pri enuaj tekstoj
9.12005 Soneto pri la elektado
9.12006 Soneto ĉe purgatorio
10.11995 Soneto pri maltradukebloj
10.11996 Soneto akoraŭ trireĝa
10.11997 Soneto pri trohelpemado
10.11998 Soneto pri la ekstremecoj
10.11999 Soneto pri konstitucio
10.12000 Soneto laŭ sendependeco
10.12001 Soneto pri belo malbela
10.12002 Soneto por tuŝi naturon
10.12003 Soneto kun la blankaj musoj
10.12004 Soneto pri honesta trompo
10.12005 Soneto pri vojevodio
10.12006 Soneto pri riĉdiferenco
11.11995 Soneto pri popolaj tonoj
11.11996 Soneto pri antipolismo
11.11997 Soneto post la vernisaĵo
11.11998 Soneto kun barbo ne mia
11.11999 Soneto pri griza vetero
11.12000 Soneto pri taŭga komenco
11.12001 Soneto pri bruo dumnokta
11.12002 Soneto pri novjarkunveno
11.12003 Soneto pri perdita VORTO
11.12004 Soneto pri granda sekreto
11.12005 Soneto pri manko de saĝo
11.12006 Soneto kun liberaturo
12.11995 Soneto pri du parizanoj
12.11996 Soneto pri kaj kun Claude Gacond
12.11997 Soneto pri ducentameco
12.11998 Soneto pri unu konkordo
12.11999 Soneto pri radikoncepto
12.12000 Soneto pri la homaj taskoj
12.12001 Soneto pri vintra nebulo
12.12002 Soneto pri la trotaksado
12.12003 Soneto pri nova civito
12.12004 Soneto pri leftsurogato
12.12005 Soneto pri plibonigado
12.12006 Soneto pri ludoj de koro
13.11995 Soneto por malrimemuloj
13.11996 Soneto pri sciencmerituloj
13.11997 Soneto pri urbaj KONATOJ
13.11998 Soneto pri paroĥkutimo
13.11999 Soneto pri vintra neĝvento
13.12000 Soneto idiomkonfuza
13.12001 Soneto je la tertremado
13.12002 Soneto je la konsidero
13.12003 Soneto pri artomezuro
13.12004 Soneto pri landa tempesto
13.12005 Soneto pri suna vetero
13.12006 Soneto pri degenerado
14.11995 Soneto pri hundokaptistoj
14.11996 Soneto pri te-infuzado
14.11997 Soneto pri VIRO-elsendo
14.11998 Soneto pri sovaĝaj maskoj
14.11999 Soneto pri riĉa mizero
14.12000 Soneto pri nova carismo
14.12001 Soneto pri la persekuto
14.12002 Soneto pri la forirarto
14.12003 Soneto pri la renkontitaj
14.12004 Soneto pri la malsano TRO
14.12005 Soneto pri telefonado
14.12006 Soneto pri provizej-igo
15.11995 Soneto pri ĥoĥoldancado
15.11996 Soneto pri la sonatino
15.11997 Soneto pri Da Da - signifo
15.11998 Soneto pri korespondaĵoj
15.11999 Soneto pri entreprenisto
15.12000 Soneto pri l' filmo de Wajda
15.12001 Soneto nome Edziĝfesto
15.12002 Soneto pri homo kaj maro
15.12003 Soneto pri kluba prelego
15.12004 Soneto pri korno perdita
15.12005 Soneto malsanvolontula
15.12006 Soneto pri verkist-praktiko
16.11995 Soneto pri antikvumado
16.11996 Soneto pri malagrablaĵoj
16.11997 Soneto koncerna koncerte
16.11998 Soneto pri paroĥkolekto
16.11999 Soneto pri talentefektoj
16.12000 Soneto pri unu legendo
16.12001 Soneto pri la avantaĝoj
16.12002 Soneto nome Jakub Działak
16.12003 Soneto pri toksiga Nestlé
16.12004 Soneto pri peza legado
16.12005 Soneto pri kruelsoldaĉoj
16.12006 Soneto ke MI ne estas mi
17.11995 Soneto je generacioj
17.11996 Soneto pri vana anonco
17.11997 Soneto pri ĥoĥolaj kapoj
17.11998 Soneto pri poemtraduko
17.11999 Soneto pri inspirserĉado
17.12000 Soneto pri troinformado
17.12001 Soneto pri la liberigo
17.12002 Soneto pri esto sur fundo
17.12003 Soneto pri tien kaj reen
17.12004 Soneto pri evidenteco
17.12005 Soneto - fabelo pri avo
17.12006 Soneto pri la loĝejŝanĝo
18.11995 Soneto pri aventuristo
18.11996 Soneto poezi-freneza
18.11997 Soneto mustardolegoma
18.11998 Soneto pri la sankta caro
18.11999 Soneto pri bildoj skribitaj
18.12000 Soneto pri ĥoĥolaj gestoj
18.12001 Soneto pri verdaj fabeloj
18.12002 Soneto iom recesia
18.12003 Soneto pri fiktivembusko
18.12004 Soneto pri la kvaronhoro
18.12005 Soneto ne por atendado
18.12006 Soneto pri pastro Twardowski
19.11995 Soneto tute ne foira
19.11996 Soneto je primitivuloj
19.11997 Soneto pri Kazimiro Funk
19.11998 Soneto kun tre famaj lancoj
19.11999 Soneto pri la agordisto
19.12000 Soneto pri noktaj inkuboj
19.12001 Soneto pri kreaj subtenoj
19.12002 Soneto skribita kamene
19.12003 Soneto pri diversaj temoj
19.12004 Soneto pri la nova klaso
19.12005 Soneto pri gravaj eretoj
19.12006 Soneto pri la registaro
20.11995 Soneto al Terttu Tyynelä
20.11996 Soneto pri malprofitado
20.11997 Soneto je komenca fino
20.11998 Soneto pri konstantaj ŝuldoj
20.11999 Soneto pri kaj kun radio
20.12000 Soneto pri komprenmankuloj
20.12001 Soneto - atendante sanon
20.12002 Soneto vere pri nenio
20.12003 Soneto simila al birdoj
20.12004 Soneto pri lerneja tasko
20.12005 Soneto pri iamaj limoj
20.12006 Soneto stabilizatora
21.11995 Soneto pri rekomendado
21.11996 Soneto kun aluminio
21.11997 Soneto pri postaj eventoj
21.11998 Soneto pri malmoda moro
21.11999 Soneto pri la revueto
21.12000 Soneto pri noktpapilioj
21.12001 Soneto pri banalinstigo
21.12002 Soneto pri kio nun temas
21.12003 Soneto pri januar-pluvo
21.12004 Soneto pri ombropercepto
21.12005 Soneto pri la naivulo
21.12006 Soneto - legado muzea
22.11995 Soneto pri la novriĉulo
22.11996 Soneto pri maleficado
22.11997 Soneto je arkitekturo
22.11998 Soneto kun papo en Kubo
22.11999 Soneto pri nigro sur blanko
22.12000 Soneto denove heroa
22.12001 Soneto januarribele
22.12002 Soneto definanta prenon
22.12003 Soneto entute nazala
22.12004 Soneto pri simpla gajnado
22.12005 Soneto pri unu klepsidro
22.12006 Soneto martirologia
23.11995 Soneto je polaj kutimoj
23.11996 Soneto - Chopin ĉe poeto
23.11997 Soneto je kreo trankvila
23.11998 Soneto ne nur pro Usono
23.11999 Soneto pri demokratio
23.12000 Soneto trista kaj funebra
23.12001 Soneto je skribmaniero
23.12002 Soneto pri librmaleldono
23.12003 Soneto pri la fora tempo
23.12004 Soneto pri Davos-sorĉ-monto
23.12005 Soneto pri K. I. Gałczyński
23.12006 Soneto pri Svisa Gvardio
24.11995 Soneto pri la hekatombo
24.11996 Soneto kun nenio grava
24.11997 Soneto pri karierulo
24.11998 Soneto pri perdaj paroloj
24.11999 Soneto pri unu aganto
24.12000 Soneto pri tasko lektora
24.12001 Soneto pri manĝo en banko
24.12002 Soneto pri sistemdisfalo
24.12003 Soneto pri refraktligiloj
24.12004 Soneto pri la mondofermo
24.12005 Soneto ruĝa kiel sango
24.12006 Soneto libermomenteta
25.11995 Soneto pri la komponisto
25.11996 Soneto ĉe la eldonisto
25.11997 Soneto pri eldoneraroj
25.11998 Soneto pri vortareraroj
25.11999 Soneto intelektperforta
25.12000 Soneto pri revivmiraklo
25.12001 Soneto pri tre grava resto
25.12002 Soneto esperantigada
25.12003 Soneto sen ĝeneralaĵoj
25.12004 Soneto pri malaj polusoj
25.12005 Soneto kun bardo Visocki
25.12006 Soneto pri neglekta lando
26.11995 Soneto memore pri Ada
26.11996 Soneto pri la ĵurnalisto
26.11997 Soneto konsile konsulta
26.11998 Soneto pri malakceptaĵo
26.11999 Soneto en ombro de arto
26.12000 Soneto pri simpla supozo
26.12001 Soneto je mezuro plusa
26.12002 Soneto pri unu gazeto
26.12003 Soneto pri kuiro en STOK
26.12004 Soneto pri simpla pigreco
26.12005 Soneto - dank' al kuracistoj
26.12006 Soneto pri la sama kazo
27.11995 Soneto kun maldiferencoj
27.11996 Soneto pri fuŝaj riĉuloj
27.11997 Soneto je ofta citado
27.11998 Soneto pri la diamanto
27.11999 Soneto asekurataka
27.12000 Soneto je globalizado
27.12001 Soneto pri la dudek sepa
27.12002 Soneto pri veteraĉego
27.12003 Soneto pri petol-anoncoj
27.12004 Soneto malantisemita
27.12005 Soneto pri la koncentrejo
27.12006 Soneto kun poetdemandoj
28.11995 Soneto pri la reĝisoro
28.11996 Soneto pri bernplata manĝo
28.11997 Soneto laŭ respond-konsiloj
28.11998 Soneto pri temo aŭdita
28.11999 Soneto pri konjunkturado
28.12000 Soneto kun svisa verkisto
28.12001 Soneto pri duflanka Davos
28.12002 Soneto ĉe la ekzameno
28.12003 Soneto pri Esperantio
28.12004 Soneto kiun mi ne volis
28.12005 Soneto nasktage naskita
28.12006 Soneto pri manko de sperto
29.11995 Soneto je la sonetmajstroj
29.11996 Soneto rubaĵteoria
29.11997 Soneto kontraŭ intervjuo
29.11998 Soneto je arto nulhora
29.11999 Soneto pri la dispartigo
29.12000 Soneto kun tempoforpaso
29.12001 Soneto sur testaj etapoj
29.12002 Soneto surdiga per kvero
29.12003 Soneto pri trio en unu
29.12004 Soneto kaj nenio grava
29.12005 Soneto pri sukcesfiasko
29.12006 Soneto pri psika malsano
30.11995 Soneto por SOLIDARECO
30.11996 Soneto pri malsansimptomo
30.11997 Soneto pri svisaj hoteloj
30.11998 Soneto kontraŭ malvarmumo
30.11999 Soneto je Bolko-nasktago
30.12000 Soneto pri ĥoĥoldividoj
30.12001 Soneto pri ĉampana ludo
30.12002 Soneto pri la sapvendado
30.12003 Soneto pri mokaj rimarkoj
30.12004 Soneto pri ovo kaj koko
30.12005 Soneto pri unu koncerto
30.12006 Soneto pri unu malkovro
31.11995 Soneto je atingeblecoj
31.11996 Soneto pri ŝanĝitaj roloj
31.11997 Soneto pri sonetspektaklo
31.11998 Soneto pri fuŝĵurnalismo
31.11999 Soneto pri la instalistoj
31.12000 Soneto pri vinaj ĥoĥoloj
31.12001 Soneto je desegna sperto
31.12002 Soneto pri frua varmiĝo
31.12003 Soneto kun la sciencisto
31.12004 Soneto pri malvola diro
31.12005 Soneto - ĉu kafon aŭ teon?
31.12006 Soneto fermita kotope
1.21995 Soneto - kiel fari barĉon
1.21996 Soneto pri perdita muŝo
1.21997 Soneto je spektaklo en STOK
1.21998 Soneto kun ekzekutisto
1.21999 Soneto por kulturministro
1.22000 Soneto kun la leŭtenanto
1.22001 Soneto pri simpla fonduo
1.22002 Soneto - la unua tago
1.22003 Soneto pri ŝmacanta sceno
1.22004 Soneto pri germanpolido
1.22005 Soneto pri severa vintro
1.22006 Soneto pri la pura lingvo
2.21995 Soneto pri altarkandelo
2.21996 Soneto pri mikro kun riĉo
2.21997 Soneto pri la miskompreno
2.21998 Soneto pri la kovrilpaĝo
2.21999 Soneto en sonetsalono
2.22000 Soneto en la hospitalo
2.22001 Soneto pri tempa impliko
2.22002 Soneto pri duoj en dato
2.22003 Soneto kun vanaj avertoj
2.22004 Soneto pri deprimrenkontoj
2.22005 Soneto pri vorto „patrujo“
2.22006 Soneto pri serĉo de temo
3.21995 Soneto pri Andrzej Szczypiorski
3.21996 Soneto pri Berlin memora
3.21997 Soneto survoje al celo
3.21998 Soneto kun libroj en sejmo
3.21999 Soneto pri la galografo
3.22000 Soneto post operacio
3.22001 Soneto pri miaj du nomoj
3.22002 Soneto nun jam sen dediĉo
3.22003 Soneto pri pravaj venkintoj
3.22004 Soneto iom tramtarira
3.22005 Soneto pri danĝera listo
3.22006 Soneto pri ŝtelo de takso
4.21995 Soneto pri gemaj valoroj
4.21996 Soneto kun antika spiro
4.21997 Soneto tamen sen traduko
4.21998 Soneto pri ŝtuparparoloj
4.21999 Soneto antigalicia
4.22000 Soneto pri hospitalsperto
4.22001 Soneto pri deziremulo
4.22002 Soneto pri mia sepulto
4.22003 Soneto absolutsilenta
4.22004 Soneto pri la konkubino
4.22005 Soneto pri la taŭgaj lokoj
4.22006 Soneto kun patologio
5.21995 Soneto enue farita
5.21996 Soneto pri filmo de Lubitsch
5.21997 Soneto de perditaj sentoj
5.21998 Soneto pri bona instalo
5.21999 Soneto pri brava lektoro
5.22000 Soneto pri flegistino Faes
5.22001 Soneto pri anoncnuligo
5.22002 Soneto kun ĉikanĉadoro
5.22003 Soneto amarilisanta
5.22004 Soneto pri vana trovado
5.22005 Soneto pri duoblaj maskoj
5.22006 Soneto pri la herba teo
6.21995 Soneto pri vilaĝaj nuptoj
6.21996 Soneto pri inspirofontoj
6.21997 Soneto malrevolucia
6.21998 Soneto laŭdanta Husarojn
6.21999 Soneto pri belega lingvo
6.22000 Soneto pri la kunloĝantoj
6.22001 Soneto pri kelkaj nocioj
6.22002 Soneto pri ligo kun tero
6.22003 Soneto pri kravatmakuloj
6.22004 Soneto pri la vizitkarto
6.22005 Soneto ĉe la komunumo
6.22006 Soneto dependa de mono
7.21995 Soneto pri kinomanio
7.21996 Soneto pri kvalita teo
7.21997 Soneto kun sonoriltono
7.21998 Soneto iom propaganda
7.21999 Soneto pri elstaramaso
7.22000 Soneto pri malsanforlaso
7.22001 Soneto pri MI eĉ senvole
7.22002 Soneto pri perditaj revoj
7.22003 Soneto kun la raportisto
7.22004 Soneto pri revaj deziroj
7.22005 Soneto pri la opinioj
7.22006 Soneto paca antaŭ ŝtormo
8.21995 Soneto pri la gazetetoj
8.21996 Soneto pri poet-ekstrakto
8.21997 Soneto je malrevenado
8.21998 Soneto pri ĵurnaliĝado
8.21999 Soneto kun kruco kaj serpo
8.22000 Soneto por ferikomenco
8.22001 Soneto je merla ĉirpado
8.22002 Soneto pri dada-ordeno
8.22003 Soneto - ne imitu grekon
8.22004 Soneto enciklopedia
8.22005 Soneto pri akuzdecido
8.22006 Soneto pri fanatigado
9.21995 Soneto pri nacifobio
9.21996 Soneto pantalonmakula
9.21997 Soneto laŭ Evangelio
9.21998 Soneto pri duobla nasko
9.21999 Soneto ne por dekjariĝo
9.22000 Soneto tamen sen mirakloj
9.22001 Soneto fruantaŭprintempe
9.22002 Soneto obscena kun ŝmaco
9.22003 Soneto pri seminario
9.22004 Soneto pri malcivilizo
9.22005 Soneto je cindra merkredo
9.22006 Soneto pri unu vizito
10.21995 Soneto pri la karnavalo
10.21996 Soneto pri Li eĉ naiva
10.21997 Soneto memvele memrudre
10.21998 Soneto pri kompleksaj poloj
10.21999 Soneto - homoj kaj maŝinoj
10.22000 Soneto post hospitalizo
10.22001 Soneto pri malpropraj reĝoj
10.22002 Soneto kun eksperta klino
10.22003 Soneto kun nacikataro
10.22004 Soneto pri feria loko
10.22005 Soneto pri Wolfgang Günther-arto
10.22006 Soneto kun malfacilaĵoj
11.21995 Soneto pri juvelfoiro
11.21996 Soneto - kalendarfolio
11.21997 Soneto pri badenaj fontoj
11.21998 Soneto - varma februaro
11.21999 Soneto pri du lavangegoj
11.22000 Soneto kun bezona sperto
11.22001 Soneto en vilaĝetoso
11.22002 Soneto pri la roza lundo
11.22003 Soneto denove nasktaga
11.22004 Soneto pri flamanta urbo
11.22005 Soneto diversopinia
11.22006 Soneto kun du krimaj filmoj
12.21995 Soneto pri la tradukisto
12.21996 Soneto kun la rekomendo
12.21997 Soneto je Diel-fastmerkredo
12.21998 Soneto paralelafera
12.21999 Soneto kun tronaiveco
12.22000 Soneto pri unu amiko
12.22001 Soneto kontraŭsurogata
12.22002 Soneto pri jaroj volontaj
12.22003 Soneto pri hip-hop dadaoj
12.22004 Soneto pri kolonelonoj
12.22005 Soneto je la malebleco
12.22006 Soneto pri plaĝa dometo
13.21995 Soneto pri komercmetodoj
13.21996 Soneto pri aŭtoraj rajtoj
13.21997 Soneto de velnavigisto
13.21998 Soneto kun perdita ŝalo
13.21999 Soneto pri sennomaj iuj
13.22000 Soneto skribita postmese
13.22001 Soneto pri iu neniu
13.22002 Soneto pri leĝofuŝado
13.22003 Soneto pri la idealo
13.22004 Soneto pri leginda libro
13.22005 Soneto pri dubaj amuzoj
13.22006 Soneto sen amopromeso
14.21995 Soneto pri l' sorta renkonto
14.21996 Soneto pri serĉo kun keno
14.21997 Soneto denove badena
14.21998 Soneto pri nudaj en vintro
14.21999 Soneto esperantantena
14.22000 Soneto pri loko sur tero
14.22001 Soneto je nia indulgo
14.22002 Soneto dum koncerto de Braĉ
14.22003 Soneto kontaktas vampirojn
14.22004 Soneto state kontraŭstara
14.22005 Soneto pri tondraj deziroj
14.22006 Soneto sen mendo de amo
15.21995 Soneto pri milita ĵuro
15.21996 Soneto pri la teorio
15.21997 Soneto kun saĝaj certaĵoj
15.21998 Soneto pri reskoleĉjiko
15.21999 Soneto sen revolucio
15.22000 Soneto pri idiomado
15.22001 Soneto je reta etoso
15.22002 Soneto kun furiozado
15.22003 Soneto pri duflanka glavo
15.22004 Soneto kun domaj rigliloj
15.22005 Soneto pri novriĉa stato
15.22006 Soneto pri rapidaj ŝanĝoj
16.21995 Soneto pri unu vilaĝo
16.21996 Soneto skribita antaŭe
16.21997 Soneto kun preĝo pri vero
16.21998 Soneto pri artista volo
16.21999 Soneto brue karnavala
16.22000 Soneto pri socialeco
16.22001 Soneto kun nigraj migrantoj
16.22002 Soneto pri DADA vestada
16.22003 Soneto ĵetita al urtik'
16.22004 Soneto pri Sztaudynger-libro
16.22005 Soneto pri nebula neĝo
16.22006 Soneto pri ekspertizado
17.21995 Soneto pri makulaj zorgoj
17.21996 Soneto pri filmo "Poŝtisto"
17.21997 Soneto por formi amason
17.21998 Soneto pri Rikardo Ŝulco
17.21999 Soneto pri aĉaj mensogoj
17.22000 Soneto evitanta premon
17.22001 Soneto pri kato strirufa
17.22002 Soneto kun taga tristeco
17.22003 Soneto amase nacia
17.22004 Soneto pri elektoformo
17.22005 Soneto enhave malfrua
17.22006 Soneto pri sennorma manĝo
18.21995 Soneto pri venĝa kompato
18.21996 Soneto ornamita flore
18.21997 Soneto je hakita sorto
18.21998 Soneto pri diversaj varmoj
18.21999 Soneto kun fluanta akvo
18.22000 Soneto pri kuniklo reĝa
18.22001 Soneto pri sunaj koloroj
18.22002 Soneto pri knajpa vetero
18.22003 Soneto pri eta kverelo
18.22004 Soneto pri matenspirito
18.22005 Soneto pri vintroreveno
18.22006 Soneto pri terura lakso
19.21995 Soneto je rapidparolo
19.21996 Soneto kun Arthur Baur en fono
19.21997 Soneto pri bruega nokto
19.21998 Soneto pri ŝtatkompromisoj
19.21999 Soneto pri vasta programo
19.22000 Soneto pri malmecenatoj
19.22001 Soneto pri sento baneca
19.22002 Soneto pri dozo de vero
19.22003 Soneto pri testamentŝanĝo
19.22004 Soneto tombejkarnavala
19.22005 Soneto kun nomo Arthur Baur
19.22006 Soneto pri hotelĉambristo
20.21995 Soneto pri fama poeto
20.21996 Soneto por justoficisto
20.21997 Soneto laŭ interparoloj
20.21998 Soneto pri kreditvojaĝo
20.21999 Soneto pri bonflanka pluvo
20.22000 Soneto kun duoj post duoj
20.22001 Soneto pri fora sledado
20.22002 Soneto pri tekoenhavo
20.22003 Soneto - Sinjoro Tadeo
20.22004 Soneto kun surprizdecido
20.22005 Soneto pri dada PEN-ada
20.22006 Soneto pri sanktdiferencoj
21.21995 Soneto pri natoflegantoj
21.21996 Soneto pri kaŝa ekzisto
21.21997 Soneto je diversmotivoj
21.21998 Soneto pri paradizado
21.21999 Soneto kun karnavalkiĉo
21.22000 Soneto kun troa troigo
21.22001 Soneto pri feriloĝejo
21.22002 Soneto pri vintra balado
21.22003 Soneto pri deva decido
21.22004 Soneto pri klasa amaso
21.22005 Soneto kun eta promeno
21.22006 Soneto pri malscia bando
22.21995 Soneto anstataŭ nokturno
22.21996 Soneto pri kaj por popolo
22.21997 Soneto kiu NE eneas
22.21998 Soneto kun la plua nomo
22.21999 Soneto pri nunaj genioj
22.22000 Soneto por la dudek dua
22.22001 Soneto pri vilaĝgvidanto
22.22002 Soneto duobligas tempon
22.22003 Soneto hienoŝakala
22.22004 Soneto pri Soglio silenta
22.22005 Soneto kun okazintaĵoj
22.22006 Soneto pri freneza vento
23.21995 Soneto pri frustra imago
23.21996 Soneto - preĝo pri silento
23.21997 Soneto denove enea
23.21998 Soneto pri cerboj de NATO
23.21999 Soneto pri troa sufero
23.22000 Soneto - menso en urtiko
23.22001 Soneto je vina diskreto
23.22002 Soneto pri civitaneco
23.22003 Soneto pri nacia honto
23.22004 Soneto pri evangelio
23.22005 Soneto pri revolucio
23.22006 Soneto Omar-Khayyam-vina
24.21995 Soneto pri arta medio
24.21996 Soneto serĉanta aprobon
24.21997 Soneto intence fantoma
24.21998 Soneto pri karnavalado
24.21999 Soneto pri lavanga Galtür
24.22000 Soneto pri ĥoĥola lingvo
24.22001 Soneto pri ĵurasa barĉo
24.22002 Soneto kun sento kaj timo
24.22003 Soneto pri tro frua manĝo
24.22004 Soneto pri bulvardraporto
24.22005 Soneto pri kelkaj demandoj
24.22006 Soneto pri du poemaĵoj
25.21995 Soneto pri trompoj en bankoj
25.21996 Soneto pri trajna vojaĝo
25.21997 Soneto je zurika loko
25.21998 Soneto pri iu raporto
25.21999 Soneto pri signifo de NE
25.22000 Soneto pri inversaj ŝanĝoj
25.22001 Soneto pri romancbalado
25.22002 Soneto voje al silento
25.22003 Soneto pri ĉiutagulo
25.22004 Soneto pri iu ajn temo
25.22005 Soneto - koro por memoro
25.22006 Soneto pri duobla vido
26.21995 Soneto pri patriotismo
26.21996 Soneto pri la komunumo
26.21997 Soneto pri la reverkprovo
26.21998 Soneto pri Claudia kaj Berthold
26.21999 Soneto laŭda por Jan Skŝeĉek
26.22000 Soneto pri mia svelteco
26.22001 Soneto radioeldona
26.22002 Soneto pri manipulado
26.22003 Soneto kiel svishorloĝo
26.22004 Soneto pri fotografio
26.22005 Soneto pri homardisvolvo
26.22006 Soneto pri pasinta tago
27.21995 Soneto je nupta etoso
27.21996 Soneto tamen podolia
27.21997 Soneto je ĥoĥolaj himnoj
27.21998 Soneto pri spionmalkovro
27.21999 Soneto pri ĥoĥola trogo
27.22000 Soneto pri manko de kaŭzo
27.22001 Soneto pri ia NENIO
27.22002 Soneto eble tro sincera
27.22003 Soneto pri reerarado
27.22004 Soneto pri vikipedio
27.22005 Soneto kontraŭfatalisma
27.22006 Soneto pri olimpiado
28.21995 Soneto laŭ tima aŭguro
28.21996 Soneto pri terdisdonado
28.21997 Soneto pri la kompresoro
28.21998 Soneto kun demokratio
28.21999 Soneto pri la mecenaĉo
28.22000 Soneto pri malplenaj vortoj
28.22001 Soneto pri cindra merkredo
28.22002 Soneto pri falo de ŝtato
28.22003 Soneto pri unu skribisto
28.22004 Soneto pri la eta mondo
28.22005 Soneto pri oftaj demandoj
28.22006 Soneto pri danuba vago
29.21995 Soneto pri mia blazono
29.21996 Soneto kun la eldonisto
29.21997 Soneto jubileumada
29.21998 Soneto pri fuŝkalendaro
29.21999 Soneto kun suferanimoj
29.22000 Soneto pri la dudek naŭa
29.22001 Soneto iom depresia
29.22002 Soneto pri sekretario
29.22003 Soneto kun primitivuloj
29.22004 Soneto - travivante arton
29.22005 Soneto kun diverscitaĵoj
29.22006 Soneto kun puno pro pigro
1.31995 Soneto apud monarkio
1.31996 Soneto dezira sen kartoj
1.31997 Soneto plektigas jarcentojn
1.31998 Soneto pri ĥimerfoiro
1.31999 Soneto pri militkomerco
1.32000 Soneto pri liberdivido
1.32001 Soneto pri esperbalado
1.32002 Soneto - piede al Kubo
1.32003 Soneto pri mokita polo
1.32004 Soneto sur maldekstra flanko
1.32005 Soneto pri ruzsupereco
1.32006 Soneto por cindra merkredo
2.31995 Soneto pri Szalonek-sonoj
2.31996 Soneto liberecebleca
2.31997 Soneto je longa vagado
2.31998 Soneto pri ŝanĝo de specoj
2.31999 Soneto pri tempopostulo
2.32000 Soneto pri malfort-transformo
2.32001 Soneto kun pajlaj ĥoĥoloj
2.32002 Soneto de bonfartnenio
2.32003 Soneto de multo al moko
2.32004 Soneto pri kontrasta rajto
2.32005 Soneto pri kutimŝanĝado
2.32006 Soneto stabilizatura
3.31995 Soneto pri prunteprenetoj
3.31996 Soneto blasfeme teksita
3.31997 Soneto kun mia artdento
3.31998 Soneto kun kalemburado
3.31999 Soneto kun la kantistino
3.32000 Soneto pri akomodiĝo
3.32001 Soneto je la malsantago
3.32002 Soneto - listo de mumioj
3.32003 Soneto pri nepin-naskiĝo
3.32004 Soneto pri biografioj
3.32005 Soneto pri matena luno
3.32006 Soneto pri stabiliguloj
4.31995 Soneto pri mem-imitado
4.31996 Soneto pri Kazimierz Ratoń
4.31997 Soneto nome Kazimira
4.31998 Soneto gazetrememora
4.31999 Soneto pri hidrarga febro
4.32000 Soneto kun Kazimierz Mrowczyk
4.32001 Soneto pri naciseparo
4.32002 Soneto kun aventurskizo
4.32003 Soneto pri vanta parolo
4.32004 Soneto por liceanino
4.32005 Soneto pri ni forestantoj
4.32006 Soneto kun filmo pri papo
5.31995 Soneto ligita kun belo
5.31996 Soneto dividanta taskojn
5.31997 Soneto je kapa kompreso
5.31998 Soneto nome Orientirung
5.31999 Soneto spite al la grupo
5.32000 Soneto por malsanultago
5.32001 Soneto pri meridiano
5.32002 Soneto kun iu letero
5.32003 Soneto - kion mi instruis?
5.32004 Soneto pri vanaj virusoj
5.32005 Soneto pri iama fako
5.32006 Soneto pri enmeto al ĉerko
6.31995 Soneto pri filmreĝisoro
6.31996 Soneto pri libroeldono
6.31997 Soneto edif-nostalgia
6.31998 Soneto pri listo sen Shakespeare
6.31999 Soneto - devio de mio
6.32000 Soneto pri liberligado
6.32001 Soneto je malcelaj vojoj
6.32002 Soneto pri stranga popolo
6.32003 Soneto pri filmo kaj libro
6.32004 Soneto je la nostalgio
6.32005 Soneto sen koalicio
6.32006 Soneto pri freneza neĝo
7.31995 Soneto kun Teresa Scharsich
7.31996 Soneto kun libroherooj
7.31997 Soneto je postmorta balo
7.31998 Soneto pri militprofito
7.31999 Soneto samaritanina
7.32000 Soneto pri berlinaj moroj
7.32001 Soneto pri Wannsee-balado
7.32002 Soneto kun zodiaksignoj
7.32003 Soneto kun merita brusto
7.32004 Soneto por sendomantulo
7.32005 Soneto pri ŝerca mortigo
7.32006 Soneto pri diversaj uloj
8.31995 Soneto pri emancipado
8.31996 Soneto pri ĝena polismo
8.31997 Soneto laŭ sciaj reguloj
8.31998 Soneto kun zorgoj dum ŝtormo
8.31999 Soneto dialektkverela
8.32000 Soneto kun fastuma cindro
8.32001 Soneto tute frakasita
8.32002 Soneto kun rozoj barbaraj
8.32003 Soneto roza por virinoj
8.32004 Soneto pri tago pasia
8.32005 Soneto pri muzulmaninoj
8.32006 Soneto laŭ virina sento
9.31995 Soneto duoble suspekta
9.31996 Soneto pri berlina strato
9.31997 Soneto dependa de si mem
9.31998 Soneto pri herbeja valo
9.31999 Soneto pri subtegmentejo
9.32000 Soneto por laŭdi sovaĝon
9.32001 Soneto pamflete mistema
9.32002 Soneto pri manko de tempo
9.32003 Soneto malantaŭ kurtenoj
9.32004 Soneto pri marta promeno
9.32005 Soneto skribita antaŭe
9.32006 Soneto tuŝanta klavaron
10.31995 Soneto pri populareco
10.31996 Soneto pri manuskriptperdo
10.31997 Soneto mielodoranta
10.31998 Soneto pri multfojaj perdoj
10.31999 Soneto pri malgustestetoj
10.32000 Soneto pri la diagnozo
10.32001 Soneto pri la heltroaĵo
10.32002 Soneto iom de muzeo
10.32003 Soneto pri la jaĥto NIC TO
10.32004 Soneto pri krea revuo
10.32005 Soneto genealogia
10.32006 Soneto pri agrarfondaĵo
11.31995 Soneto sen iu kontrakto
11.31996 Soneto pri novaj herooj
11.31997 Soneto malantaŭhumila
11.31998 Soneto nome Pascal Couchepin
11.31999 Soneto pri svisa sistemo
11.32000 Soneto malsubordigita
11.32001 Soneto pri malpeza tasko
11.32002 Soneto sen korespondado
11.32003 Soneto pri vendota tero
11.32004 Soneto pri esperantado
11.32005 Soneto pri Aslan Masĥadov
11.32006 Soneto okaze de voko
12.31995 Soneto pri iama bapto
12.31996 Soneto pri hazarda multo
12.31997 Soneto kalumnias dense
12.31998 Soneto singarde hezita
12.31999 Soneto pri trompa paktado
12.32000 Soneto kun posta humilo
12.32001 Soneto pri ofta sanktaĉo
12.32002 Soneto pri pena simpleco
12.32003 Soneto kun Czesława Łachut
12.32004 Soneto pri junaj fantomoj
12.32005 Soneto pri Czesława Łachut
12.32006 Soneto lingve komitata
13.31995 Soneto tamen rekonebla
13.31996 Soneto kun ordenpropono
13.31997 Soneto kun multaj stampiloj
13.31998 Soneto pri Kristin-nomtago
13.31999 Soneto por mia fratino
13.32000 Soneto obstine nomtaga
13.32001 Soneto je la enuaĵo
13.32002 Soneto pri civitsilento
13.32003 Soneto sen propra patrujo
13.32004 Soneto pri rezignacio
13.32005 Soneto pri senata amo
13.32006 Soneto okaze nomtaga
14.31995 Soneto kun Beno Loderer
14.31996 Soneto pri lingva sieco
14.31997 Soneto blasfemanta preĝe
14.31998 Soneto simpla: - Mi kaj Dio
14.31999 Soneto pri nostalgimanko
14.32000 Soneto pri duba evento
14.32001 Soneto pri sankta baroko
14.32002 Soneto pri ekspozicioj
14.32003 Soneto kun pafo al plebo
14.32004 Soneto pri sfera batalo
14.32005 Soneto pri dimanĉaj temoj
14.32006 Soneto negative laŭda
15.31995 Soneto pri kruca esploro
15.31996 Soneto pri sistemaj ŝanĝoj
15.31997 Soneto memkarikature
15.31998 Soneto pri Dio en hejmo
15.31999 Soneto kun elsendo hora
15.32000 Soneto pri ŝtonintervjuo
15.32001 Soneto kontraŭapostrofa
15.32002 Soneto pri vana kortuŝo
15.32003 Soneto - truoj al ĉielo
15.32004 Soneto pri diversaj flankoj
15.32005 Soneto pri volo al sano
15.32006 Soneto kun tizano vinka
16.31995 Soneto pri l' morto de l' Patro
16.31996 Soneto je memora fajro
16.31997 Soneto pri malfrua morto
16.31998 Soneto pri vela irado
16.31999 Soneto pri la mikrofono
16.32000 Soneto pri diro ĥaĥlaka
16.32001 Soneto kun la araneo
16.32002 Soneto kun animvizito
16.32003 Soneto sen teologpensoj
16.32004 Soneto pri verdaj aferoj
16.32005 Soneto kun miaj doktoroj
16.32006 Soneto pro la malekzisto
17.31995 Soneto por Ina Tautorat
17.31996 Soneto por sankta Patriko
17.31997 Soneto sen merit-atestoj
17.31998 Soneto por Patriko-tago
17.31999 Soneto pri granda fakturo
17.32000 Soneto sen alarmbezono
17.32001 Soneto admone talenta
17.32002 Soneto tamen senbiera
17.32003 Soneto kun herbotizanoj
17.32004 Soneto pri certa eterno
17.32005 Soneto pri homrajta plendo
17.32006 Soneto pri danĝerletero
18.31995 Soneto pri la entombigo
18.31996 Soneto pri spontana arto
18.31997 Soneto kun multaj konkludoj
18.31998 Soneto literaturkluba
18.31999 Soneto milda post parolo
18.32000 Soneto de jura sonĝlibro
18.32001 Soneto pri bomboj de NATO
18.32002 Soneto flora por Anita
18.32003 Soneto en milita moro
18.32004 Soneto pri la memcenzuro
18.32005 Soneto kun mondĉampiono
18.32006 Soneto pri diro al si mem
19.31995 Soneto pri Kra... Kra... verkistoj
19.31996 Soneto pri bildkolektado
19.31997 Soneto sen malkonscienco
19.31998 Soneto pri du kontraŭuloj
19.31999 Soneto pri paskmatenmanĝo
19.32000 Soneto pri nia deveno
19.32001 Soneto fajrobrigadista
19.32002 Soneto komparatistika
19.32003 Soneto pri honta libero
19.32004 Soneto pri frua printempo
19.32005 Soneto pri festaj nomtagoj
19.32006 Soneto pri multaj Jozefoj
20.31995 Soneto - mia testamento
20.31996 Soneto je solecmomento
20.31997 Soneto kun multaj citaĵoj
20.31998 Soneto kun malsata urso
20.31999 Soneto pri anonimpensoj
20.32000 Soneto pri fiktiva arto
20.32001 Soneto pri freŝa printempo
20.32002 Soneto ĉampane printempa
20.32003 Soneto pri forta malforto
20.32004 Soneto pri mielkalikoj
20.32005 Soneto pri legenda vero
20.32006 Soneto - nova testamento
21.31995 Soneto pri sek-modelinoj
21.31996 Soneto kun difektspontano
21.31997 Soneto pri televidilo
21.31998 Soneto pri modo sed ne nur
21.31999 Soneto kun balonrekordo
21.32000 Soneto pri ĥoĥola timo
21.32001 Soneto pri Zurik-Opero
21.32002 Soneto dum librolegado
21.32003 Soneto por poezitago
21.32004 Soneto pri himna etoso
21.32005 Soneto por Poezitago
21.32006 Soneto pri perdo feliĉa
22.31995 Soneto pri la ministrino
22.31996 Soneto kun bruoteroro
22.31997 Soneto pri sankta Ciono
22.31998 Soneto - efekto de povo
22.31999 Soneto kun sonĝantaj malvoj
22.32000 Soneto de maro al maro
22.32001 Soneto kontraŭ inhalaĵo
22.32002 Soneto por tago de akvo
22.32003 Soneto heroa nenie
22.32004 Soneto pri literaturo
22.32005 Soneto pri miro reala
22.32006 Soneto - Ivanov de Ĉeĥov
23.31995 Soneto pri artaj heredoj
23.31996 Soneto kun unua ĉirpo
23.31997 Soneto pri submaturiĝo
23.31998 Soneto en stato tro peza
23.31999 Soneto pri radiaj ŝercoj
23.32000 Soneto pri maso eksploda
23.32001 Soneto anstataŭ anonco
23.32002 Soneto pri kapmalheligo
23.32003 Soneto de aĝulaj vortoj
23.32004 Soneto pri maledukejo
23.32005 Soneto inter la friponoj
23.32006 Soneto kun argumentserĉo
24.31995 Soneto pri svisa sistemo
24.31996 Soneto pri tro da sonetoj
24.31997 Soneto pri monujŝtelisto
24.31998 Soneto pri ŝanĝoj reversaj
24.31999 Soneto - NATO kaj Serbio
24.32000 Soneto kvarmane kritika
24.32001 Soneto pri tempest-spektaklo
24.32002 Soneto laŭ preciza tempo
24.32003 Soneto kun skiza ideo
24.32004 Soneto pri esperantumo
24.32005 Soneto kun pia konsolo
24.32006 Soneto kun la ruĝa vesto
25.31995 Soneto pri barko en Hidro
25.31996 Soneto pri nuntempa dramo
25.31997 Soneto kun voko ATENTU!
25.31998 Soneto pri krokodilstilo
25.31999 Soneto pri ĵonglo de vortoj
25.32000 Soneto inter kompromisoj
25.32001 Soneto je diversfrateco
25.32002 Soneto pri malaperado
25.32003 Soneto enirmalpermesa
25.32004 Soneto pri mia maturo
25.32005 Soneto pri kovrita Kruco
25.32006 Soneto pri iu trompisto
26.31995 Soneto pri fuŝa eldono
26.31996 Soneto pri tristaj revenoj
26.31997 Soneto kun la megavorto
26.31998 Soneto pri la provincismo
26.31999 Soneto pri penanta burdo
26.32000 Soneto malprofitfoira
26.32001 Soneto memore al Taggert
26.32002 Soneto pri ŝulda deveno
26.32003 Soneto pri malbezonaĵoj
26.32004 Soneto je ekspozicio
26.32005 Soneto pri nia malpovo
26.32006 Soneto pri la tempoŝovo
27.31995 Soneto - survoje al puno
27.31996 Soneto en rondo de helo
27.31997 Soneto je grava demando
27.31998 Soneto kontraŭ diktaturo
27.31999 Soneto pri knajpa vetero
27.32000 Soneto ne pri Sofokleso
27.32001 Soneto je teatra moro
27.32002 Soneto per malfacilaĵoj
27.32003 Soneto sonanta aŭgure
27.32004 Soneto pri la verda ludo
27.32005 Soneto pri bravaj Marioj
27.32006 Soneto de antaŭ ok jaroj
28.31995 Soneto pri persekutado
28.31996 Soneto por bierpatrono
28.31997 Soneto pri tio al kio
28.31998 Soneto pri ne mia skribo
28.31999 Soneto pri solaj momentoj
28.32000 Soneto pri farso en himno
28.32001 Soneto kun piaj proverboj
28.32002 Soneto kun multaj bedaŭroj
28.32003 Soneto pri frenezkonvinko
28.32004 Soneto pri ploriga kanto
28.32005 Soneto tempe adiaŭa
28.32006 Soneto pri Ukrainio
29.31995 Soneto postsolidareca
29.31996 Soneto pri eldonkvereloj
29.31997 Soneto antaŭ Resurekto
29.31998 Soneto pri nova tertremo
29.31999 Soneto pri turaj pasioj
29.32000 Soneto pri menso talpeta
29.32001 Soneto - do, ut des inverse
29.32002 Soneto refleksa ĉe tombo
29.32003 Soneto je krudaj memoroj
29.32004 Soneto pri komentarioj
29.32005 Soneto pri la sama pado
29.32006 Soneto pri ludo socia
30.31995 Soneto pri sesdekokanoj
30.31996 Soneto pri kristana esto
30.31997 Soneto je Resurekcio
30.31998 Soneto pro patologio
30.31999 Soneto pri krimo por serboj
30.32000 Soneto pri stato bigota
30.32001 Soneto laŭ kanto humura
30.32002 Soneto kun nuna Judaso
30.32003 Soneto pri zelota ago
30.32004 Soneto pri ekzistetapoj
30.32005 Soneto pri lerta ekzisto
30.32006 Soneto pri gazetaj ismoj
31.31995 Soneto pri prakseologo
31.31996 Soneto pri multaj konkludoj
31.31997 Soneto loke en tuteco
31.31998 Soneto pri la kovrilpaĝo
31.31999 Soneto pri falsa nocio
31.32000 Soneto pri reva posteno
31.32001 Soneto je mia principo
31.32002 Soneto kun savoebleco
31.32003 Soneto kun oficĉapeloj
31.32004 Soneto pri amaslegado
31.32005 Soneto pri ĝusta elekto
31.32006 Soneto kun sinrealizo
1.41995 Soneto pri tago de vero
1.41996 Soneto je floraĉetado
1.41997 Soneto denove kun vero
1.41998 Soneto pri aktotransdono
1.41999 Soneto pri bombastaj nomoj
1.42000 Soneto pri momentabstino
1.42001 Soneto je tago malvera
1.42002 Soneto televidhorora
1.42003 Soneto pri unu radio
1.42004 Soneto pri trompa „tiscali”
1.42005 Soneto pri regaj kondiĉoj
1.42006 Soneto pri najbara porko
2.41995 Soneto pri vana divorco
2.41996 Soneto pri perdita vero
2.41997 Soneto je sejmomarŝalo
2.41998 Soneto pri emo por helpo
2.41999 Soneto kun malpura virto
2.42000 Soneto kun fuĝanta tempo
2.42001 Soneto pri ritomanio
2.42002 Soneto pri persekutisto
2.42003 Soneto pri nokta alvoko
2.42004 Soneto pri hontinda temo
2.42005 Soneto pri morto de papo
2.42006 Soneto datrevena spite
3.41995 Soneto feliĉfilozofa
3.41996 Soneto kun krio NI ŜIPAS
3.41997 Soneto pri provo negebla
3.41998 Soneto kun eŭro eura
3.41999 Soneto pri danuba ponto
3.42000 Soneto ne nur por amantoj
3.42001 Soneto pri la Rikardado
3.42002 Soneto pri uniformintoj
3.42003 Soneto pri troa rezulto
3.42004 Soneto pri vojo al Romo
3.42005 Soneto pri trista nomtago
3.42006 Soneto kun vana alvoko
4.41995 Soneto pri postmodernismo
4.41996 Soneto pri trafoliado
4.41997 Soneto iom kabareta
4.41998 Soneto kun literatoro
4.41999 Soneto pri venka malvenko
4.42000 Soneto pri genroj de ŝuldoj
4.42001 Soneto pri la invitilo
4.42002 Soneto datrevana por STOK
4.42003 Soneto kun pano kaj vino
4.42004 Soneto pri memizoleco
4.42005 Soneto pri pruda funebro
4.42006 Soneto kun patrodemandoj
5.41995 Soneto pri post-post-manio
5.41996 Soneto pri arto nevida
5.41997 Soneto pri fora kosmito
5.41998 Soneto por palma dimanĉo
5.41999 Soneto pri perdo en mondo
5.42000 Soneto kun kaŭzo por ĉio
5.42001 Soneto kun zorgoj je celoj
5.42002 Soneto - patra opinio
5.42003 Soneto serĉas diamanton
5.42004 Soneto pri nepraj bezonoj
5.42005 Soneto je ĝustaj nocioj
5.42006 Soneto pri postmilitpasko
6.41995 Soneto pri Hermann Ebeling
6.41996 Soneto pri filmmalpermeso
6.41997 Soneto voĉe konscienca
6.41998 Soneto pri nomo de Shakespeare
6.41999 Soneto pri ili sen emo
6.42000 Soneto pri ortodokseco
6.42001 Soneto je memordiveno
6.42002 Soneto dentodatrevena
6.42003 Soneto pri ŝanĝoj dum tago
6.42004 Soneto pri artplena nulo
6.42005 Soneto implike responda
6.42006 Soneto pri iamaj paskoj
7.41995 Soneto kun multaj eraroj
7.41996 Soneto kun majstro Romano
7.41997 Soneto kiam mi ĥoĥolas
7.41998 Soneto vane eŭforia
7.41999 Soneto pri amuzinkuboj
7.42000 Soneto kun sanoespero
7.42001 Soneto pri rompita vojo
7.42002 Soneto sen Hermann Ebeling
7.42003 Soneto pri mia velado
7.42004 Soneto je grava averto
7.42005 Soneto - kontraŭ papa volo
7.42006 Soneto nun je via sano
8.41995 Soneto ne nepre oranĝa
8.41996 Soneto kun floroj por Margrit
8.41997 Soneto kun kelkaj demandoj
8.41998 Soneto pri malkona Kruco
8.41999 Soneto pri radia strebo
8.42000 Soneto naturdiafana
8.42001 Soneto je tramkolizio
8.42002 Soneto perdige deklara
8.42003 Soneto kun la falsa tono
8.42004 Soneto pri malfortsuperoj
8.42005 Soneto je la papa tombo
8.42006 Soneto pri foto revua
9.41995 Soneto pri milionumoj
9.41996 Soneto - domina ekstremo
9.41997 Soneto kun sprita Franz Fischer
9.41998 Soneto en simbola gusto
9.41999 Soneto pri principa loko
9.42000 Soneto pri ĥoĥolvizito
9.42001 Soneto je anonimpoŝto
9.42002 Soneto kun plena kajero
9.42003 Soneto je amariliso
9.42004 Soneto pri deva trankvilo
9.42005 Soneto pri puno por arto
9.42006 Soneto pri bondezirado
10.41995 Soneto por atingi celon
10.41996 Soneto pri libro blanknigra
10.41997 Soneto ĉe trolibereco
10.41998 Soneto kun paca kolombo
10.41999 Soneto pri signifo LASI
10.42000 Soneto pri ĥoĥolbruligo
10.42001 Soneto je la artluantoj
10.42002 Soneto kun nova kajero
10.42003 Soneto pri forta konvinko
10.42004 Soneto pri pleba tumulto
10.42005 Soneto pri pruda eskapo
10.42006 Soneto pri dimanĉparoloj
11.41995 Soneto pri fuŝtransakcioj
11.41996 Soneto pri kelkaj kondiĉoj
11.41997 Soneto pri paperaj zorgoj
11.41998 Soneto pri TEMPO faldita
11.41999 Soneto pri io tre vana
11.42000 Soneto pri ceteraj duboj
11.42001 Soneto pri konstantaj devoj
11.42002 Soneto pri hereda amo
11.42003 Soneto pri klaĉrememoroj
11.42004 Soneto pri paraetoso
11.42005 Soneto kun lingva malkredo
11.42006 Soneto pri diversaj ecoj
12.41995 Soneto pri naturmisuzo
12.41996 Soneto pri kosma vojaĝo
12.41997 Soneto pri librovendejo
12.41998 Soneto naska je Filipko
12.41999 Soneto tosta por Filipko
12.42000 Soneto pri despotkonflikto
12.42001 Soneto je muzikpretigo
12.42002 Soneto kun neŭrastenio
12.42003 Soneto pri teatra ovo
12.42004 Soneto formoralitata
12.42005 Soneto nur pri iluzio
12.42006 Soneto ĉirkaŭ de Filipko
13.41995 Soneto pri naciaj febloj
13.41996 Soneto pri fiaskkunveno
13.41997 Soneto en kiu printempas...
13.41998 Soneto dum la paska lundo
13.41999 Soneto pri ternorezulto
13.42000 Soneto pri mia pendumo
13.42001 Soneto dektrie vendredon
13.42002 Soneto pri simpla trosato
13.42003 Soneto espera kaj reva
13.42004 Soneto pri rolo kun volo
13.42005 Soneto kun grimpa vicio
13.42006 Soneto kun kanzonskualoj
14.41995 Soneto - haltejo LIBERO
14.41996 Soneto kun poloj jarcentaj
14.41997 Soneto pri Louis de Beaufront
14.41998 Soneto - bone kaj l' plej bone
14.41999 Soneto pri aliaj ventoj
14.42000 Soneto kanta kun Ĉajkovski
14.42001 Soneto kun troa decido
14.42002 Soneto pri ciganaj sonoj
14.42003 Soneto pri festo de malo
14.42004 Soneto pri diafanformo
14.42005 Soneto - kiu estas saĝa?
14.42006 Soneto por Granda Vendredo
15.41995 Soneto - polaj embarasoj
15.41996 Soneto ĉirkaŭ Koperniko
15.41997 Soneto ĉar dronis Titanic
15.41998 Soneto kun paska mesaĝo
15.41999 Soneto kun malŝulderaro
15.42000 Soneto pri la ekscelenco
15.42001 Soneto je paskaj kutimoj
15.42002 Soneto kun ĉielinvito
15.42003 Soneto kun heroa grego
15.42004 Soneto pri kuraĝbezono
15.42005 Soneto - kio povus esti
15.42006 Soneto kun la paska revo
16.41995 Soneto por ĉiutageco
16.41996 Soneto kun pruvo de belo
16.41997 Soneto pri diversaj devoj
16.41998 Soneto kun Roland-legendo
16.41999 Soneto pri amasa varmo
16.42000 Soneto kun telefonbudo
16.42001 Soneto aere sagaca
16.42002 Soneto kun libera volo
16.42003 Soneto iom lingvistika
16.42004 Soneto pri malĝojaj strigoj
16.42005 Soneto pri magra dikulo
16.42006 Soneto kun la varma domo
17.41995 Soneto pri bonaj maluzoj
17.41996 Soneto pri tradukmalemo
17.41997 Soneto pri generacioj
17.41998 Soneto kun telefonado
17.41999 Soneto pri dento por dento
17.42000 Soneto - eble ne soneto
17.42001 Soneto antaŭ la ekskurso
17.42002 Soneto kun la ronda drinko
17.42003 Soneto kun tristo post manĝo
17.42004 Soneto pri socia kazo
17.42005 Soneto pri intelektuloj
17.42006 Soneto pri diversaj spertoj
18.41995 Soneto pri morta orkestro
18.41996 Soneto prenita abstrakte
18.41997 Soneto pri la memstareco
18.41998 Soneto - vojo al Giumaglio
18.41999 Soneto kun vivaj torpedoj
18.42000 Soneto pri io skribinda
18.42001 Soneto kun Rom-incendio
18.42002 Soneto pri amoetapoj
18.42003 Soneto pri printemppejzaĝo
18.42004 Soneto pri kiĉplena loko
18.42005 Soneto pri Karl Marx en Soho
18.42006 Soneto laŭ gusto de dada
19.41995 Soneto malsekretaria
19.41996 Soneto pri vivaj sed pigraj
19.41997 Soneto pri la aparteno
19.41998 Soneto kun ĉampanaj gutoj
19.41999 Soneto - rata intelekto
19.42000 Soneto pri ĉiuebleco
19.42001 Soneto pri salparadizo
19.42002 Soneto pri malsupreniro
19.42003 Soneto pri venĝa Akilo
19.42004 Soneto - pri kiuj ululi?
19.42005 Soneto pri germana papo
19.42006 Soneto pri mia komenco
20.41995 Soneto laŭ hundmaniero
20.41996 Soneto - printempa sekigo
20.41997 Soneto pri makulaturo
20.41998 Soneto pri pliliberiĝo
20.41999 Soneto pri preĝoj kun puno
20.42000 Soneto preferas ĉielon
20.42001 Soneto pri salinaj domoj
20.42002 Soneto kun kortuŝa spaco
20.42003 Soneto pri iu poeto
20.42004 Soneto - letero al iu
20.42005 Soneto pri faka fremdulo
20.42006 Soneto pri malŝanĝa moro
21.41995 Soneto pri globvelistino
21.41996 Soneto - sukcesa proceso
21.41997 Soneto pri konataj plendoj
21.41998 Soneto pri la idealoj
21.41999 Soneto pri danubaj pontoj
21.42000 Soneto por la senkulpigo
21.42001 Soneto pri si kaj kun si mem
21.42002 Soneto pri bola Francio
21.42003 Soneto pri popolprelego
21.42004 Soneto - Valori-soneto
21.42005 Soneto pri nia dueco
21.42006 Soneto pri pensa skulpturo
22.41995 Soneto naturprotektanta
22.41996 Soneto pri manifestado
22.41997 Soneto pri rompita vojo
22.41998 Soneto ĉe Lago Maggiore
22.41999 Soneto - kaŝe en amaso
22.42000 Soneto - literaturdomo
22.42001 Soneto pri itala manĝo
22.42002 Soneto en trista etoso
22.42003 Soneto pri flugoj kaj faloj
22.42004 Soneto pri kanto de Pino
22.42005 Soneto pri redakta paŭzo
22.42006 Soneto sur Granda Kanalo
23.41995 Soneto je pensoj pri libro
23.41996 Soneto por Tago de Shakespeare
23.41997 Soneto pri planita murdo
23.41998 Soneto pri gusto de pano
23.41999 Soneto kun konfliktaj flankoj
23.42000 Soneto kun poemsanktulo
23.42001 Soneto pri la katoliko
23.42002 Soneto pri genionasko
23.42003 Soneto por Tago de Libro
23.42004 Soneto pri matura tempo
23.42005 Soneto - kredo de Ŝekspiro
23.42006 Soneto pri la almanako
24.41995 Soneto kun modestaj pensoj
24.41996 Soneto kun invita rozo
24.41997 Soneto pri klostraj eventoj
24.41998 Soneto kun tavernulino
24.41999 Soneto sen justa milito
24.42000 Soneto pri la paska lundo
24.42001 Soneto kun vilaĝgvidanto
24.42002 Soneto pri ĉiutagecoj
24.42003 Soneto pri plugita herbo
24.42004 Soneto kun ekstrakta lukso
24.42005 Soneto pri la inaŭguro
24.42006 Soneto pri Bööggus-bruligo
25.41995 Soneto pri Portugalio
25.41996 Soneto je degenerado
25.41997 Soneto pri reĝa tagmanĝo
25.41998 Soneto pri urbosopiro
25.41999 Soneto simple metafora
25.42000 Soneto pri iuj ligpunktoj
25.42001 Soneto pri la filmpoŝtisto
25.42002 Soneto kun patrujdoktrino
25.42003 Soneto pri bela vojaĝo
25.42004 Soneto socie diversa
25.42005 Soneto pri inkvizicio
25.42006 Soneto kun interretprovo
26.41995 Soneto triste podolia
26.41996 Soneto pri la okulvitroj
26.41997 Soneto je vero de Bednarz
26.41998 Soneto survoje skribita
26.41999 Soneto pri maljuna homo
26.42000 Soneto ĉernobile griza
26.42001 Soneto arkeologia
26.42002 Soneto kun temo eduka
26.42003 Soneto pri veneciado
26.42004 Soneto pri hejmrevenado
26.42005 Soneto pri la samaj spertoj
26.42006 Soneto pri venontaj kazoj
27.41995 Soneto laŭ Angelopulos
27.41996 Soneto pri preĝejkafejo
27.41997 Soneto pri miksa aprilo
27.41998 Soneto pri feriaj planoj
27.41999 Soneto sen kottretbezono
27.42000 Soneto jam pri maja temo
27.42001 Soneto preskaŭ ambrozia
27.42002 Soneto - venecia spiro
27.42003 Soneto kun tumultkomplekso
27.42004 Soneto pri multaj citaĵoj
27.42005 Soneto - foira Luino
27.42006 Soneto pri murdo mp3
28.41995 Soneto pri alilingvantoj
28.41996 Soneto pri bravaj flegistoj
28.41997 Soneto pri blanko ruĝita
28.41998 Soneto - kion fari lingve
28.41999 Soneto pri timigaj farboj
28.42000 Soneto kun klara escepto
28.42001 Soneto subtenas Anĝelon
28.42002 Soneto - domo Le Vignole
28.42003 Soneto pri signodesegno
28.42004 Soneto pri perditaj gaŭĝoj
28.42005 Soneto pri tenebr-bezono
28.42006 Soneto sen konsiliano
29.41995 Soneto pri oftaj kaptprovoj
29.41996 Soneto telefonfaktura
29.41997 Soneto post surprizveturo
29.41998 Soneto - merita perfido
29.41999 Soneto pri vana pripenso
29.42000 Soneto pri sorbanta pajlo
29.42001 Soneto je oraj citronoj
29.42002 Soneto sen vaporo noma
29.42003 Soneto pri morgaŭa perdo
29.42004 Soneto pri ekvilibrumo
29.42005 Soneto pri fluo de tempo
29.42006 Soneto pri bela koncerto
30.41995 Soneto apud Valpurgio
30.41996 Soneto pri sendevenuloj
30.41997 Soneto pri nigro sekreta
30.41998 Soneto ĉe kvindekjariĝo
30.41999 Soneto pri malsenlimeco
30.42000 Soneto pri nia malscio
30.42001 Soneto jam antaŭbatala
30.42002 Soneto pri sinsenkulpigo
30.42003 Soneto pri la ftizulino
30.42004 Soneto pri gazetforĵeto
30.42005 Soneto pri komplika vojo
30.42006 Soneto pri invitilado
1.51995 Soneto por maja festado
1.51996 Soneto kun malbenpopolo
1.51997 Soneto inter kapeletoj
1.51998 Soneto ekonomsubjekta
1.51999 Soneto kun la festa fono
1.52000 Soneto kun maja alvoko
1.52001 Soneto pri majaj bataloj
1.52002 Soneto pri maja mateno
1.52003 Soneto pri fama KIAL NE
1.52004 Soneto pri Unu l’ Unua
1.52005 Soneto pri turismaj ludoj
1.52006 Soneto pri malfinbatalo
2.51995 Soneto individueca
2.51996 Soneto sed ĉu libervole?
2.51997 Soneto kun ĉarm-melopeo
2.51998 Soneto sen voko por savo
2.51999 Soneto pri partiaĉeco
2.52000 Soneto pri kloĉarda grafo
2.52001 Soneto nome Silezio
2.52002 Soneto pri doma soleco
2.52003 Soneto je la miskompreno
2.52004 Soneto - detaloj en spaco
2.52005 Soneto pri veneciaĵoj
2.52006 Soneto pri krudaj kanajloj
3.51995 Soneto pri pola festado
3.51996 Soneto modesta kun plumpo
3.51997 Soneto pri TIO je Maggia
3.51998 Soneto pri matena stelo
3.51999 Soneto preĝa por Maria
3.52000 Soneto kun cindro en akvo
3.52001 Soneto pri festa enuo
3.52002 Soneto pri CORTE POLACCA
3.52003 Soneto je la sama loko
3.52004 Soneto - devizo por morgaŭ
3.52005 Soneto pri l' tria de majo
3.52006 Soneto sub la svisa flago
4.51995 Soneto pri miaj laboroj
4.51996 Soneto kun tempo enua
4.51997 Soneto pri vulpa metodo
4.51998 Soneto kun malversimilo
4.51999 Soneto pri diskretvizito
4.52000 Soneto kun krudaj konfesoj
4.52001 Soneto pri la malgastemo
4.52002 Soneto kun lastaj aĉetoj
4.52003 Soneto - tio kio nocas
4.52004 Soneto pri miksaj aferoj
4.52005 Soneto je Veneta Maro
4.52006 Soneto kun mova animo
5.51995 Soneto kun Henryk Sienkiewicz
5.51996 Soneto atendas por hanto
5.51997 Soneto por art-mecenatoj
5.51998 Soneto pri mortigaj pafoj
5.51999 Soneto pri odorfobioj
5.52000 Soneto invita al tempo
5.52001 Soneto gambe sur plafono
5.52002 Soneto pri la malapero
5.52003 Soneto pri kontrasta senco
5.52004 Soneto pri filozofio
5.52005 Soneto pri stratmuzikisto
5.52006 Soneto manie okula
6.51995 Soneto je ŝtonparadizo
6.51996 Soneto kun frazo redona
6.51997 Soneto pri defendmalpovo
6.51998 Soneto pri tomboj kaj ĵuro
6.51999 Soneto pri nova parolo
6.52000 Soneto pri meritpafistoj
6.52001 Soneto pri rajonknabino
6.52002 Soneto pri tropezeckaŭzoj
6.52003 Soneto kun misalbordiĝo
6.52004 Soneto pri nuna devizo
6.52005 Soneto pri teatra trupo
6.52006 Soneto preta sub leonoj
7.51995 Soneto pri Władysław Reymont
7.51996 Soneto kun Władysław Reymont
7.51997 Soneto pri pola kvalito
7.51998 Soneto pri unu mazuro
7.51999 Soneto kun sortiluzio
7.52000 Soneto kun impostpaganto
7.52001 Soneto nome Jakub Działak
7.52002 Soneto enigma kun Reymont
7.52003 Soneto por morta verkisto
7.52004 Soneto pri malproporcioj
7.52005 Soneto pri arta loĝejo
7.52006 Soneto pri Svisa Gvardio
8.51995 Soneto kun militaverto
8.51996 Soneto survoje al venko
8.51997 Soneto post interparoloj
8.51998 Soneto pri somerplanado
8.51999 Soneto pri konstanta festo
8.52000 Soneto distingas eventojn
8.52001 Soneto pri la venkparadoj
8.52002 Soneto pri la ekzameno
8.52003 Soneto pri mikskonscienco
8.52004 Soneto pri ploro de tero
8.52005 Soneto je la militfino
8.52006 Soneto pri tro multa skribo
9.51995 Soneto megalomania
9.51996 Soneto refleksa ĉe vino
9.51997 Soneto pri diversaj marŝoj
9.51998 Soneto pri venko de Dana
9.51999 Soneto pri demokrateco
9.52000 Soneto kun tosto por frato
9.52001 Soneto sen ĝustaj ligiloj
9.52002 Soneto por Tago d' Eŭropo
9.52003 Soneto je la patrujŝanĝo
9.52004 Soneto kore fore glore
9.52005 Soneto pri mezkvanta homo
9.52006 Soneto pri iu momento
10.51995 Soneto pri bioproduktoj
10.51996 Soneto pri la malinklinoj
10.51997 Soneto pri Pola Muzeo
10.51998 Soneto sensignifefekta
10.51999 Soneto kun avidfrustruloj
10.52000 Soneto pri la kolonelo
10.52001 Soneto pri violsorĉisto
10.52002 Soneto je Eŭropunio
10.52003 Soneto pri sonetadeco
10.52004 Soneto burlesk-sensacia
10.52005 Soneto iom datrevena
10.52006 Soneto kun tro da konatoj
11.51995 Soneto pri sorto de orfoj
11.51996 Soneto proksime respekta
11.51997 Soneto je sola doloro
11.51998 Soneto pri disiĝaj fratoj
11.51999 Soneto pri tiklo de NATO
11.52000 Soneto nasktage de Patro
11.52001 Soneto pri bank-benkumado
11.52002 Soneto kun la vitraj domoj
11.52003 Soneto pri sofoj de l' vivo
11.52004 Soneto sur romantikspuroj
11.52005 Soneto pri unu knabino
11.52006 Soneto kun puna verdikto
12.51995 Soneto pri la historio
12.51996 Soneto kun kaŭzo por plendo
12.51997 Soneto je ligitaj kazoj
12.51998 Soneto pri flegistprotesto
12.51999 Soneto pri diversaj tonoj
12.52000 Soneto pri gravo de sano
12.52001 Soneto pri velkaj motivoj
12.52002 Soneto pri sola silento
12.52003 Soneto pri reva efekto
12.52004 Soneto pri deva persisto
12.52005 Soneto pri flustranta cento
12.52006 Soneto pri la lasta provo
13.51995 Soneto pri mia amiko
13.51996 Soneto pri folkloro male
13.51997 Soneto pri la leciono
13.51998 Soneto pri la vojmontriloj
13.51999 Soneto pri kvar legantinoj
13.52000 Soneto je malpura vero
13.52001 Soneto pri mondo formika
13.52002 Soneto reve pri Racibórz
13.52003 Soneto dum dada leviĝas
13.52004 Soneto pri la surprizigo
13.52005 Soneto anstataŭ konfeso
13.52006 Soneto kun feina volo
14.51995 Soneto pri fuŝa vortaro
14.51996 Soneto koeficienta
14.51997 Soneto pri maldekstra penso
14.51998 Soneto pri tagoeventoj
14.51999 Soneto pri kvarona sperto
14.52000 Soneto por Jan Zbigniew Bem
14.52001 Soneto kun lingva konsilo
14.52002 Soneto pri virtualeco
14.52003 Soneto kun matennebulo
14.52004 Soneto traba en okulo
14.52005 Soneto per alternativo
14.52006 Soneto - sperto post koncerto
15.51995 Soneto pri unu polino
15.51996 Soneto pri la arkitekto
15.51997 Soneto inteligenteca
15.51998 Soneto nur pri etaj zorgoj
15.51999 Soneto kun minimaleco
15.52000 Soneto kun majaj refleksoj
15.52001 Soneto taŭga kontraŭstare
15.52002 Soneto kun herbofalĉado
15.52003 Soneto je morto de Frato
15.52004 Soneto laŭ loka gazeto
15.52005 Soneto komenceklezia
15.52006 Soneto pri fotoj de Anja
16.51995 Soneto pri ento konscia
16.51996 Soneto kun signo je krudo
16.51997 Soneto je hipokriteco
16.51998 Soneto kun bovo kaj tramo
16.51999 Soneto pri tre simplaj devoj
16.52000 Soneto AKURATa frate
16.52001 Soneto trovita sur tero
16.52002 Soneto kun dialektiko
16.52003 Soneto pri diamanttristo
16.52004 Soneto tamen pieroga
16.52005 Soneto kun amodifino
16.52006 Soneto kun malheligado
17.51995 Soneto pri Sankta Futuro
17.51996 Soneto - kion fari tempe?
17.51997 Soneto je ŝuldantaj kazoj
17.51998 Soneto kun du prezidantoj
17.51999 Soneto por deca kutimo
17.52000 Soneto pri la akcidento
17.52001 Soneto je la kvadratiĝo
17.52002 Soneto pri kakofonio
17.52003 Soneto pri perdita roso
17.52004 Soneto de anseroj dikta
17.52005 Soneto pri kuriozaĵoj
17.52006 Soneto pri loko Księżyce
18.51995 Soneto pri kvar jubileoj
18.51996 Soneto kun pianaj sonoj
18.51997 Soneto pri spirit-rilatoj
18.51998 Soneto kun pia dediĉo
18.51999 Soneto kun entuziasmo
18.52000 Soneto kun jarproporcioj
18.52001 Soneto kaj Witold Czajkowski
18.52002 Soneto pri iuj serĉuloj
18.52003 Soneto kun Witold Czajkowski
18.52004 Soneto pri io probabla
18.52005 Soneto aplaŭda por vivo
18.52006 Soneto kvindeka malsupren
19.51995 Soneto pri la ruĝa meso
19.51996 Soneto betonintelekta
19.51997 Soneto kun retpilkistinoj
19.51998 Soneto pri fiksitaj agoj
19.51999 Soneto pri diverstalentoj
19.52000 Soneto pri unu klarigo
19.52001 Soneto je damaĝa kazo
19.52002 Soneto trinkanta kombuĥon
19.52003 Soneto eterna ripoze
19.52004 Soneto deviza por morgaŭ
19.52005 Soneto je la komentaĉo
19.52006 Soneto pri mankantaj vortoj
20.51995 Soneto anstataŭ recenzo
20.51996 Soneto rilate spiona
20.51997 Soneto pri kreo de Dio
20.51998 Soneto kun bovoj flugilaj
20.51999 Soneto kun malaprezstato
20.52000 Soneto pri urbliberigo
20.52001 Soneto je tima rajdado
20.52002 Soneto singarde aproba
20.52003 Soneto pri trapasgraveco
20.52004 Soneto pri ofta kontemplo
20.52005 Soneto eble pri futuro
20.52006 Soneto pri la infaneco
21.51995 Soneto pri najbarteatro
21.51996 Soneto je tagmanĝa horo
21.51997 Soneto malĉagreniĝanta
21.51998 Soneto terase skribita
21.51999 Soneto kun objektivismo
21.52000 Soneto kun balotefekto
21.52001 Soneto je la scia ludo
21.52002 Soneto per ĉiutageco
21.52003 Soneto pri anima ŝtono
21.52004 Soneto kontempla pri ŝtono
21.52005 Soneto pri neŭtrala tombo
21.52006 Soneto pri tio ĉu nur mi?
22.51995 Soneto kun patrinspirito
22.51996 Soneto pri germanpensado
22.51997 Soneto kun patrin-spirito
22.51998 Soneto pri flamaj signifoj
22.51999 Soneto de prodigantfilo
22.52000 Soneto pri la kvindek sesa
22.52001 Soneto pri fuĝo al si mem
22.52002 Soneto pri sekretfenestroj
22.52003 Soneto post dudek tri jaroj
22.52004 Soneto pri JEDEM DAS SEINE
22.52005 Soneto pri trista memoro
22.52006 Soneto - avina saliko
23.51995 Soneto pri morto de Norwid
23.51996 Soneto literaturtaga
23.51997 Soneto nome Mondo-Servo
23.51998 Soneto pri kvincentjaraĝaj
23.51999 Soneto pri tragika paro
23.52000 Soneto pri Joŝka Levoŝka
23.52001 Soneto ŝercita esence
23.52002 Soneto pri arbo dum pluvo
23.52003 Soneto pri datoj sur ŝtono
23.52004 Soneto pri kalendarkarto
23.52005 Soneto pri kuracrezigno
23.52006 Soneto kun moko por plebo
24.51995 Soneto pri konstanta migro
24.51996 Soneto pri kruda ŝmirado
24.51997 Soneto AMe disvolvita
24.51998 Soneto funebre festena
24.51999 Soneto kun multaj nacioj
24.52000 Soneto pri silentaj fabloj
24.52001 Soneto inter kamparanoj
24.52002 Soneto kun forto de frapo
24.52003 Soneto rilate al frato
24.52004 Soneto pri tuja konsilo
24.52005 Soneto pri dorno de rozo
24.52006 Soneto nome Montenegro
25.51995 Soneto patrine funebra
25.51996 Soneto kun ŝerca rangulo
25.51997 Soneto ĉe konstitucio
25.51998 Soneto kun konstitucio
25.51999 Soneto pri lokrezervado
25.52000 Soneto pri barĉokuiro
25.52001 Soneto lasta en la vico
25.52002 Soneto pri pulvomalkovro
25.52003 Soneto pri inversa bono
25.52004 Soneto pri la naciecoj
25.52005 Soneto je balaaĵaro
25.52006 Soneto pri papa vizito
26.51995 Soneto denove patrina
26.51996 Soneto kun eldoneksperto
26.51997 Soneto pri patrinaj zorgoj
26.51998 Soneto ĉe patrina tago
26.51999 Soneto je patrina tago
26.52000 Soneto epoksimileca
26.52001 Soneto revene al l' pola
26.52002 Soneto pri unu letero
26.52003 Soneto pri savo per morto
26.52004 Soneto sen mia Patrino
26.52005 Soneto pri pensoj deviaj
26.52006 Soneto post unu vizito
27.51995 Soneto kiel mi memstara
27.51996 Soneto pri amikrenkonto
27.51997 Soneto kun falanta homo
27.51998 Soneto kun polo sen teo
27.51999 Soneto - kompato por NATO
27.52000 Soneto pri tordita vero
27.52001 Soneto kun lingvistpamfleto
27.52002 Soneto pri humilspektaklo
27.52003 Soneto kun François Bondy
27.52004 Soneto pri malĝustmotivo
27.52005 Soneto pri fojnofalĉado
27.52006 Soneto pri informostato
28.51995 Soneto literaturtage
28.51996 Soneto pri ekskursa grupo
28.51997 Soneto pri noktbabiladoj
28.51998 Soneto pri plumpa ekskurso
28.51999 Soneto pri malsansuferoj
28.52000 Soneto hereda etnie
28.52001 Soneto kun flamanta rozo
28.52002 Soneto kritike pri NATO
28.52003 Soneto pri popolaĉverko
28.52004 Soneto pri patriothonto
28.52005 Soneto kun kredorespekto
28.52006 Soneto pri kriantaj trunkoj
29.51995 Soneto kun Sankta Spirito
29.51996 Soneto pri diversaj frontoj
29.51997 Soneto pri balotfiasko
29.51998 Soneto pri hejma barĉado
29.51999 Soneto - ...tamen sen hepato
29.52000 Soneto sen biografio
29.52001 Soneto pri estado meze
29.52002 Soneto pri kvar signoj kun Lo
29.52003 Soneto pri fido sen bazo
29.52004 Soneto pri Krystian Zimerman
29.52005 Soneto pri bapta absolvo
29.52006 Soneto de Auschwitz-Birkenau
30.51995 Soneto pri pezaj rilatoj
30.51996 Soneto kun kiĉplagiato
30.51997 Soneto pri pravecdecidoj
30.51998 Soneto - TEMPO-premiero
30.51999 Soneto kun radia fazo
30.52000 Soneto pri bastionlibro
30.52001 Soneto pri modelvirinoj
30.52002 Soneto pri dono kaj preno
30.52003 Soneto pri aŭtoritato
30.52004 Soneto kun estima tero
30.52005 Soneto pri l' benk' subfenestra
30.52006 Soneto preskomentaria
31.51995 Soneto dum pluvo skribita
31.51996 Soneto pri la blasfemulo
31.51997 Soneto prononce prestiĝa
31.51998 Soneto pri gegastigantoj
31.51999 Soneto pri rolo de povo
31.52000 Soneto kontraŭ nikotino
31.52001 Soneto pri persekutanto
31.52002 Soneto pri deca boneco
31.52003 Soneto pri hunda incito
31.52004 Soneto pri bona spektaklo
31.52005 Soneto kun malgrandigaĵoj
31.52006 Soneto pri maltrankvileco
1.61995 Soneto pri pastraj hezitoj
1.61996 Soneto pri frazonuligo
1.61997 Soneto pri mistifikantoj
1.61998 Soneto kaj Sankta Spirito
1.61999 Soneto pri sana saluto
1.62000 Soneto dum Ĉieleniro
1.62001 Soneto pri la infankantoj
1.62002 Soneto kun ĥoĥolaj pepoj
1.62003 Soneto kun ento konscia
1.62004 Soneto pri retaj vizitoj
1.62005 Soneto pri volaj eblecoj
1.62006 Soneto kun imitadmajstro
2.61995 Soneto pri vivaj polusoj
2.61996 Soneto ne nur por la poloj
2.61997 Soneto varie cerbuma
2.61998 Soneto en festa etoso
2.61999 Soneto merite por stumbloj
2.62000 Soneto kun devo por skribi
2.62001 Soneto pri reveno al mi
2.62002 Soneto kun frua feliĉo
2.62003 Soneto venontvojmontrila
2.62004 Soneto pri diversaj provoj
2.62005 Soneto je artikoleto
2.62006 Soneto kun kelkaj gustaĵoj
3.61995 Soneto kontraŭ patriotoj
3.61996 Soneto pri printempnaturo
3.61997 Soneto pri vana laŭdado
3.61998 Soneto pri la katastrofo
3.61999 Soneto pri ligoj de nomoj
3.62000 Soneto pri sovaĝa formo
3.62001 Soneto je sektoforlaso
3.62002 Soneto kun porkflankaĵpruno
3.62003 Soneto - belo in Einsiedeln
3.62004 Soneto pri posta silento
3.62005 Soneto pri kuraĝo por NE
3.62006 Soneto pri kelkaj necesoj
4.61995 Soneto pri tre grava tago
4.61996 Soneto kun sorta tubvoĉo
4.61997 Soneto pri la plagiato
4.61998 Soneto pri kondiĉa ŝanĝo
4.61999 Soneto pri onklino Franja
4.62000 Soneto pri tre grava dato
4.62001 Soneto pri festo en Halaŭ
4.62002 Soneto laŭ tovianskismo
4.62003 Soneto je perdanta skemo
4.62004 Soneto pri TAGO DE FLOROJ
4.62005 Soneto pri la asignatoj
4.62006 Soneto pri subĵurnalistoj
5.61995 Soneto pri pli bona loko
5.61996 Soneto kun indiferento
5.61997 Soneto kun la diskretaĵoj
5.61998 Soneto pri diversaj sferoj
5.61999 Soneto pri hereda kodo
5.62000 Soneto pri naturprotekto
5.62001 Soneto pri prova memoro
5.62002 Soneto pri certaj spionoj
5.62003 Soneto kun la ruĝa skarpo
5.62004 Soneto je papa vizito
5.62005 Soneto pri svisaj voĉdonoj
5.62006 Soneto - arto kaj popolo
6.61995 Soneto je vilaĝmuzeo
6.61996 Soneto ĉe diversaj statoj
6.61997 Soneto surbaze do, ut des
6.61998 Soneto kun memvolofero
6.61999 Soneto pri diplomateco
6.62000 Soneto iom lekciona
6.62001 Soneto rilate al iu
6.62002 Soneto devia konjekte
6.62003 Soneto kun skolta alvoko
6.62004 Soneto ĉe ŝtuparparoloj
6.62005 Soneto dudekkvinjarula
6.62006 Soneto pri iu kun duboj
7.61995 Soneto pri multaj loĝejoj
7.61996 Soneto kun ĥoĥolaj tipoj
7.61997 Soneto por la edziĝparo
7.61998 Soneto pri lerno de l' pola
7.61999 Soneto pri silentaj ecoj
7.62000 Soneto pri ĝusta konkludo
7.62001 Soneto pri io sen senco
7.62002 Soneto pri fata venkado
7.62003 Soneto kun vero pri reĝo
7.62004 Soneto pri la teroristo
7.62005 Soneto pri maldenuncanto
7.62006 Soneto pri tre brava Anna
8.61995 Soneto pri floraj infanoj
8.61996 Soneto laŭ dialektiko
8.61997 Soneto pri vojo al perdo
8.61998 Soneto por la kamarado
8.61999 Soneto kun la flegistinoj
8.62000 Soneto pri rekrudiĝado
8.62001 Soneto pri limmata vento
8.62002 Soneto pri grava krajono
8.62003 Soneto kun kaj sen mizero
8.62004 Soneto apud teroristoj
8.62005 Soneto pri simpla rekteco
8.62006 Soneto je Zarkavi-morto
9.61995 Soneto pri foto obskura
9.61996 Soneto kun mortrenkontiĝoj
9.61997 Soneto en tramo kun bulko
9.61998 Soneto kun apelacio
9.61999 Soneto timfilozofia
9.62000 Soneto kun ecoj de Dio
9.62001 Soneto pri interparoloj
9.62002 Soneto ĉe bona manĝado
9.62003 Soneto ĉe sincerkonfeso
9.62004 Soneto pri lingva petolo
9.62005 Soneto kun ĉasakcipitro
9.62006 Soneto pri bananmanĝego
10.61995 Soneto pri trompaj herooj
10.61996 Soneto kun truoj en jaĥto
10.61997 Soneto pri horloĝerio
10.61998 Soneto - ne drinkas ne fumas
10.61999 Soneto iom tro averta
10.62000 Soneto je Sankta Spirito
10.62001 Soneto pri subita veno
10.62002 Soneto kun rikoltprognozo
10.62003 Soneto pri vela kantado
10.62004 Soneto kun adrenalino
10.62005 Soneto pri forto senvola
10.62006 Soneto iras malantaŭen
11.61995 Soneto pri juda spektaklo
11.61996 Soneto kun deviga sono
11.61997 Soneto pri klaĉoj ŝtuparaj
11.61998 Soneto pri la ĵaŭda festo
11.61999 Soneto kun sava deklaro
11.62000 Soneto pri diferencigo
11.62001 Soneto malgraŭ horoskopo
11.62002 Soneto pri rekta reago
11.62003 Soneto pri kuirpasio
11.62004 Soneto pri malfacilecoj
11.62005 Soneto pri amo incensa
11.62006 Soneto pri eta miskono
12.61995 Soneto pri rusa animo
12.61996 Soneto pri kulturaganto
12.61997 Soneto je purgatorio
12.61998 Soneto - ĉu purgatoria?
12.61999 Soneto nome senforteco
12.62000 Soneto kun kahela bildo
12.62001 Soneto forte meritema
12.62002 Soneto laŭ purgatorio
12.62003 Soneto pri verkistheredo
12.62004 Soneto pri la malekzisto
12.62005 Soneto pri malstabiligo
12.62006 Soneto kun libroeldono
13.61995 Soneto je post-art-organo
13.61996 Soneto pri du kverelintoj
13.61997 Soneto pri propagandismo
13.61998 Soneto pri felietono
13.61999 Soneto kun anonimverko
13.62000 Soneto pri kampula klaso
13.62001 Soneto pri ridigŝaŭmumo
13.62002 Soneto pri fraŭdo de falsoj
13.62003 Soneto pri iro al fonto
13.62004 Soneto pri esperanteco
13.62005 Soneto pri kontraŭvektoroj
13.62006 Soneto pri homara verko
14.61995 Soneto laŭdanta Augustów
14.61996 Soneto june malfacila
14.61997 Soneto je ŝtono torenta
14.61998 Soneto refleksa ĉe fugo
14.61999 Soneto kun vido distanca
14.62000 Soneto pri ago nuntempe
14.62001 Soneto pri Dienstaltersgeschenk
14.62002 Soneto pri vojaĝatendo
14.62003 Soneto pri konfliktevito
14.62004 Soneto pri la ekzistvolo
14.62005 Soneto laŭ saĝa proverbo
14.62006 Soneto malĉiutageca
15.61995 Soneto apud Roman Samsel
15.61996 Soneto kun splitoj en koro
15.61997 Soneto ne tipe dimanĉa
15.61998 Soneto pri kolegaj plendoj
15.61999 Soneto kun belsinonimo
15.62000 Soneto pri kapitanbalo
15.62001 Soneto serva por neniuj
15.62002 Soneto bapta por POLARIS
15.62003 Soneto pri konsulta ŝanĝo
15.62004 Soneto ĉe kalendarkarto
15.62005 Soneto pri vivaj herooj
15.62006 Soneto apud kvar altaroj
16.61995 Soneto pri patologio
16.61996 Soneto - kio post mil jaroj?
16.61997 Soneto jam alivivila
16.61998 Soneto pri edukadŝanĝo
16.61999 Soneto danka por flegado
16.62000 Soneto ĉe ekspozicio
16.62001 Soneto pri la flataĉantoj
16.62002 Soneto pri migro al si mem
16.62003 Soneto kun servulprincipo
16.62004 Soneto per ci al Petrarka
16.62005 Soneto pri duflankaj ridoj
16.62006 Soneto kun sonĝo pri maro
17.61995 Soneto je mia vidpunkto
17.61996 Soneto kaj literatoro
17.61997 Soneto blank-nigre flagita
17.61998 Soneto pri posta fakturo
17.61999 Soneto pri Spirito blanka
17.62000 Soneto je homonimeco
17.62001 Soneto sen iu signifo
17.62002 Soneto je matura tempo
17.62003 Soneto - atende por gastoj
17.62004 Soneto pri hanta sepulto
17.62005 Soneto pri la PEN-iĉjado
17.62006 Soneto je Pola Muzeo
18.61995 Soneto forlasas PEN-centron
18.61996 Soneto pri pelvo de lento
18.61997 Soneto penseme kruela
18.61998 Soneto pri la vernisaĵo
18.61999 Soneto kun dezirefekto
18.62000 Soneto perfida kaj danka
18.62001 Soneto pri artosopiro
18.62002 Soneto pri kutimo hida
18.62003 Soneto kun verva banalo
18.62004 Soneto pri iluzieco
18.62005 Soneto pri silenta vero
18.62006 Soneto pri posta renkonto
19.61995 Soneto kultur-ataŝea
19.61996 Soneto por senbridi volon
19.61997 Soneto je la sonetado
19.61998 Soneto kun laŭda recenzo
19.61999 Soneto pri digna doloro
19.62000 Soneto fluge kun cikado
19.62001 Soneto pri malbonforgeso
19.62002 Soneto kun imagefekto
19.62003 Soneto je skribo por si mem
19.62004 Soneto je mondumbiliko
19.62005 Soneto pro vortareraroj
19.62006 Soneto post bela spektaklo
20.61995 Soneto pri tri civilizoj
20.61996 Soneto pri fermo de pordo
20.61997 Soneto nome Willem Barents
20.61998 Soneto kun nomeraretoj
20.61999 Soneto pri ebla farado
20.62000 Soneto pri saksofonisto
20.62001 Soneto senta sen suĉiloj
20.62002 Soneto malbezondemanda
20.62003 Soneto kun sekreta trio
20.62004 Soneto pri mondumbiliko
20.62005 Soneto kun temoj najbaraj
20.62006 Soneto kun venko de svisoj
21.61995 Soneto pri miaj koloroj
21.61996 Soneto pri poezisago
21.61997 Soneto interkontinenta
21.61998 Soneto invitas someron
21.61999 Soneto kun malnovurbeco
21.62000 Soneto pri voma afero
21.62001 Soneto pri bongusta sento
21.62002 Soneto pri feriaj planoj
21.62003 Soneto reale recenza
21.62004 Soneto ne nur por somero
21.62005 Soneto pri riĉa mizero
21.62006 Soneto kun Kankro en signo
22.61995 Soneto je peka portalo
22.61996 Soneto someraventura
22.61997 Soneto je kulturministroj
22.61998 Soneto kun la tradukisto
22.61999 Soneto kun pripensa devo
22.62000 Soneto pri nobla malpuro
22.62001 Soneto pri kuraĝigado
22.62002 Soneto kun tango teatra
22.62003 Soneto pri scianta burdo
22.62004 Soneto - prene de nenio
22.62005 Soneto pro malplena kapo
22.62006 Soneto trejnadterapia
23.61995 Soneto kun multaj legendoj
23.61996 Soneto laŭ biografio
23.61997 Soneto pri ambaŭ Humboldtoj
23.61998 Soneto pri la polemikoj
23.61999 Soneto pri la kompromito
23.62000 Soneto apud bohemio
23.62001 Soneto pri la kontraŭecoj
23.62002 Soneto de kiĉo al arto
23.62003 Soneto pri la daŭra tempo
23.62004 Soneto pri popolpentraĵoj
23.62005 Soneto pri scenaj lampiroj
23.62006 Soneto pri someraj planoj
24.61995 Soneto pri la strangoaro
24.61996 Soneto sen Roto kun pavo
24.61997 Soneto pri mecenataĉoj
24.61998 Soneto nome Jan Matejko
24.61999 Soneto kun la lanternisto
24.62000 Soneto pri stadionbandoj
24.62001 Soneto kun kelkaj citaĵoj
24.62002 Soneto pri troa legado
24.62003 Soneto pri nomtago de Jan
24.62004 Soneto pri disreviĝado
24.62005 Soneto pri nunaj servutoj
24.62006 Soneto pri memorblokado
25.61995 Soneto pri la ora plumo
25.61996 Soneto pri konsilantaro
25.61997 Soneto pri Gerling-nenio
25.61998 Soneto kun vojaĝespero
25.61999 Soneto ahistorieca
25.62000 Soneto pri artikolo la
25.62001 Soneto pri vivo de arto
25.62002 Soneto sur limo de esto
25.62003 Soneto kun meritdoktoro
25.62004 Soneto pri vana ekscito
25.62005 Soneto pri la pardonemo
25.62006 Soneto pri somera ŝtormo
26.61995 Soneto pri surpriza nupto
26.61996 Soneto pri volo sen kovro
26.61997 Soneto aliinterpreta
26.61998 Soneto pri pasportomanko
26.61999 Soneto pri troa rikolto
26.62000 Soneto pri fora rigardo
26.62001 Soneto plue sen signifo
26.62002 Soneto korsuferantina
26.62003 Soneto pri sferdiferencoj
26.62004 Soneto kun monta pikniko
26.62005 Soneto pri ekspozicio
26.62006 Soneto esta ekster ento
27.61995 Soneto nome Helmut Vogel
27.61996 Soneto pri deva futuro
27.61997 Soneto pri ruslingvistmajstro
27.61998 Soneto pri policistmorto
27.61999 Soneto pri apudaj arboj
27.62000 Soneto pri gravaj titoloj
27.62001 Soneto eksterordinara
27.62002 Soneto kun la kolonelo
27.62003 Soneto pri tolera kredo
27.62004 Soneto je nomtago Vlado
27.62005 Soneto pri ŝanĝoj de memo
27.62006 Soneto pri feliĉmalvenko
28.61995 Soneto pri sapkomercistoj
28.61996 Soneto pri la sukcesvojo
28.61997 SONETO GRANDLITERUMIGA
28.61998 Soneto pri multaj predikoj
28.61999 Soneto pri fido por signoj
28.62000 Soneto je aroganteco
28.62001 Soneto kun verma koncentro
28.62002 Soneto ĉe dialektiko
28.62003 Soneto pri l' samaj konjektoj
28.62004 Soneto ripethistoria
28.62005 Soneto pri la varma tago
28.62006 Soneto je la datreveno
29.61995 Soneto pri tago de maro
29.61996 Soneto pri pafo al birdoj
29.61997 Soneto kun greksvisa moro
29.61998 Soneto kun jarcenta timo
29.61999 Soneto sen metamorfozo
29.62000 Soneto kun manko de sento
29.62001 Soneto incitas diablon
29.62002 Soneto petra kaj paola
29.62003 Soneto ĉifoje johana
29.62004 Soneto denove nomtaga
29.62005 Soneto por Petro kaj Paŭlo
29.62006 Soneto kun fremdaj meritoj
30.61995 Soneto nome Czesław Miłosz
30.61996 Soneto etose provinca
30.61997 Soneto malgaliciiga
30.61998 Soneto pri konata lingvo
30.61999 Soneto pri sangodivido
30.62000 Soneto kun kelkaj riproĉoj
30.62001 Soneto kun etaj aferoj
30.62002 Soneto pri veraj veraĵoj
30.62003 Soneto pri majstro kaj kneĥtoj
30.62004 Soneto pritraktanta arton
30.62005 Soneto por nova nacio
30.62006 Soneto pri hipokritantoj
1.71995 Soneto pri pakuma arto
1.71996 Soneto pri velakveduktoj
1.71997 Soneto rapida nenien
1.71998 Soneto pri sunaj radioj
1.71999 Soneto serĉanta silenton
1.72000 Soneto je la fako polo
1.72001 Soneto tute supozebla
1.72002 Soneto atingas havenon
1.72003 Soneto je kio estus se...
1.72004 Soneto pri perditaj versoj
1.72005 Soneto pri sekspolitiko
1.72006 Soneto pri erarripeto
2.71995 Soneto nobelpremianta
2.71996 Soneto pri vivkrea akvo
2.71997 Soneto kun la vorto BONE
2.71998 Soneto pri levo kaj subo
2.71999 Soneto - kio sentus Shakespeare?
2.72000 Soneto por ripari aŭton
2.72001 Soneto kiel opereta
2.72002 Soneto pri mia fakstato
2.72003 Soneto je generacio
2.72004 Soneto denove je nupto
2.72005 Soneto pri la renkontiĝo
2.72006 Soneto por balaaĵaro
3.71995 Soneto intime danuba
3.71996 Soneto pri sukcesokaŭzo
3.71997 Soneto je bibliaj saĝoj
3.71998 Soneto pri gakranta boko
3.71999 Soneto pri spuroj de poloj
3.72000 Soneto pri sektoevito
3.72001 Soneto kun sago en koro
3.72002 Soneto kun antivirtecoj
3.72003 Soneto nome Tomaszewski
3.72004 Soneto pri grila rostado
3.72005 Soneto pri frazo post frazo
3.72006 Soneto kun helpiluzio
4.71995 Soneto pri kongruaj datoj
4.71996 Soneto duoble signifa
4.71997 Soneto pri burokratio
4.71998 Soneto - enua spektaklo
4.71999 Soneto pri honta misio
4.72000 Soneto pri senkortuŝpreĝo
4.72001 Soneto sen ideologo
4.72002 Soneto pri Jurek Kamiński
4.72003 Soneto pri knajpo vis à vis
4.72004 Soneto pri maniermankoj
4.72005 Soneto pri plena enketo
4.72006 Soneto sen l' dua Svisio
5.71995 Soneto pri Serboj migrantaj
5.71996 Soneto pove kio estus
5.71997 Soneto pri la malkonata
5.71998 Soneto je Tilia Korto
5.71999 Soneto pri libersekreto
5.72000 Soneto pri noca eksplodo
5.72001 Soneto pri kontraŭeblecoj
5.72002 Soneto ĉe tombo de Jurek
5.72003 Soneto - dufoje Racibórz
5.72004 Soneto kun tumulta bruo
5.72005 Soneto pri plagiatistoj
5.72006 Soneto laŭ unu letero
6.71995 Soneto pri la generalo
6.71996 Soneto pri delira bruo
6.71997 Soneto je unu letero
6.71998 Soneto al la generalo
6.71999 Soneto esperantiuma
6.72000 Soneto pri amaselekto
6.72001 Soneto pri la hobiistoj
6.72002 Soneto reirvenonteca
6.72003 Soneto pri tro frua festo
6.72004 Soneto skribita malvole
6.72005 Soneto kontraŭ la nacio
6.72006 Soneto - pri kio nun temas?
7.71995 Soneto pri miskompreniĝoj
7.71996 Soneto kun propra biero
7.71997 Soneto je kosma kaoso
7.71998 Soneto - akvo kaj naturo
7.71999 Soneto pri kio ĉe kio
7.72000 Soneto publika kaj pleba
7.72001 Soneto pri fuĝo de fato
7.72002 Soneto pri artotransmeto
7.72003 Soneto pri enua stato
7.72004 Soneto por la poetino
7.72005 Soneto pri mia navigo
7.72006 Soneto estas mia preĝo
8.71995 Soneto pri satana rido
8.71996 Soneto kun fremda kompaso
8.71997 Soneto pri militpetoloj
8.71998 Soneto pri perfidaj ratoj
8.71999 Soneto pri nobelarĉefo
8.72000 Soneto kun resto de fulgo
8.72001 Soneto kun aŭtuna pluvo
8.72002 Soneto preskaŭ kun rezigno
8.72003 Soneto kun troa ekscito
8.72004 Soneto apud diversecoj
8.72005 Soneto pri grava anonco
8.72006 Soneto kun preĝodifino
9.71995 Soneto pri gepatra nupto
9.71996 Soneto je danuba vago
9.71997 Soneto je dronanta arto
9.71998 Soneto pri svisaj oficoj
9.71999 Soneto ankoraŭ kun nupto
9.72000 Soneto je nuptdatreveno
9.72001 Soneto ne nur datrevena
9.72002 Soneto okaze de nupto
9.72003 Soneto pri postnupta moro
9.72004 Soneto podolie nupta
9.72005 Soneto kun olimpa ombro
9.72006 Soneto pri registarŝanĝoj
10.71995 Soneto kun Zurik-etoso
10.71996 Soneto kore por naturo
10.71997 Soneto pri la ebla ŝanĝo
10.71998 Soneto pri rekta linio
10.71999 Soneto pri restsarmatismo
10.72000 Soneto pri vico de murdoj
10.72001 Soneto pri la respondeco
10.72002 Soneto honta sen absolvo
10.72003 Soneto pri bela prognozo
10.72004 Soneto kun nuba teatro
10.72005 Soneto kun plana troigo
10.72006 Soneto pri hurlanta nokto
11.71995 Soneto pri Hubert Stokowski
11.71996 Soneto pri ago KOMUNE
11.71997 Soneto je lingvaj problemoj
11.71998 Soneto pri veno al Prago
11.71999 Soneto pri iamaj veloj
11.72000 Soneto kun rusto sur ŝildo
11.72001 Soneto pri sekta agado
11.72002 Soneto duba je efekto
11.72003 Soneto pri merittrompantoj
11.72004 Soneto moneda terase
11.72005 Soneto pri manko de fino
11.72006 Soneto kun longa varmego
12.71995 Soneto pri Grubenhagen ok
12.71996 Soneto pri la hundo Dunaj
12.71997 Soneto pri granda inundo
12.71998 Soneto maĉa ĉe Kuncewicz
12.71999 Soneto en partoj ĝuiga
12.72000 Soneto polpurgatoria
12.72001 Soneto dolore progresa
12.72002 Soneto pri Verdaj Brigadoj
12.72003 Soneto pri manko kaj bono
12.72004 Soneto kun la dika streko
12.72005 Soneto pri duobla honto
12.72006 Soneto pri nova buroo
13.71995 Soneto pri la belulino
13.71996 Soneto kun tempospegulo
13.71997 Soneto kun la poetino
13.71998 Soneto pri konkludkaptado
13.71999 Soneto pri amneziemo
13.72000 Soneto de ŝtupo al ŝtupo
13.72001 Soneto l' dektrian vendrede
13.72002 Soneto pri unu verkisto
13.72003 Soneto pri sekretaj notoj
13.72004 Soneto eterne ripoza
13.72005 Soneto pri Shakespeare-okuloj
13.72006 Soneto pri rara rikolto
14.71995 Soneto por la amikinoj
14.71996 Soneto el taglibra skribo
14.71997 Soneto pri la lernolibro
14.71998 Soneto voje al kaŝuboj
14.71999 Soneto antaŭ malsatuloj
14.72000 Soneto pri daŭra malmulto
14.72001 Soneto heroa orkestre
14.72002 Soneto post ekspozicio
14.72003 Soneto pri dezirsinteno
14.72004 Soneto sen iuj paŝtistoj
14.72005 Soneto pri pikanta vero
14.72006 Soneto sen emerituro
15.71995 Soneto pri gravaj renkontoj
15.71996 Soneto pri velpapilio
15.71997 Soneto pri sorto ŝvebanta
15.71998 Soneto kun larikodoro
15.71999 Soneto pri politikmarĉo
15.72000 Soneto antaŭ ESPERANTO
15.72001 Soneto Grunwald-testamenta
15.72002 Soneto kun signo de savo
15.72003 Soneto pri vero en mezo
15.72004 Soneto supren kaj malsupren
15.72005 Soneto - disko SZYMANOWSKI
15.72006 Soneto pri miraklokredo
16.71995 Soneto pri akvoturniroj
16.71996 Soneto rivera ĉiele
16.71997 Soneto pri urbo somera
16.71998 Soneto kun familianoj
16.71999 Soneto akra ambaŭflanke
16.72000 Soneto pri vojo al Juppa
16.72001 Soneto kontraŭ opinioj
16.72002 Soneto pri subitprospero
16.72003 Soneto pri POLARIS-rangoj
16.72004 Soneto pri sefina vojo
16.72005 Soneto pri la dorsosako
16.72006 Soneto pri domo Alpine Lodge
17.71995 Soneto pri flua Danubo
17.71996 Soneto pri danĝera fluo
17.71997 Soneto je kapo malplena
17.71998 Soneto pri kolbasaĉeto
17.71999 Soneto je nuna Danubo
17.72000 Soneto pri ombraj bataloj
17.72001 Soneto pri nepra obstino
17.72002 Soneto pri danuba falo
17.72003 Soneto pri noktaj pripensoj
17.72004 Soneto pri fermita sceno
17.72005 Soneto kun citaĵo de Brecht
17.72006 Soneto pri manĝoevito
18.71995 Soneto je nasktaga vojo
18.71996 Soneto kun asekurmanko
18.71997 Soneto kun roza odoro
18.71998 Soneto sur maturecsojlo
18.71999 Soneto tosta por Barbara
18.72000 Soneto pri preno kaj dono
18.72001 Soneto je vojaĝaj planoj
18.72002 Soneto pri konstanta paso
18.72003 Soneto - pura tualeto
18.72004 Soneto trankvile zumema
18.72005 Soneto pri naskrefleksioj
18.72006 Soneto laŭ biografio
19.71995 Soneto pri silentdistingoj
19.71996 Soneto kun disciplinmanko
19.71997 Soneto - Jan Henryk Dąbrowski
19.71998 Soneto kun nova kulturo
19.71999 Soneto pri ĉielvestiblo
19.72000 Soneto pri noktpapilioj
19.72001 Soneto je indiferento
19.72002 Soneto rezida kun Nietzsche
19.72003 Soneto pri tiuj de jaĥto
19.72004 Soneto skribita balkone
19.72005 Soneto pri manipulantoj
19.72006 Soneto kun bela interno
20.71995 Soneto je kelkaj kontemploj
20.71996 Soneto pri malseka tristo
20.71997 Soneto laŭ demokratio
20.71998 Soneto pri larika domo
20.71999 Soneto por pentri silenton
20.72000 Soneto pendita vapore
20.72001 Soneto sen malsekreteco
20.72002 Soneto pri signifo Schlucht
20.72003 Soneto pri nia jaĥtado
20.72004 Soneto pri malidilio
20.72005 Soneto pri vago por truto
20.72006 Soneto pri limo de lingvoj
21.71995 Soneto pri montartempesto
21.71996 Soneto - helpo de slovakoj
21.71997 Soneto - aero kaj akvo
21.71998 Soneto voje al Gościno
21.71999 Soneto spure de Deoro
21.72000 Soneto sen iu raraĵo
21.72001 Soneto kun morta informo
21.72002 Soneto pri la matenmanĝo
21.72003 Soneto pri sento sur ondo
21.72004 Soneto kun imita sviso
21.72005 Soneto je mia nomtago
21.72006 Soneto pri memoportuno
22.71995 Soneto je la manifesto
22.71996 Soneto je la forta fluo
22.71997 Soneto kun antaŭa timo
22.71998 Soneto post jaroj denove...
22.71999 Soneto pri pigro en varmo
22.72000 Soneto pri herbofalĉado
22.72001 Soneto je tagaj refleksoj
22.72002 Soneto kun spiritmalpuro
22.72003 Soneto pri turkisa akvo
22.72004 Soneto laŭ julia stato
22.72005 Soneto pri IAM kaj pri NUN
22.72006 Soneto ĉe Nuba Teatro
23.71995 Soneto pri bela julio
23.71996 Soneto kun kastelmuregoj
23.71997 Soneto je aŭtoritato
23.71998 Soneto pri vojo al Gdansko
23.71999 Soneto kun malgranda plaĝo
23.72000 Soneto kun kampmatenmanĝo
23.72001 Soneto kun ridoj de Zdjiko
23.72002 Soneto kun kulturodoro
23.72003 Soneto pri vela recenzo
23.72004 Soneto skribita sur plaĝo
23.72005 Soneto pri vojaĝrezigno
23.72006 Soneto pri returna tempo
24.71995 Soneto je la paradizo
24.71996 Soneto ĉe tutscilitero
24.71997 Soneto je socikonsisto
24.71998 Soneto pri peco de vivo
24.71999 Soneto pri ŝlosiltrovaĵo
24.72000 Soneto kiel Dio volis
24.72001 Soneto por ĉiutageco
24.72002 Soneto por laŭdi firmaon
24.72003 Soneto kontraŭciviliza
24.72004 Soneto skribita en hurlo
24.72005 Soneto pri ŝanĝa vetero
24.72006 Soneto en Trachsellauenen
25.71995 Soneto memore pri Fijka
25.71996 Soneto gaste ĉe hungaroj
25.71997 Soneto balance emfaza
25.71998 Soneto pri subitaj ŝanĝoj
25.71999 Soneto kun falspopoleco
25.72000 Soneto pri kampara korto
25.72001 Soneto por unu poeto
25.72002 Soneto pri krizo dolara
25.72003 Soneto anstataŭ poŝtkarto
25.72004 Soneto kun ruĝaj ĉemizoj
25.72005 Soneto pri vigla buĉisto
25.72006 Soneto kun militaj fintoj
26.71995 Soneto pri la POST-misuzo
26.71996 Soneto kun veloj sub pontoj
26.71997 Soneto iom aŭstralia
26.71998 Soneto pri belega Gdansko
26.71999 Soneto pri perdita plaĝo
26.72000 Soneto kun sepultinvito
26.72001 Soneto kun spirito de Bert'
26.72002 Soneto je maldormaj noktoj
26.72003 Soneto pri mara refrakto
26.72004 Soneto ne pri ĝusta temo
26.72005 Soneto pri la dulingveco
26.72006 Soneto pri miaj onklinoj
27.71995 Soneto pri sortaj disrevoj
27.71996 Soneto pri kantado - az a szép...
27.71997 Soneto je malmulta multo
27.71998 Soneto je tristo kaj ĝojo
27.71999 Soneto mule kali mera
27.72000 Soneto anstataŭ alia
27.72001 Soneto kun alpsonoriloj
27.72002 Soneto kun voko al Ĉesja
27.72003 Soneto kun kaŭzo sen fino
27.72004 Soneto pri malintereso
27.72005 Soneto pri lokoj de vido
27.72006 Soneto pri lingvoglatigo
28.71995 Soneto pri mia nepino
28.71996 Soneto kun matenkunveno
28.71997 Soneto je sorta vivforto
28.71998 Soneto pri morta poeto
28.71999 Soneto pri infanlaboro
28.72000 Soneto - muzika enigmo
28.72001 Soneto kun brila kaskado
28.72002 Soneto kun mustarda gusto
28.72003 Soneto kvieta kun krio
28.72004 Soneto - fulmtondro Tucholsky
28.72005 Soneto je monto dupinta
28.72006 Soneto pri nazofosado
29.71995 Soneto pri fuŝa rostado
29.71996 Soneto kun libera spaco
29.71997 Soneto je ambaŭ signifoj
29.71998 Soneto je gazeta nigro
29.71999 Soneto pri busmuzikanto
29.72000 Soneto antaŭmatenmanĝa
29.72001 Soneto pri alpa kabano
29.72002 Soneto por estu sincera
29.72003 Soneto pri Nicolas Bouvier
29.72004 Soneto pri sovaĝa plaĝo
29.72005 Soneto pri truto kun framboj
29.72006 Soneto pri lasta pikniko
30.71995 Soneto laŭ la reĝisoro
30.71996 Soneto pri fiŝa haveno
30.71997 Soneto foje kun rutino
30.71998 Soneto pri fama aktoro
30.71999 Soneto pri vojo al klostroj
30.72000 Soneto pri Pürt-matenmanĝo
30.72001 Soneto respekte por montoj
30.72002 Soneto kun ardtelefono
30.72003 Soneto kun trista informo
30.72004 Soneto pri kaŝa rigardo
30.72005 Soneto pri fino de temo
30.72006 Soneto kontraŭ militantoj
31.71995 Soneto de artpatrioto
31.71996 Soneto kun tempestvetero
31.71997 Soneto kun frataj deziroj
31.71998 Soneto frapanta ĉielon
31.71999 Soneto kun teda gazeto
31.72000 Soneto pri drakonripozo
31.72001 Soneto nokte kaj matene
31.72002 Soneto pri inversa penso
31.72003 Soneto pri malmulta manko
31.72004 Soneto ĝoja nostalgie
31.72005 Soneto pri nuba teatro
31.72006 Soneto je fluanta tempo
1.81995 Soneto je aŭgustaj festoj
1.81996 Soneto pri armita Jurek
1.81997 Soneto pri malpurigado
1.81998 Soneto tamen kun Zuzanna
1.81999 Soneto pri aŭgustbonveno
1.82000 Soneto pri grimpo sur rokoj
1.82001 Soneto kun aŭgustaj fajroj
1.82002 Soneto konfederacie
1.82003 Soneto pri flustra parolo
1.82004 Soneto sur mallasta karto
1.82005 Soneto pri svisa abundo
1.82006 Soneto pri fuĝo de ardo
2.81995 Soneto por la insurgento
2.81996 Soneto laŭ notoj de Staŝko
2.81997 Soneto pri Lupa-koncerto
2.81998 Soneto kun torĉoj kaj nuptoj
2.81999 Soneto pri gloro de timo
2.82000 Soneto pri glata herbejo
2.82001 Soneto paradizetosa
2.82002 Soneto pri la hejmreveno
2.82003 Soneto pri ĝusta nomigo
2.82004 Soneto ĉe la kuracisto
2.82005 Soneto pri blasfemrezultoj
2.82006 Soneto - sepulto en Greve
3.81995 Soneto pri NE-redaktoro
3.81996 Soneto pri zorgoj de simplaj
3.81997 Soneto pri la paradizo
3.81998 Soneto pri dentkuracado
3.81999 Soneto pri nostalgiado
3.82000 Soneto pri nokta frapado
3.82001 Soneto kun ŝanĝa vetero
3.82002 Soneto pri tempo freneza
3.82003 Soneto pri forto de korko
3.82004 Soneto pri floraĉetado
3.82005 Soneto parte venecia
3.82006 Soneto de alia fako
4.81995 Soneto je la jubileo
4.81996 Soneto pri malicaj kuloj
4.81997 Soneto pri la komercado
4.81998 Soneto pri simpla klaĉado
4.81999 Soneto pri parolpreteco
4.82000 Soneto pri la stranga vorto
4.82001 Soneto dum alpa tempesto
4.82002 Soneto pri tenebra kapo
4.82003 Soneto pri vanaj demandoj
4.82004 Soneto je la diagnozo
4.82005 Soneto kun miskatalogo
4.82006 Soneto laŭ fotografio
5.81995 Soneto muzikdimensia
5.81996 Soneto pri Aljmaš dum nupto
5.81997 Soneto pri febla memoro
5.81998 Soneto pri nokto sur placo
5.81999 Soneto pri lingvoprefero
5.82000 Soneto kun eta averto
5.82001 Soneto malantaŭ torentoj
5.82002 Soneto pri misfamigistoj
5.82003 Soneto pri kamena vaĉo
5.82004 Soneto nudpieda sprone
5.82005 Soneto multoble vizaĝa
5.82006 Soneto pri kontraŭaj ecoj
6.81995 Soneto radioaktiva
6.81996 Soneto pri grasa Danubo
6.81997 Soneto ŝanĝas hipotekojn
6.81998 Soneto pri librofesteno
6.81999 Soneto sen principdemandoj
6.82000 Soneto tumultdiferenca
6.82001 Soneto kvieta kaj brua
6.82002 Soneto kun okula venĝo
6.82003 Soneto pri unu rostaĵo
6.82004 Soneto ora kaj furora
6.82005 Soneto pri neŭtrala streko
6.82006 Soneto pri politikvrakoj
7.81995 Soneto je sadisma sapo
7.81996 Soneto pri naturfermento
7.81997 Soneto je la ama dramo
7.81998 Soneto libropremiere
7.81999 Soneto pri ŝtupargraveco
7.82000 Soneto pri radiklopodoj
7.82001 Soneto - nova komputilo
7.82002 Soneto je memedukanto
7.82003 Soneto je parola vico
7.82004 Soneto en subkulturpremo
7.82005 Soneto pri pasinteco - nun
7.82006 Soneto feliĉe malplaĉa
8.81995 Soneto pri bulgaraj moroj
8.81996 Soneto pri kulturkontrastoj
8.81997 Soneto por forĵeti maskon
8.81998 Soneto pri familiado
8.81999 Soneto kun ripoza plago
8.82000 Soneto - MI kaj generalo
8.82001 Soneto kun komputilgrincoj
8.82002 Soneto kun malvolonteco
8.82003 Soneto pri duba utilo
8.82004 Soneto pri sporta MONDKLASO
8.82005 Soneto pri arta envio
8.82006 Soneto pri senkonsileco
9.81995 Soneto de la vizitkarto
9.81996 Soneto pri putraj odoroj
9.81997 Soneto je la polka ritmo
9.81998 Soneto senta sed sen sorĉoj
9.81999 Soneto pri verka malpaco
9.82000 Soneto kun timo pro bruo
9.82001 Soneto vespermanĝrefleksa
9.82002 Soneto pri faktoteatro
9.82003 Soneto pri flankoj de belo
9.82004 Soneto pri sekiĝa laŭro
9.82005 Soneto pri verkpolarizo
9.82006 Soneto pri aktualaĵoj
10.81995 Soneto pri Andrzej Bednarski
10.81996 Soneto pri belgradaj muroj
10.81997 Soneto je vizito en Wil
10.81998 Soneto kun avo en Prago
10.81999 Soneto sur tertremospuroj
10.82000 Soneto por avo Bednarski
10.82001 Soneto al fluga tempspaco
10.82002 Soneto skribita dum ŝtormo
10.82003 Soneto ĉe mortdatreveno
10.82004 Soneto pri flanko silenta
10.82005 Soneto pri ordo kaj saĝo
10.82006 Soneto pri la forpelintoj
11.81995 Soneto pri gajaj onklinoj
11.81996 Soneto apud venonteco
11.81997 Soneto - saĝo post damaĝo
11.81998 Soneto pri bildovaloroj
11.81999 Soneto malantaŭ eklipso
11.82000 Soneto doze subkaptema
11.82001 Soneto pri grupa vizito
11.82002 Soneto die dialoga
11.82003 Soneto pri trista festeno
11.82004 Soneto kun firmamentploroj
11.82005 Soneto pri animtenebroj
11.82006 Soneto pri tristo sen kaŭzo
12.81995 Soneto pri tro multa kreo
12.81996 Soneto pri senruza serbo
12.81997 Soneto je homaj dividoj
12.81998 Soneto je griza tageco
12.81999 Soneto kun la nova sceno
12.82000 Soneto pri kampulmentalo
12.82001 Soneto sen muzea libro
12.82002 Soneto por pluva vetero
12.82003 Soneto pri malrapideco
12.82004 Soneto je vivosumado
12.82005 Soneto pri kvieta bruo
12.82006 Soneto pri Grass SS-ano
13.81995 Soneto kun majstro Ekhardo
13.81996 Soneto pri soleca vaĉo
13.81997 Soneto pri grogo por trogo
13.81998 Soneto pri zurika festo
13.81999 Soneto se io ne nocas
13.82000 Soneto kun vana avalo
13.82001 Soneto je berlina muro
13.82002 Soneto pri sekuragento
13.82003 Soneto kun fiŝo en saŭco
13.82004 Soneto ĉe olimpiado
13.82005 Soneto pri flugo al Kreto
13.82006 Soneto pri io konstanta
14.81995 Soneto por evolucio
14.81996 Soneto pri fiŝistkabano
14.81997 Soneto kontraŭ eldonisto
14.81998 Soneto maksimiliana
14.81999 Soneto pri fina bedaŭro
14.82000 Soneto kun la ekonomo
14.82001 Soneto pri Maksimilian
14.82002 Soneto kun abomendozo
14.82003 Soneto de lasta efekto
14.82004 Soneto apud Czesław Miłosz
14.82005 Soneto pri mortakompano
14.82006 Soneto pri la marpentristoj
15.81995 Soneto pri Vistul-Miraklo
15.81996 Soneto pri doganaj devoj
15.81997 Soneto kun la savmirakloj
15.81998 Soneto kontraŭheroeca
15.81999 Soneto pri revena tago
15.82000 Soneto kun dek ok sur listo
15.82001 Soneto kun eta vertiĝo
15.82002 Soneto kun malkonscienco
15.82003 Soneto en ombro de turo
15.82004 Soneto por polaj soldatoj
15.82005 Soneto pri surfa mateno
15.82006 Soneto kun militapelo
16.81995 Soneto pri arto tro arta
16.81996 Soneto pri noblaj muregoj
16.81997 Soneto je vinagraj bretoj
16.81998 Soneto pri vanaj konsiloj
16.81999 Soneto inter antaŭnomoj
16.82000 Soneto pri mia malvolo
16.82001 Soneto pri feliĉiguloj
16.82002 Soneto je ĝusta tempflugo
16.82003 Soneto pri restoj de tempo
16.82004 Soneto ĉe korespondado
16.82005 Soneto pri dia malvirto
16.82006 Soneto pri sejmmarŝalino
17.81995 Soneto nome Edmond Privat
17.81996 Soneto vojkruciĝrefleksa
17.81997 Soneto kontraŭ strata bruo
17.81998 Soneto pri silezianoj
17.81999 Soneto pri la nobla morto
17.82000 Soneto kun grunto de faŭkoj
17.82001 Soneto pri meznoktteatro
17.82002 Soneto pri mizerikordo
17.82003 Soneto pri kata nasktago
17.82004 Soneto kun rido de Hänni
17.82005 Soneto je matenmalvarmo
17.82006 Soneto denove spiona
18.81995 Soneto por Nina kaj Rolfo
18.81996 Soneto pri etaj restaĵoj
18.81997 Soneto je fripona ago
18.81998 Soneto - voko de Gerd Bussing
18.81999 Soneto pri ekstera ploro
18.82000 Soneto pri tragikaj spacoj
18.82001 Soneto en ritmo de marŝo
18.82002 Soneto pri malsatdecido
18.82003 Soneto pri libera kazo
18.82004 Soneto sen pasinta nomo
18.82005 Soneto pri mirakla savo
18.82006 Soneto post trinko de teo
19.81995 Soneto pri Zurik-raraĵoj
19.81996 Soneto amarrememora
19.81997 Soneto pri ĉiutageco
19.81998 Soneto familifestena
19.81999 Soneto kun balonetŝvebo
19.82000 Soneto pri salika sorto
19.82001 Soneto kun bruo blasfema
19.82002 Soneto kun malsatimago
19.82003 Soneto pri malkonjekteco
19.82004 Soneto post reveno hejmen
19.82005 Soneto kun iama kanto
19.82006 Soneto kun inversa ordo
20.81995 Soneto kore al Claude Gacond
20.81996 Soneto pri forvojaĝantoj
20.81997 Soneto pri arto alie
20.81998 Soneto kun kazo freneza
20.81999 Soneto eŭroputopia
20.82000 Soneto pri papa humoro
20.82001 Soneto pri sombra silento
20.82002 Soneto ĉe asekurado
20.82003 Soneto profite uzebla
20.82004 Soneto pri saĝulaĉado
20.82005 Soneto por Czesława Łachut
20.82006 Soneto pri pafila temo
21.81995 Soneto pri troa hezito
21.81996 Soneto kun edukmetodo
21.81997 Soneto kun stomakdoloro
21.81998 Soneto je ruza kravato
21.81999 Soneto kun nuptoimago
21.82000 Soneto sen graco kun revo
21.82001 Soneto je justecpecetoj
21.82002 Soneto kun pola akcento
21.82003 Soneto prova pri ekzisto
21.82004 Soneto pri esprimo vera
21.82005 Soneto pri Asomatoso
21.82006 Soneto pri la malgras(s)ado
22.81995 Soneto pri farto de arto
22.81996 Soneto kun vojaĝvaloroj
22.81997 Soneto pri spiona sonĝo
22.81998 Soneto pri l' sama metodo
22.81999 Soneto pri vojo de Goethe
22.82000 Soneto pri malpovebleco
22.82001 Soneto tamen aventura
22.82002 Soneto pri muĝejo DADA
22.82003 Soneto pri devoj de lingvoj
22.82004 Soneto pri unu aŭ multaj
22.82005 Soneto ĉe pano kaj vino
22.82006 Soneto por la sorĉistino
23.81995 Soneto velas tra Danubo
23.81996 Soneto kun festa tribuno
23.81997 Soneto pri teatrfoiro
23.81998 Soneto kun terurdonaco
23.81999 Soneto pri mezo prenata
23.82000 Soneto je telepatio
23.82001 Soneto pri ripoza ago
23.82002 Soneto esta en malesto
23.82003 Soneto je interpretado
23.82004 Soneto je fojna odoro
23.82005 Soneto pri sabato marde
23.82006 Soneto pri esperantanto
24.81995 Soneto por ukrainino
24.81996 Soneto ĉe kalendarlego
24.81997 Soneto inter veraj serboj
24.81998 Soneto leĝeratletika
24.81999 Soneto doktrindiferenca
24.82000 Soneto kun multpersoneco
24.82001 Soneto pri signoevito
24.82002 Soneto kun vilaĝfesteno
24.82003 Soneto kun tre pura akvo
24.82004 Soneto pri io por io
24.82005 Soneto skribita kromvole
24.82006 Soneto ĉe ekspozicio
25.81995 Soneto ene de templaro
25.81996 Soneto je malfacilaĵoj
25.81997 Soneto pri vojo nokturna
25.81998 Soneto kun pseŭda maldekstro
25.81999 Soneto pri spritosekreto
25.82000 Soneto pri TeatrSpektaklo
25.82001 Soneto kun diversaj festoj
25.82002 Soneto pri Tomaŝoj Chmielik
25.82003 Soneto tempe malrapida
25.82004 Soneto pri bona revuo
25.82005 Soneto kun la ruĝa flago
25.82006 Soneto pri iu formato
26.81995 Soneto pri la sankta bildo
26.81996 Soneto pri ŝmirita belo
26.81997 Soneto sen artmaniuloj
26.81998 Soneto pri ĝusta elekto
26.81999 Soneto je pano kaj vino
26.82000 Soneto pro konfeskonflikto
26.82001 Soneto ne ĉiam envia
26.82002 Soneto kun Ter' krucigita
26.82003 Soneto kun kurbmondvizaĝo
26.82004 Soneto kun ĥoĥola ludo
26.82005 Soneto kun plaĝa socio
26.82006 Soneto pri mirakla kredo
27.81995 Soneto ĉe literaturo
27.81996 Soneto plenbiografia
27.81997 Soneto neeltenebleca
27.81998 Soneto skribita koncerte
27.81999 Soneto je io por io
27.82000 Soneto por esti artisto
27.82001 Soneto pri mastruma ŝtato
27.82002 Soneto al Johannesburgo
27.82003 Soneto laste adiaŭa
27.82004 Soneto kun krio pri morto
27.82005 Soneto kun la adiaŭo
27.82006 Soneto pri pardona kredo
28.81995 Soneto pri urbplaca balo
28.81996 Soneto memedukvalora
28.81997 Soneto je germana sango
28.81998 Soneto pri festoj sen kaŭzoj
28.81999 Soneto lige kun kotleto
28.82000 Soneto pri Wojciech Żukrowski
28.82001 Soneto kun povo amasa
28.82002 Soneto pri esprimdeveno
28.82003 Soneto kun prova klarigo
28.82004 Soneto je telefonado
28.82005 Soneto pri festo de turpo
28.82006 Soneto pri vana ribelo
29.81995 Soneto pri enua formo
29.81996 Soneto pri bonapetito
29.81997 Soneto pri kutima vivo
29.81998 Soneto pri perdita hundo
29.81999 Soneto pri aerslogano
29.82000 Soneto pri la memorlibro
29.82001 Soneto kun naiva arto
29.82002 Soneto ĵurnalisme pruva
29.82003 Soneto pri dignaj revenoj
29.82004 Soneto olivkronolimpa
29.82005 Soneto pri singarda temo
29.82006 Soneto pri malkona volo
30.81995 Soneto pri ŝanĝoj post ŝanĝoj
30.81996 Soneto laŭ nacia plaĉo
30.81997 Soneto pri la strata festo
30.81998 Soneto ne nur datrevena
30.81999 Soneto je arto gvidanta
30.82000 Soneto pri mikso de mondoj
30.82001 Soneto kiel sola velo
30.82002 Soneto kun ĝenantaj gestoj
30.82003 Soneto pri revena vojo
30.82004 Soneto pri ŝanĝoj por ĝojo
30.82005 Soneto post aŭdo de kanto
30.82006 Soneto pri dankuma paso
31.81995 Soneto pri solidareco
31.81996 Soneto naturunueca
31.81997 Soneto pri memparolantoj
31.81998 Soneto pri glua merito
31.81999 Soneto je pajlo en ŝuoj
31.82000 Soneto kun moraldifino
31.82001 Soneto kun epokaj ŝanĝoj
31.82002 Soneto laŭda kun kritiko
31.82003 Soneto pri radia fino
31.82004 Soneto pri amikinsorĉoj
31.82005 Soneto pri bjelorusiflago
31.82006 Soneto pri sistemŝanĝanto
1.91995 Soneto pri bonaj najbaroj
1.91996 Soneto por labordonantoj
1.91997 Soneto pri germanigado
1.91998 Soneto pri mensogherooj
1.91999 Soneto pri rekompencmanko
1.92000 Soneto kun memorsilento
1.92001 Soneto ĉe strio de ombro
1.92002 Soneto kun ribelaj gestoj
1.92003 Soneto kun tempestsinkopoj
1.92004 Soneto pri Willi milite
1.92005 Soneto kun vero en foso
1.92006 Soneto - kiu mi nun estas
2.91995 Soneto pri l' unua klaso
2.91996 Soneto kun templo en fono
2.91997 Soneto pri simpla vendado
2.91998 Soneto pri malfrua sviso
2.91999 Soneto kun falĉilbatalo
2.92000 Soneto pri piedsubmeto
2.92001 Soneto senlime ebleca
2.92002 Soneto kun provinckonflikto
2.92003 Soneto pri tima ardeo
2.92004 Soneto mizerorezulta
2.92005 Soneto kun akraj langustoj
2.92006 Soneto pri simplaj klaĉtemoj
3.91995 Soneto pri taŭgaj principoj
3.91996 Soneto malkone kvieta
3.91997 Soneto pri poŝtaj rabistoj
3.91998 Soneto kun mortaj flugiloj
3.91999 Soneto pri oksa forgeso
3.92000 Soneto pri koloraj signoj
3.92001 Soneto nur por komprenantoj
3.92002 Soneto apud Sana Urbo
3.92003 Soneto pri sensignifaĵo
3.92004 Soneto pri hororinformoj
3.92005 Soneto pri Novorleano
3.92006 Soneto por tempoperdantoj
4.91995 Soneto pri belaj nomtagoj
4.91996 Soneto por ridantaj hantoj
4.91997 Soneto pri malsanktulino
4.91998 Soneto kun patrinkuiroj
4.91999 Soneto pri patrinkonsiloj
4.92000 Soneto kun sapa memoro
4.92001 Soneto pri subĉielflugo
4.92002 Soneto pri cela prokrasto
4.92003 Soneto pri bonfiaskuloj
4.92004 Soneto de balaaĵejo
4.92005 Soneto pri patrina kanto
4.92006 Soneto pri erarkorekto
5.91995 Soneto kore al Gerd Bussing
5.91996 Soneto amtetralogia
5.91997 Soneto je saĝdiferencoj
5.91998 Soneto pri griza tageco
5.91999 Soneto pri spektaklretiro
5.92000 Soneto je ekspozicio
5.92001 Soneto kun Berlin-memoroj
5.92002 Soneto pri destinaj vojoj
5.92003 Soneto por fari plezuron
5.92004 Soneto antifolkloreca
5.92005 Soneto pri teleduelo
5.92006 Soneto laŭ senco spirita
6.91995 Soneto pri radia klaĉo
6.91996 Soneto sen revenbileto
6.91997 Soneto de nupto al nupto
6.91998 Soneto kun malantaŭvido
6.91999 Soneto pri teatra flugo
6.92000 Soneto pri sento je devoj
6.92001 Soneto de la sama mjelo
6.92002 Soneto kun pola hontego
6.92003 Soneto kun sveltiĝa emo
6.92004 Soneto muelas per lango
6.92005 Soneto pri hororkroniko
6.92006 Soneto pri dekstraj meritoj
7.91995 Soneto je diletantismo
7.91996 Soneto en purigaj kadroj
7.91997 Soneto pri almozletero
7.91998 Soneto kun sonatsistemo
7.91999 Soneto kun nova tertremo
7.92000 Soneto - Malantaŭ Murego
7.92001 Soneto pri bruteroristoj
7.92002 Soneto apatriotisma
7.92003 Soneto konfitaĵvetura
7.92004 Soneto romantikmalvenka
7.92005 Soneto post manipulado
7.92006 Soneto kun perfortportalo
8.91995 Soneto por sociologoj
8.91996 Soneto kun agantportreto
8.91997 Soneto je diversaj agoj
8.91998 Soneto kun junipergusto
8.91999 Soneto pri trista kalkulo
8.92000 Soneto klozetpatriota
8.92001 Soneto pri flustroj kaj krakoj
8.92002 Soneto pri manko de puno
8.92003 Soneto kun aliaj libroj
8.92004 Soneto pri kelkaj fabeloj
8.92005 Soneto pri senfinvizio
8.92006 Soneto pri io intima
9.91995 Soneto pri psika malforto
9.91996 Soneto pri foiraĉetoj
9.91997 Soneto pri la tomba moro
9.91998 Soneto pri mi malalmoza
9.91999 Soneto kun kalendarnaŭoj
9.92000 Soneto kviete facila
9.92001 Soneto je tipa barĉado
9.92002 Soneto pri aŭdanta Dio
9.92003 Soneto pri Kabo de Kalo
9.92004 Soneto kun papera ringo
9.92005 Soneto pri kanzon-influo
9.92006 Soneto kun naŭoj de ŝato
10.91995 Soneto kun artosurprizo
10.91996 Soneto tro impresiĝema
10.91997 Soneto kontraŭ profanado
10.91998 Soneto kun amaraj frazoj
10.91999 Soneto reamneziiĝa
10.92000 Soneto pri marforpasintoj
10.92001 Soneto kun fenestraj floroj
10.92002 Soneto kaŝita nature
10.92003 Soneto je ĝusta signifo
10.92004 Soneto pri fajra spirito
10.92005 Soneto pri pensoj silentaj
10.92006 Soneto kun floro por Weitsman
11.91995 Soneto pri gravega birdo
11.91996 Soneto tamen kun rimorsoj
11.91997 Soneto pri germanpolico
11.91998 Soneto pri landriparado
11.91999 Soneto pri diversaj ludoj
11.92000 Soneto je morta vidinto
11.92001 Soneto pri terkatastrofo
11.92002 Soneto pri flanka perforto
11.92003 Soneto pri arto de ĉaso
11.92004 Soneto pri valora filmo
11.92005 Soneto pri amarpilolo
11.92006 Soneto pri preĝejkolektoj
12.91995 Soneto pri ŝuldo kaj pento
12.91996 Soneto je pluma premio
12.91997 Soneto pri mi malidenta
12.91998 Soneto pri trakoloritaj
12.91999 Soneto pri eta tertremo
12.92000 Soneto forlasanta riĉon
12.92001 Soneto pri arto de preĝo
12.92002 Soneto pri devo de skribo
12.92003 Soneto pro dialektiko
12.92004 Soneto pri amiko de Bush
12.92005 Soneto pri superlativo
12.92006 Soneto je maldependeco
13.91995 Soneto pri nepo Adaĉjo
13.91996 Soneto kun liberecfono
13.91997 Soneto pri pola konsulo
13.91998 Soneto pri bapto de Adam
13.91999 Soneto kun kaprinkazeo
13.92000 Soneto kun ligo de datoj
13.92001 Soneto je senhumileco
13.92002 Soneto kun araneaĵoj
13.92003 Soneto pri frumalapero
13.92004 Soneto proverbe malĝusta
13.92005 Soneto pri ĝustaj ŝlosiloj
13.92006 Soneto kun nasktaga torto
14.91995 Soneto je anĝela festo
14.91996 Soneto senforte skribita
14.91997 Soneto pri trupo de Świdnik
14.91998 Soneto pri Levo de Kruco
14.91999 Soneto pri malaĉeteco
14.92000 Soneto malmaterisenca
14.92001 Soneto kun funebraj flagoj
14.92002 Soneto pri konfesstrukturo
14.92003 Soneto ĉe legataj libroj
14.92004 Soneto sur anĝelflugiloj
14.92005 Soneto pri anomalioj
14.92006 Soneto sen pola pasporto
15.91995 Soneto pri malvolontulo
15.91996 Soneto kun malamaplaŭdo
15.91997 Soneto pri usonigado
15.91998 Soneto kun malĝusta helpo
15.91999 Soneto televidmania
15.92000 Soneto pri la intertempo
15.92001 Soneto kun kandelodoro
15.92002 Soneto kun rozaj okulvitroj
15.92003 Soneto pri arto por arto
15.92004 Soneto pri sonetesenco
15.92005 Soneto kun la nulaj horoj
15.92006 Soneto je literatoro
16.91995 Soneto pri artista skolo
16.91996 Soneto pri urba folkloro
16.91997 Soneto nome Mondanio
16.91998 Soneto pri septembrpluvaĉo
16.91999 Soneto iniciativa
16.92000 Soneto pri bodentriptiko
16.92001 Soneto pri memabsolvado
16.92002 Soneto kun singarda pento
16.92003 Soneto sacerdotenvia
16.92004 Soneto kun revuo BETO
16.92005 Soneto pri teda libero
16.92006 Soneto pri malprava bruo
17.91995 Soneto pri polaj elitoj
17.91996 Soneto kun hiperfeliĉo
17.91997 Soneto pri supraj decidoj
17.91998 Soneto kun la fervojistoj
17.91999 Soneto kun memmortiganto
17.92000 Soneto dum tago de preĝo
17.92001 Soneto pri venĝoripeto
17.92002 Soneto pri riĉa spirito
17.92003 Soneto kun septembraj signoj
17.92004 Soneto por la kolegino
17.92005 Soneto pri gemo en cindro
17.92006 Soneto sen civitaneco
18.91995 Soneto pri klostra koncerto
18.91996 Soneto pri emo por ludo
18.91997 Soneto pri tempo estima
18.91998 Soneto je socimizero
18.91999 Soneto pri nacifrenezo
18.92000 Soneto pri l' nova nomtago
18.92001 Soneto pri malpremiero
18.92002 Soneto kun nomtagfeliĉo
18.92003 Soneto provizheroeca
18.92004 Soneto kun somera tosto
18.92005 Soneto pri tago tre grava
18.92006 Soneto - Alzheimer-sindromo
19.91995 Soneto pri liberalkoto
19.91996 Soneto pri skribmaniero
19.91997 Soneto pri vanaj deziroj
19.91998 Soneto pri nacia marko
19.91999 Soneto pri preĝumkoncerto
19.92000 Soneto je septembraj signoj
19.92001 Soneto pri animoserĉo
19.92002 Soneto kun la novfundlando
19.92003 Soneto pri gradaj signifoj
19.92004 Soneto je evangelipensoj
19.92005 Soneto pri l' eksporta varo
19.92006 Soneto kun koncerto e-moll
20.91995 Soneto pri doktoro Jürg Graf
20.91996 Soneto pri l' unuaj versoj
20.91997 Soneto ĉe la historio
20.91998 Soneto pri malpura ŝipo
20.91999 Soneto kun cigna tristkanto
20.92000 Soneto pri olimpa oro
20.92001 Soneto je alternativo
20.92002 Soneto pri simpla kaŝludo
20.92003 Soneto pri mizeraspekto
20.92004 Soneto antaŭ hejmreveno
20.92005 Soneto pri pastra skribaĉo
20.92006 Soneto pri tempo enua
21.91995 Soneto fantomkabineta
21.91996 Soneto vane rekomenda
21.91997 Soneto pri la nova homo
21.91998 Soneto lasttage somera
21.91999 Soneto pri sinvida manko
21.92000 Soneto pri lingvaj parioj
21.92001 Soneto donita reflekse
21.92002 Soneto iom infaneca
21.92003 Soneto kun amazon(in)oj
21.92004 Soneto kun tro da konfido
21.92005 Soneto pri berlina klubo
21.92006 Soneto - kokino ĉu ovo?
22.91995 Soneto pri sanga insigno
22.91996 Soneto por motivi vivon
22.91997 Soneto pri la perverseco
22.91998 Soneto someradiaŭa
22.91999 Soneto je somera fino
22.92000 Soneto pri glacimedalo
22.92001 Soneto pri eblo de esto
22.92002 Soneto pri envia tento
22.92003 Soneto pri perfortofero
22.92004 Soneto pri ritualsono
22.92005 Soneto kun GEMA kaj ZAiKS
22.92006 Soneto pri iu evento
23.91995 Soneto pri tag-incidentoj
23.91996 Soneto kun puno pro nasko
23.91997 Soneto pri novriĉaj dupoj
23.91998 Soneto kun tosto por Ola
23.91999 Soneto pri senkondiĉeco
23.92000 Soneto pri morto de Helen
23.92001 Soneto pri nacia saĝo
23.92002 Soneto maldemokratia
23.92003 Soneto pri inkubsocio
23.92004 Soneto kun malvenka frazo
23.92005 Soneto pri globalizado
23.92006 Soneto pri flankoj kun pajlo
24.91995 Soneto pri sorto de Norwid
24.91996 Soneto vojaĝa kun Norwid
24.91997 Soneto nasktage de Norwid
24.91998 Soneto kun lefta mamono
24.91999 Soneto pri nenio nova
24.92000 Soneto kun simpla konkludo
24.92001 Soneto pri tre grava nasko
24.92002 Soneto pri zorgoj de Norwid
24.92003 Soneto kun komponistino
24.92004 Soneto pri akra antaŭo
24.92005 Soneto pri meso por Norwid
24.92006 Soneto inspektas Norvidon
25.91995 Soneto por redaktoro Maul
25.91996 Soneto pri mia mondeto
25.91997 Soneto pri la dankotago
25.91998 Soneto kun mia dankado
25.91999 Soneto pri malsana vero
25.92000 Soneto kun sankto en haro
25.92001 Soneto kun ruĝaj papavoj
25.92002 Soneto pri provo kiu ĝenas
25.92003 Soneto je interretpaĝo
25.92004 Soneto pri temo dilema
25.92005 Soneto sen balotekstazo
25.92006 Soneto pri svisa decido
26.91995 Soneto ne plu komprenebla
26.91996 Soneto iom de juneco
26.91997 Soneto pri aĝa deklivo
26.91998 Soneto kun voko de iu
26.91999 Soneto kun ĥoĥolparolo
26.92000 Soneto kun elstara listo
26.92001 Soneto ĉe komprena lingvo
26.92002 Soneto por antaŭzorgemo
26.92003 Soneto forire de pesto
26.92004 Soneto pri tago sen aŭtoj
26.92005 Soneto pri duba silento
26.92006 Soneto je anstataŭaĵoj
27.91995 Soneto je svisa sistemo
27.91996 Soneto pri libereclimo
27.91997 Soneto je virina sano
27.91998 Soneto kun Marcel Proust frue
27.91999 Soneto kun rido komenca
27.92000 Soneto mizerglobaliza
27.92001 Soneto pri vorto AMOKO
27.92002 Soneto pri kamparanado
27.92003 Soneto por aŭtunkomenco
27.92004 Soneto pri alskribaĉuloj
27.92005 Soneto kun ŝajna malkredo
27.92006 Soneto post iu spektaklo
28.91995 Soneto pri banko sen banko
28.91996 Soneto en balaaĵaro
28.91997 Soneto je humila rego
28.91998 Soneto kun juda poŝtkarto
28.91999 Soneto ĉe ekspluatado
28.92000 Soneto antaŭ knarmomento
28.92001 Soneto pri veturrezigno
28.92002 Soneto pri penkluboidoj
28.92003 Soneto pri kompostistverkoj
28.92004 Soneto pri terora fonto
28.92005 Soneto pri vana pravigo
28.92006 Soneto kun atendplenado
29.91995 Soneto iom popolisma
29.91996 Soneto pri manĝo sarmata
29.91997 Soneto nome Lech Wałęsa
29.91998 Soneto politikbedaŭra
29.91999 Soneto kun naŭa sindromo
29.92000 Soneto pri Helen-sepulto
29.92001 Soneto pri vigla spirito
29.92002 Soneto kun dimanĉaj hantoj
29.92003 Soneto kun klara vidpunkto
29.92004 Soneto banaleŭforie
29.92005 Soneto pri sistra ludado
29.92006 Soneto pri partiofondo
30.91995 Soneto je nacistandardoj
30.91996 Soneto ne por JES sed kun JES
30.91997 Soneto kun grava demando
30.91998 Soneto kun verko de Skrzypczak
30.91999 Soneto disreva sen libroj
30.92000 Soneto ĉe kamen' skribita
30.92001 Soneto pri matracoprovo
30.92002 Soneto pri vela libero
30.92003 Soneto kun be or not to be
30.92004 Soneto pri "nova" balono
30.92005 Soneto pri aŭtodafeoj
30.92006 Soneto - malpura beleco
1.101995 Soneto pri lingvokontento
1.101996 Soneto pri rega sistemo
1.101997 Soneto alidimensie
1.101998 Soneto singardeme manka
1.101999 Soneto je biografio
1.102000 Soneto kun sonetefekto
1.102001 Soneto por esti ardeo
1.102002 Soneto kun unu bileto
1.102003 Soneto kun malvenka vivo
1.102004 Soneto kun DADA-profeto
1.102005 Soneto pri nebulvaloroj
1.102006 Soneto pri signifnuancoj
2.101995 Soneto pri du medaldorsoj
2.101996 Soneto - podolia buĉo
2.101997 Soneto je ministdemandoj
2.101998 Soneto kun migra kulturo
2.101999 Soneto pri geedzaj provoj
2.102000 Soneto principe maltroa
2.102001 Soneto pri pianoloko
2.102002 Soneto pri filmo kun Szpilman
2.102003 Soneto kun zurikaj poloj
2.102004 Soneto kun germanhispano
2.102005 Soneto kun Evangelio
2.102006 Soneto maldekstra aŭ dekstra
3.101995 Soneto pri germana sango
3.101996 Soneto pri ŝtatamikecoj
3.101997 Soneto je mondŝanĝsugesto
3.101998 Soneto kun skribo al fisko
3.101999 Soneto kun iu verkisto
3.102000 Soneto tra vitrorealo
3.102001 Soneto pri SWISSAIR-bankroto
3.102002 Soneto pri asociiĝo
3.102003 Soneto kun estosloganoj
3.102004 Soneto pri NE KROKODILU
3.102005 Soneto je lingvo okula
3.102006 Soneto pri germankomplekso
4.101995 Soneto pri germanaj versoj
4.101996 Soneto post unu elsendo
4.101997 Soneto je alia stilo
4.101998 Soneto kun unu vaganto
4.101999 Soneto revenas al formo
4.102000 Soneto pri multaj eraroj
4.102001 Soneto kun peto por savo
4.102002 Soneto pri l' nocio STURM
4.102003 Soneto pri sola birdeto
4.102004 Soneto kun amo al bestoj
4.102005 Soneto pri deva moralo
4.102006 Soneto pri penduma stato
5.101995 Soneto pri Ĉeĥo kaj Leĥo
5.101996 Soneto pri toleromanko
5.101997 Soneto je perda memoro
5.101998 Soneto pri kelkaj ripetoj
5.101999 Soneto aŭtunpoezia
5.102000 Soneto kun haltejbalado
5.102001 Soneto kun kaosanimo
5.102002 Soneto pri mensa perturbo
5.102003 Soneto apud frivoleco
5.102004 Soneto pri forpaso de K.
5.102005 Soneto pri kvar jugoslavoj
5.102006 Soneto pri malokazaĵo
6.101995 Soneto por Terttu Tyynelä
6.101996 Soneto kun paradizmanko
6.101997 Soneto je silenta moro
6.101998 Soneto kun la invitilo
6.101999 Soneto kun io pripensa
6.102000 Soneto POSTinteliganta
6.102001 Soneto pri aŭtorvespero
6.102002 Soneto pri lua loĝejo
6.102003 Soneto sen prudaj flagsvingoj
6.102004 Soneto pri klasa sistemo
6.102005 Soneto aprobaprobata
6.102006 Soneto inter du ekstremoj
7.101995 Soneto denove kun ruso
7.101996 Soneto pri sceno de povo
7.101997 Soneto je konstitucio
7.101998 Soneto pri artkatalogo
7.101999 Soneto kun poet-invado
7.102000 Soneto pri la sama skolo
7.102001 Soneto kun universsfero
7.102002 Soneto pri Bethoven-padoj
7.102003 Soneto ĉe pola librejo
7.102004 Soneto kun nubaj etosoj
7.102005 Soneto pri ĵurnalistaĉoj
7.102006 Soneto pri dolĉaj paroloj
8.101995 Soneto pri plagiataĵo
8.101996 Soneto kloĉarda ĉiele
8.101997 Soneto je ambasadaĵo
8.101998 Soneto de librofoiro
8.101999 Soneto kun betonmiksilo
8.102000 Soneto mizerulbalota
8.102001 Soneto pri afganatako
8.102002 Soneto - Teatro Vindobona
8.102003 Soneto pri venka tumulto
8.102004 Soneto pri lingvaj dilemoj
8.102005 Soneto pri persona stato
8.102006 Soneto kun argumentado
9.101995 Soneto je spuro viena
9.101996 Soneto por Nobelremio
9.101997 Soneto pri librovendado
9.101998 Soneto pri aŭtorlegadoj
9.101999 Soneto pri bona estaĵo
9.102000 Soneto kun la samaj homoj
9.102001 Soneto tamen sen miraklo
9.102002 Soneto pri Danubo kaŝe
9.102003 Soneto pri malefektprovoj
9.102004 Soneto pri havanta fako
9.102005 Soneto pri nenio grava
9.102006 Soneto kun usona bazo
10.101995 Soneto pri fantazimanko
10.101996 Soneto pri sveltiĝmetodo
10.101997 Soneto fakte pri NENIO
10.101998 Soneto pri korekta devo
10.101999 Soneto familie grava
10.102000 Soneto pri nulo komo ok
10.102001 Soneto kun povo sen ŝtato
10.102002 Soneto ĉielodevena
10.102003 Soneto kun unu vidpunkto
10.102004 Soneto pri kuraĝdifekto
10.102005 Soneto pri la kuraĝulo
10.102006 Soneto kun blanka Ostuni
11.101995 Soneto pri edukrilatoj
11.101996 Soneto kun versoj amaraj
11.101997 Soneto de malrifuĝinto
11.101998 Soneto pri la kanonizo
11.101999 Soneto pri poemkopioj
11.102000 Soneto pri maldecidemo
11.102001 Soneto sen la eŭforio
11.102002 Soneto pri iritoarto
11.102003 Soneto pri amasformigo
11.102004 Soneto pri rido ĉe fino
11.102005 Soneto pri malgrandaj ŝanĝoj
11.102006 Soneto - ardea piedo
12.101995 Soneto por la batalantoj
12.101996 Soneto kun lua malsato
12.101997 Soneto por paperherooj
12.101998 Soneto kun meritdegrado
12.101999 Soneto sklavita libere
12.102000 Soneto pri mempurigado
12.102001 Soneto kun spiritkontaktoj
12.102002 Soneto pri poeziserĉo
12.102003 Soneto pri evidentecoj
12.102004 Soneto sorĉa kaj mirakla
12.102005 Soneto pri eco kun koto
12.102006 Soneto pri trulloj kun truloj
13.101995 Soneto por la instruistoj
13.101996 Soneto pri forto de kredo
13.101997 Soneto de iam por morgaŭ
13.101998 Soneto evangelieta
13.101999 Soneto pri malantaŭpago
13.102000 Soneto de antaŭfenestro
13.102001 Soneto - vojo al Astano
13.102002 Soneto pri nia poŝtkarto
13.102003 Soneto kun aŭtuna fono
13.102004 Soneto katolikvidpunkta
13.102005 Soneto pri loko de sido
13.102006 Soneto pri vendreda manĝo
14.101995 Soneto pri Stefan Żeromski
14.101996 Soneto pri hiperpilgrimo
14.101997 Soneto POSTmalavantaĝa
14.101998 Soneto kun ĉarmadiaŭo
14.101999 Soneto pri iama knabo
14.102000 Soneto perfortita mense
14.102001 Soneto pri kaŝtanarbaro
14.102002 Soneto ligita proverbe
14.102003 Soneto pri mia prognozo
14.102004 Soneto antidadaisma
14.102005 Soneto kun aŭtuna moro
14.102006 Soneto certe publicista
15.101995 Soneto pri librofoiro
15.101996 Soneto je Tilia Korto
15.101997 Soneto pri brava Kościuszko
15.101998 Soneto kontraŭ Bonaparte
15.101999 Soneto pri simplaj manĝaĵoj
15.102000 Soneto kun CORTE POLACCA
15.102001 Soneto apud Strada Verde
15.102002 Soneto kun tempo pasanta
15.102003 Soneto pri dankopaketo
15.102004 Soneto pri divorcokaŭzoj
15.102005 Soneto pri bela oktobro
15.102006 Soneto en olivĝardenoj
16.101995 Soneto je papoelekto
16.101996 Soneto pri feblaj eventoj
16.101997 Soneto konscie ekzista
16.101998 Soneto pri mezuromanko
16.101999 Soneto kun dia dediĉo
16.102000 Soneto pri fakosignifo
16.102001 Soneto pri troigprincipoj
16.102002 Soneto pro riĉo malsata
16.102003 Soneto ĉiutagzorgema
16.102004 Soneto en prepozicio
16.102005 Soneto pri perdita paro
16.102006 Soneto pri la sama paro
17.101995 Soneto je misuzaj nomoj
17.101996 Soneto pri radia seko
17.101997 Soneto pri spektaklo en STOK
17.101998 Soneto pri komunbalotoj
17.101999 Soneto perdita sub ŝtono
17.102000 Soneto pri tombejinsulo
17.102001 Soneto pri hororsilento
17.102002 Soneto kun l' angla devige
17.102003 Soneto je kelkaj gravaĵoj
17.102004 Soneto pri svisidiomoj
17.102005 Soneto kun kaz-interpreto
17.102006 Soneto - Antonio Ruggiero
18.101995 Soneto antipopolisma
18.101996 Soneto pri perdita tempo
18.101997 Soneto pri la hororaĵoj
18.101998 Soneto kun gazetlegado
18.101999 Soneto ĝue sereniĝa
18.102000 Soneto al malferma vorto
18.102001 Soneto kun kaŝtankuraco
18.102002 Soneto pri veromezuro
18.102003 Soneto pri kaŭzo de falo
18.102004 Soneto sen moralizado
18.102005 Soneto pri aliaj homoj
18.102006 Soneto kun sankta Oronzo
19.101995 Soneto kun velmetaforo
19.101996 Soneto pri putra ĝenado
19.101997 Soneto pri la trama vojo
19.101998 Soneto pri ŝanĝitaj roloj
19.101999 Soneto pri vana plendado
19.102000 Soneto pri surogatsceno
19.102001 Soneto pri dada-spirito
19.102002 Soneto kun ekzistimago
19.102003 Soneto komforte maltaŭga
19.102004 Soneto pri IKEA-ligno
19.102005 Soneto pri Ulm-datreveno
19.102006 Soneto pri la maserio
20.101995 Soneto por sendependeco
20.101996 Soneto kun aŭtunpigmentoj
20.101997 Soneto pri la ĥoĥolado
20.101998 Soneto je inspiromanko
20.101999 Soneto kun Widok vidaĵe
20.102000 Soneto - Venecio nokte
20.102001 Soneto pri lingvaj speguloj
20.102002 Soneto ĉe kora letero
20.102003 Soneto pri Irena-tago
20.102004 Soneto je ovo kaj koko
20.102005 Soneto pri Chopin-Konkurso
20.102006 Soneto spite kulinara
21.101995 Soneto pri la Goethe-benko
21.101996 Soneto apud akcipitroj
21.101997 Soneto nome Joseph Conrad
21.101998 Soneto kun la ciferplato
21.101999 Soneto je nupto divorca
21.102000 Soneto pri nombro dudek sep
21.102001 Soneto skribita jam hejme
21.102002 Soneto letera al Ĉesja
21.102003 Soneto pri ĉieltrinkaĵo
21.102004 Soneto kun honto por justo
21.102005 Soneto pri libro DANUBO
21.102006 Soneto kun vojoj sen ravo
22.101995 Soneto por mia fratino
22.101996 Soneto kiel mia esto
22.101997 Soneto pri pekoj kaj punoj
22.101998 Soneto kontraŭ futbalado
22.101999 Soneto pri supodisdono
22.102000 Soneto pri la finisaĵo
22.102001 Soneto fuĝas de milito
22.102002 Soneto por kara Maria
22.102003 Soneto pri bildo vivronda
22.102004 Soneto fratinnaskiĝtage
22.102005 Soneto kristnaska oktobre
22.102006 Soneto por emigrantino
23.101995 Soneto por bravaj hungaroj
23.101996 Soneto pri soifa tero
23.101997 Soneto je konsulmensogo
23.101998 Soneto kun unu hungaro
23.101999 Soneto pri vena bezono
23.102000 Soneto - mi kiel grotesko
23.102001 Soneto pri festa malvolo
23.102002 Soneto kun balaaĵaro
23.102003 Soneto skribita malvole
23.102004 Soneto pri aĝodemando
23.102005 Soneto pri etikedmanko
23.102006 Soneto pri teda legado
24.101995 Soneto pri malpezaj versoj
24.101996 Soneto pri paralelpadoj
24.101997 Soneto inter diferencoj
24.101998 Soneto - Poeta Invado
24.101999 Soneto pri longa hejmvojo
24.102000 Soneto pri armilmuzeo
24.102001 Soneto pri flamaj tuneloj
24.102002 Soneto por patriotismo
24.102003 Soneto iom fumigita
24.102004 Soneto ruĝa kaj viola
24.102005 Soneto pri krio ATENTON
24.102006 Soneto pri popolverkisto
25.101995 Soneto patrinonasktage
25.101996 Soneto nome Olav Münzberg
25.101997 Soneto naskotage preta
25.101998 Soneto pri spiritkompreno
25.101999 Soneto patrinnaskiĝtaga
25.102000 Soneto antaŭvarsovia
25.102001 Soneto pri festo de Laŭra
25.102002 Soneto kun silenta flustro
25.102003 Soneto pri prodigintulo
25.102004 Soneto kun spiritvizito
25.102005 Soneto je ludo pri morgaŭ
25.102006 Soneto kun malkapableco
26.101995 Soneto fratinonasktage
26.101996 Soneto apud dialekto
26.101997 Soneto marĝene de manĝo
26.101998 Soneto kun venonta nupto
26.101999 Soneto tuŝas novan libron
26.102000 Soneto pri iamaj konoj
26.102001 Soneto fratinnaskotaga
26.102002 Soneto je mia fratino
26.102003 Soneto pri skriborimedoj
26.102004 Soneto pri amazonino
26.102005 Soneto pri hop-poezio
26.102006 Soneto tipe naskiĝtaga
27.101995 Soneto kiel invitilo
27.101996 Soneto kun io atenda
27.101997 Soneto je konstantaj ŝanĝoj
27.101998 Soneto pri strata artago
27.101999 Soneto libropremiera
27.102000 Soneto promocia AKURAT
27.102001 Soneto je unu memoro
27.102002 Soneto pri aŭtorspektaklo
27.102003 Soneto de knaranta hinĝo
27.102004 Soneto en aŭtunĝardeno
27.102005 Soneto pri disreviĝintaj
27.102006 Soneto pri ĝusta elekto
28.101995 Soneto pri malpermesilo
28.101996 Soneto kun vetero ŝtorma
28.101997 Soneto same tolerema
28.101998 Soneto pri ŝanĝo de povo
28.101999 Soneto - Tadeo-nomtago
28.102000 Soneto en aktorbieno
28.102001 Soneto kun Brzeg-emeritoj
28.102002 Soneto morta ĉeokaze
28.102003 Soneto pri difekta lingvo
28.102004 Soneto pri tempoforŝovo
28.102005 Soneto pri malĉeestaĉo
28.102006 Soneto kun popolvagado
29.101995 Soneto pri policdecido
29.101996 Soneto pri alieblecoj
29.101997 Soneto je miksaj eventoj
29.101998 Soneto pri memmortigintoj
29.101999 Soneto pri poetkunveno
29.102000 Soneto pri veteranhonto
29.102001 Soneto kun doktor' Majewski
29.102002 Soneto pri gravaĵperdado
29.102003 Soneto pri malideeco
29.102004 Soneto ĉiufoje l' sama
29.102005 Soneto kun fermitaj birdoj
29.102006 Soneto pri Genja-konsiloj
30.101995 Soneto je biblioteko
30.101996 Soneto pri kvietkonfuzo
30.101997 Soneto provokas la svison
30.101998 Soneto por lernejamikoj
30.101999 Soneto pri vojo al Brzeg
30.102000 Soneto pri lernejlegado
30.102001 Soneto pri la lingva centro
30.102002 Soneto de la soldattempo
30.102003 Soneto pri aŭtunmateno
30.102004 Soneto por la flegistinoj
30.102005 Soneto pri ĝustaj elektoj
30.102006 Soneto amare funebra
31.101995 Soneto pri Wincenty Witos
31.101996 Soneto kun flamanta lumo
31.101997 Soneto aliopinie
31.101998 Soneto kun balotbiero
31.101999 Soneto pri amikkunveno
31.102000 Soneto pri malesta sento
31.102001 Soneto kun granda danĝero
31.102002 Soneto kun stereotipoj
31.102003 Soneto - aŭtuna mateno
31.102004 Soneto kun granda respekto
31.102005 Soneto apud birdogripo
31.102006 Soneto dependa de stato
1.111995 Soneto pri ĉiuj sanktuloj
1.111996 Soneto je blua ĉielo
1.111997 Soneto komence de krono
1.111998 Soneto por memora tago
1.111999 Soneto ĉe familitombo
1.112000 Soneto je Ĉiuj Sanktuloj
1.112001 Soneto - vana telefono
1.112002 Soneto kun la kolonelo
1.112003 Soneto kun purgatorio
1.112004 Soneto postoperacia
1.112005 Soneto pri fajrantaj moroj
1.112006 Soneto pri la kariero
2.111995 Soneto kun kanto ĉiela
2.111996 Soneto nuntempe postmorta
2.111997 Soneto kaj krono pri foto
2.111998 Soneto kun zorgo pri Tero
2.111999 Soneto kun betonmiksantoj
2.112000 Soneto kun vortkvadratigo
2.112001 Soneto laŭ arto ĥoĥola
2.112002 Soneto pri tiuj en pluvo
2.112003 Soneto pri vivo alloga
2.112004 Soneto indiferentstata
2.112005 Soneto kun Stok kaj Towiański
2.112006 Soneto kun gripo malsata
3.111995 Soneto pri rajdtriangulo
3.111996 Soneto kun vico de stagnoj
3.111997 Soneto pri sorto de Ingrid
3.111998 Soneto pri loĝejaj plantoj
3.111999 Soneto pri konjunkturistoj
3.112000 Soneto kaŝita sopire
3.112001 Soneto pri skribkutimiĝo
3.112002 Soneto kun hazardovico
3.112003 Soneto de unu prelego
3.112004 Soneto hospitalhumila
3.112005 Soneto pri kompetenteco
3.112006 Soneto kun itala bagno
4.111995 Soneto por sankta Marteno
4.111996 Soneto kun paŭzo skribada
4.111997 Soneto je tago forpela
4.111998 Soneto kun riĉa mizero
4.111999 Soneto pri aŭtunvagado
4.112000 Soneto kun malnovurbeco
4.112001 Soneto kun la doganisto
4.112002 Soneto kun la absurdaĵo
4.112003 Soneto kun leĝinterpreto
4.112004 Soneto kun sangoinundo
4.112005 Soneto por ion korekti
4.112006 Soneto kun langoeltranĉo
5.111995 Soneto kun majstroj je Dio
5.111996 Soneto pri matura amo
5.111997 Soneto pri horormalkovroj
5.111998 Soneto pri vesperpromeno
5.111999 Soneto pri rozoj naciaj
5.112000 Soneto kun silenta ĉarmo
5.112001 Soneto venas kaj foriras
5.112002 Soneto kun malmanifesto
5.112003 Soneto pri deva ekzemplo
5.112004 Soneto pri sanplibonigo
5.112005 Soneto kun paĝstatistiko
5.112006 Soneto kun mirakla savo
6.111995 Soneto je eraraj sokloj
6.111996 Soneto stratliteratura
6.111997 Soneto pri fruaj fascinoj
6.111998 Soneto kun emociiĝo
6.111999 Soneto kun ludo hazarda
6.112000 Soneto kun varsoviano
6.112001 Soneto dronas en teroro
6.112002 Soneto por sepdek kvin jaroj
6.112003 Soneto malantaŭ de nazo
6.112004 Soneto pri iu ovala
6.112005 Soneto por la pluminismo
6.112006 Soneto ĉiam kun la kaŭzo
7.111995 Soneto mielomustarda
7.111996 Soneto - ĉu esti ĉu havi?
7.111997 Soneto pri popolmigrado
7.111998 Soneto pri komputiltago
7.111999 Soneto evangeliteza
7.112000 Soneto kun sanodeziroj
7.112001 Soneto pri filmo kun korno
7.112002 Soneto pri tekstoj bultenaj
7.112003 Soneto revoluciisma
7.112004 Soneto je flava fenestro
7.112005 Soneto pri maso eksploda
7.112006 Soneto kun pavimopeco
8.111995 Soneto pri fina averto
8.111996 Soneto kun malicaj baroj
8.111997 Soneto je la komunio
8.111998 Soneto pri malicokaŭzo
8.111999 Soneto je filozofio
8.112000 Soneto kun duba feliĉo
8.112001 Soneto por sano ne taŭgas
8.112002 Soneto pri l' nupto por ĉiam
8.112003 Soneto pri krima dormado
8.112004 Soneto kun popolpoeto
8.112005 Soneto kun jasmena teo
8.112006 Soneto de kurpia gento
9.111995 Soneto pri (mal)sekureco
9.111996 Soneto pri vulppersekuto
9.111997 Soneto pri la lernejtago
9.111998 Soneto pri la kataklismo
9.111999 Soneto - l' unua brigado
9.112000 Soneto sur la enfalilo
9.112001 Soneto je malaperado
9.112002 Soneto esperantiana
9.112003 Soneto por K. M. Załuski
9.112004 Soneto pri birdo sur drato
9.112005 Soneto pri povoposedo
9.112006 Soneto kun morta stabilo
10.111995 Soneto pri justeca murdo
10.111996 Soneto - benediktanaĵo
10.111997 Soneto pri la dua klaso
10.111998 Soneto sonda - kio poste?
10.111999 Soneto pri la libro BLAGA
10.112000 Soneto pri ĉiutagsperto
10.112001 Soneto pri zurika strato
10.112002 Soneto bufedvernisaĵa
10.112003 Soneto zorga kaj defenda
10.112004 Soneto kun aŭtunfrosteto
10.112005 Soneto graca por legado
10.112006 Soneto kun hurlanta hanto
11.111995 Soneto pri sendependeco
11.111996 Soneto tamen karnavala
11.111997 Soneto pri ridindaj ŝanĝoj
11.111998 Soneto - karnavalmalfermo
11.111999 Soneto kun konfuza cerbo
11.112000 Soneto - tumulta novembro
11.112001 Soneto paranojfestega
11.112002 Soneto denove brigada
11.112003 Soneto karnavalkomenca
11.112004 Soneto pri karnavalludoj
11.112005 Soneto pri l' festa donaco
11.112006 Soneto pri hontoordeno
12.111995 Soneto pri Witold Czajkowski
12.111996 Soneto - reflekso pri himnoj
12.111997 Soneto profunde suspira
12.111998 Soneto kun paŝtista saĝo
12.111999 Soneto kun eterna dubo
12.112000 Soneto festa kun kloĉardo
12.112001 Soneto por Pola Muzeo
12.112002 Soneto kun espera torĉo
12.112003 Soneto por Witold Czajkowski
12.112004 Soneto ademokratia
12.112005 Soneto pri mia velĉapo
12.112006 Soneto - kiun ne elektu
13.111995 Soneto pri kristnaskfoiroj
13.111996 Soneto pri filmo DANUBO
13.111997 Soneto pri kompata ŝtono
13.111998 Soneto pri paŝoj kulturaj
13.111999 Soneto mistikraciisma
13.112000 Soneto pri konstanta grumblo
13.112001 Soneto kulisodevena
13.112002 Soneto kun konsciensono
13.112003 Soneto kun eterneckrono
13.112004 Soneto iom pasinteca
13.112005 Soneto kun ava kanono
13.112006 Soneto pri vana batalo
14.111995 Soneto sen biografio
14.111996 Soneto pri forlasintaĵoj
14.111997 Soneto je alia flanko
14.111998 Soneto pri multkaza tago
14.111999 Soneto kun ideosupo
14.112000 Soneto pri postaj mezuroj
14.112001 Soneto pri aktorparolo
14.112002 Soneto pri komunumado
14.112003 Soneto kun kato sur monto
14.112004 Soneto ŝanĝe pliboniga
14.112005 Soneto por varti ekzemplojn
14.112006 Soneto kun danuba paĝo
15.111995 Soneto pri respublik-kvantoj
15.111996 Soneto kun naciistvolo
15.111997 Soneto kun la krontitoloj
15.111998 Soneto kun literaturdomo
15.111999 Soneto pri kazo kun duoj
15.112000 Soneto kun Olko Frapanto
15.112001 Soneto pri l' vorto CIVITO
15.112002 Soneto kun gusto betsupa
15.112003 Soneto pri raportlegado
15.112004 Soneto pri volo por flanko
15.112005 Soneto pri kredomortigo
15.112006 Soneto pri malbezonsento
16.111995 Soneto pri tempo viena
16.111996 Soneto kun simila sorto
16.111997 Soneto komenckrone IO
16.111998 Soneto pri IOuletoj
16.111999 Soneto nome Pepĉja Singer
16.112000 Soneto pri paranojmitoj
16.112001 Soneto en la debatombro
16.112002 Soneto pri fakturopago
16.112003 Soneto kun falantaj budoj
16.112004 Soneto sen defendatako
16.112005 Soneto pri Zurik-enigmo
16.112006 Soneto pri vakua kapo
17.111995 Soneto je budho-monaĥo
17.111996 Soneto pri malvolrevenoj
17.111997 Soneto je elit-eraroj
17.111998 Soneto pri nupta Raĥela
17.111999 Soneto konsciencmakula
17.112000 Soneto pri fiparolaĉo
17.112001 Soneto pri du opinioj
17.112002 Soneto kun Adamo-ripo
17.112003 Soneto pri longa oldeco
17.112004 Soneto tie aŭ alie
17.112005 Soneto pri bruta futbalo
17.112006 Soneto pri grandkomercisto
18.111995 Soneto pri kroma verkado
18.111996 Soneto pri malsuperado
18.111997 Soneto pri la novriĉulo
18.111998 Soneto sed pri kio skribi?
18.111999 Soneto pri rapidelsendo
18.112000 Soneto pri spiritelŝiro
18.112001 Soneto kun frostiga sento
18.112002 Soneto kie kreskas prezo
18.112003 Soneto pri hejmkuracado
18.112004 Soneto por individuo
18.112005 Soneto pri kuracsukceso
18.112006 Soneto je diversaj kazoj
19.111995 Soneto pri polaj balotoj
19.111996 Soneto pri la infaneco
19.111997 Soneto pri provoj fiaskaj
19.111998 Soneto laŭ Pola Radio
19.111999 Soneto por Hanto sen Pano
19.112000 Soneto pri kreva kaŝtano
19.112001 Soneto pri venanta frosto
19.112002 Soneto pri librejklopodoj
19.112003 Soneto kalendaregala
19.112004 Soneto pri movantaj kapoj
19.112005 Soneto ambaŭflank-antaŭa
19.112006 Soneto pri sankta Francisko
20.111995 Soneto je hispanaj zorgoj
20.111996 Soneto apud teorio
20.111997 Soneto pri la kamparano
20.111998 Soneto pri lasta parolo
20.111999 Soneto pri miaj vizaĝoj
20.112000 Soneto pri kreditŝatado
20.112001 Soneto pri elsenderaroj
20.112002 Soneto kun infanprotesto
20.112003 Soneto pri vido de Kielce
20.112004 Soneto memora pri NUPTO
20.112005 Soneto pri depravacio
20.112006 Soneto kun esperantzorgo
21.111995 Soneto pri barĉa kunveno
21.111996 Soneto senesperantiga
21.111997 Soneto pri literatoro
21.111998 Soneto pri vintroheroldo
21.111999 Soneto medita sur benko
21.112000 Soneto kun senvaloraĵoj
21.112001 Soneto pri novaj pripensoj
21.112002 Soneto - sensenca konvinko
21.112003 Soneto kun lokoj por legi
21.112004 Soneto dezira kaj zorga
21.112005 Soneto kun libro veneta
21.112006 Soneto kun malparolado
22.111995 Soneto pri Andrzej Skorupski
22.111996 Soneto - Władek Popielarczyk
22.111997 Soneto inter du prefiksoj
22.111998 Soneto kun portretintenco
22.111999 Soneto kun liberallefto
22.112000 Soneto pri eternaŭroro
22.112001 Soneto kun nasktaga floro
22.112002 Soneto portreta - Andreo
22.112003 Soneto pri la armilisto
22.112004 Soneto pri nasko de knabo
22.112005 Soneto por viro kravata
22.112006 Soneto pri malĝusta temo
23.111995 Soneto pri arto klozeta
23.111996 Soneto pri la luiganto
23.111997 Soneto pri mia bofrato
23.111998 Soneto kun ŝanĝo al uro
23.111999 Soneto pri iu ofendo
23.112000 Soneto kun granda kompato
23.112001 Soneto post la vernisaĵo
23.112002 Soneto portreta kun Fiszer
23.112003 Soneto portreta pri Genjo
23.112004 Soneto kvardektrijaraĝa
23.112005 Soneto pri alirilatoj
23.112006 Soneto pri unu ĵaluzo
24.111995 Soneto pri porkobuĉado
24.111996 Soneto pri vigla Edvardo
24.111997 Soneto pri la konformistoj
24.111998 Soneto je deklinacio
24.111999 Soneto por Leonard Peltier
24.112000 Soneto kun sonetoidoj
24.112001 Soneto pri la ĥoĥolino
24.112002 Soneto kun majstro Henriko
24.112003 Soneto kun poeta cindro
24.112004 Soneto ĝuste podolia
24.112005 Soneto pri nobla laboro
24.112006 Soneto funebre kompata
25.111995 Soneto pri bankaj trompaĉoj
25.111996 Soneto kun pastra protesto
25.111997 Soneto pri la novondulo
25.111998 Soneto kun distancdiskigo
25.111999 Soneto pri unu sponsoro
25.112000 Soneto pri cikonibildoj
25.112001 Soneto pri ebla danĝero
25.112002 Soneto - morta komunisto
25.112003 Soneto kun korespondaĵoj
25.112004 Soneto pri mia peceto
25.112005 Soneto pri l' arta kampanjo
25.112006 Soneto kun kontrastsilento
26.111995 Soneto je Adam Mickiewicz
26.111996 Soneto apud Kazimiro
26.111997 Soneto pri troaktivulo
26.111998 Soneto pri stratlumigado
26.111999 Soneto kun zurika Halka
26.112000 Soneto pri pluva dimanĉo
26.112001 Soneto pri germanlingveco
26.112002 Soneto pri mortdatreveno
26.112003 Soneto pri morto mondmeza
26.112004 Soneto konstantinopola
26.112005 Soneto pri bigoskuiro
26.112006 Soneto - postiru poeton
27.111995 Soneto pri politikisto
27.111996 Soneto kun patenthavanto
27.111997 Soneto je arto por arto
27.111998 Soneto pri unu gravaĵo
27.111999 Soneto pri la konfidatoj
27.112000 Soneto sen enketplenumo
27.112001 Soneto kun simpla malscio
27.112002 Soneto je Gotfrid-nomtago
27.112003 Soneto pri unu rakonto
27.112004 Soneto je miaj du lingvoj
27.112005 Soneto kun unu aŭtoro
27.112006 Soneto pri venĝo de caro
28.111995 Soneto pri geno de kredo
28.111996 Soneto je impostpagado
28.111997 Soneto pri gravo malgrava
28.111998 Soneto kun ekstremelekto
28.111999 Soneto kun la konkordiĝo
28.112000 Soneto por la profesoro
28.112001 Soneto pri tempoj enuaj
28.112002 Soneto pri streĉo postaĵa
28.112003 Soneto kun griza ĉevalo
28.112004 Soneto kun kaŭzo plezura
28.112005 Soneto pri Henryk Łukaszek
28.112006 Soneto kun varsoviaĵoj
29.111995 Soneto pri truka malgusto
29.111996 Soneto pri la aspirantoj
29.111997 Soneto pri Mieczysław Knobloch
29.111998 Soneto pri Zurik-diluvo
29.111999 Soneto pri pena elekto
29.112000 Soneto pri strangaj prelegoj
29.112001 Soneto por Danka Żebrowska
29.112002 Soneto pri Andreo-nokto
29.112003 Soneto profitdistribua
29.112004 Soneto pri la nomtagado
29.112005 Soneto pri du frostaj tuboj
29.112006 Soneto pri tapiŝaĉeto
30.111995 Soneto pri avaj proverboj
30.111996 Soneto ankaŭ kun Svisio
30.111997 Soneto kun kronotitoloj
30.111998 Soneto pri dramo luksora
30.111999 Soneto - hodiaŭ kaj iam
30.112000 Soneto pri Andre-aŭguroj
30.112001 Soneto - kia estis avo
30.112002 Soneto kun vort' de komenco
30.112003 Soneto pri frua oldeco
30.112004 Soneto kun amata avo
30.112005 Soneto ku kiĉaj aŭguroj
30.112006 Soneto pri la terapio
1.121995 Soneto pri monda malsano
1.121996 Soneto sub pajlotegmento
1.121997 Soneto ĝustatempe frua
1.121998 Soneto je unu letero
1.121999 Soneto pri unu kvardeko
1.122000 Soneto rigarda interne
1.122001 Soneto je ĉio nenia
1.122002 Soneto je Esperantio
1.122003 Soneto pri lingvodisvolvo
1.122004 Soneto en kvinstelhotelo
1.122005 Soneto pri paĝmalapero
1.122006 Soneto pri unu informo
2.121995 Soneto nome Humphrey Tonkin
2.121996 Soneto bataldatrevena
2.121997 Soneto pri la sonetado
2.121998 Soneto - leĝo pro korupto
2.121999 Soneto pri tima sukceso
2.122000 Soneto je manko de fido
2.122001 Soneto pri miksitaj tempoj
2.122002 Soneto - ĝuste ni parolu
2.122003 Soneto kun aventurismo
2.122004 Soneto por serĉi inspiron
2.122005 Soneto je kazo Austerlitz
2.122006 Soneto pri stratomalfermo
3.121995 Soneto je literatoroj
3.121996 Soneto je strio de ombro
3.121997 Soneto je propra vivarto
3.121998 Soneto - reŭmatisma cerbo
3.121999 Soneto demanda pri kredo
3.122000 Soneto pri arta vizito
3.122001 Soneto juste interpreta
3.122002 Soneto pri submeza doto
3.122003 Soneto pri nebulvetero
3.122004 Soneto pri ŝanĝoj kaj homoj
3.122005 Soneto pri la dekadenco
3.122006 Soneto - kvara Ordinara
4.121995 Soneto pri brava ministo
4.121996 Soneto je folklora moro
4.121997 Soneto pri ĉio konata
4.121998 Soneto je memorplumtufoj
4.121999 Soneto kun konjunkturismo
4.122000 Soneto kun familihonto
4.122001 Soneto jam antaŭdezira
4.122002 Soneto pri Barbara-balo
4.122003 Soneto por unu amiko
4.122004 Soneto kolore oranĝa
4.122005 Soneto kun sankta Barbara
4.122006 Soneto je Barbara-tago
5.121995 Soneto je honto de maso
5.121996 Soneto kun justa heredo
5.121997 Soneto pri trolibereco
5.121998 Soneto sur la nekrologo
5.121999 Soneto pri komercigado
5.122000 Soneto averta pri trompo
5.122001 Soneto en severa stato
5.122002 Soneto kun fakkariero
5.122003 Soneto pri tegmentaj mankoj
5.122004 Soneto metrikheroeca
5.122005 Soneto inter SONETADO
5.122006 Soneto pri perversnocioj
6.121995 Soneto je urbo Zgorzelec
6.121996 Soneto kun sendependaĵoj
6.121997 Soneto kun ĉiela trono
6.121998 Soneto pri sonĝo sen limo
6.121999 Soneto kun brakofrapado
6.122000 Soneto pri Klaŭs-travestiĝo
6.122001 Soneto kun donaca streso
6.122002 Soneto pri punaj indikoj
6.122003 Soneto kun Nikolan-vergo
6.122004 Soneto post Barbara-Tago
6.122005 Soneto pludemisme leĝa
6.122006 Soneto kun filozofbarboj
7.121995 Soneto - germanoj ĉe poloj
7.121996 Soneto pri moralfoiro
7.121997 Soneto pripense krescenta
7.121998 Soneto je ĉieltuŝsonĝo
7.121999 Soneto pri A Bo samtempe
7.122000 Soneto - kio estas blago?
7.122001 Soneto pri ŝtatkonsilisto
7.122002 Soneto skribita per PARKER
7.122003 Soneto kun malagrablaĵoj
7.122004 Soneto pri hordoj de fanoj
7.122005 Soneto prezidentelekta
7.122006 Soneto pri primitivuloj
8.121995 Soneto kun Tadeusz Kantor
8.121996 Soneto kun kaŭzo por rido
8.121997 Soneto je la lefta flanko
8.121998 Soneto pri ĝusta aŭguro
8.121999 Soneto kun miksidealoj
8.122000 Soneto kun sonetoido
8.122001 Soneto Maria-nomtage
8.122002 Soneto pri malaj salutoj
8.122003 Soneto kun mortintervjuo
8.122004 Soneto pro l' vort' instruisto
8.122005 Soneto sen kristnaskaj kartoj
8.122006 Soneto por nia Maria
9.121995 Soneto por ĉiu de ĉiuj
9.121996 Soneto pri febla persono
9.121997 Soneto pri fino komence
9.121998 Soneto pri virinelekto
9.121999 Soneto pri la ŝanĝmalforto
9.122000 Soneto pri dato sur ŝtono
9.122001 Soneto pri triobla kato
9.122002 Soneto pri la observanto
9.122003 Soneto antaŭ kaj post ŝanĝo
9.122004 Soneto - reveno al sano
9.122005 Soneto pri sorĉaj aferoj
9.122006 Soneto pri sveno por ludo
10.121995 Soneto pri viskoj kaj kverkoj
10.121996 Soneto pri prezo de libro
10.121997 Soneto je ĥoĥolaj skoloj
10.121998 Soneto demanda - ĉu skribi?
10.121999 Soneto pri tumultsignifo
10.122000 Soneto pri kazo funebra
10.122001 Soneto kun kneĥtaj dilemoj
10.122002 Soneto pri trompantaj standoj
10.122003 Soneto pri mankoj de korpo
10.122004 Soneto ĉe manko de fido
10.122005 Soneto pri la laŭreato
10.122006 Soneto militpolitika
11.121995 Soneto pri suspekta fako
11.121996 Soneto kun kristnaskaj planoj
11.121997 Soneto je reciprokaĵoj
11.121998 Soneto kun vana invito
11.121999 Soneto pri signifdisdono
11.122000 Soneto pri sonĝo de Karlo
11.122001 Soneto pri malamamiko
11.122002 Soneto kun peto al Dio
11.122003 Soneto kun preĝo genua
11.122004 Soneto pri klopodaferoj
11.122005 Soneto kontraŭ ekzekutoj
11.122006 Soneto kun nepra kondamno
12.121995 Soneto pri milita stato
12.121996 Soneto pri kompetentzorgo
12.121997 Soneto pri daŭra petolo
12.121998 Soneto proksimrealeca
12.121999 Soneto kompare sovaĝa
12.122000 Soneto je noktaj makabroj
12.122001 Soneto nupta kun Nikodem
12.122002 Soneto pri sonĝo kun dato
12.122003 Soneto pri sonĝoj germane
12.122004 Soneto pri versaldonado
12.122005 Soneto ebrie obstakla
12.122006 Soneto pri pola kutimo
13.121995 Soneto je ŝanĝo de bestoj
13.121996 Soneto pri unu dimanĉo
13.121997 Soneto pri pano kaj vino
13.121998 Soneto apud sonoriloj
13.121999 Soneto brulanta memoron
13.122000 Soneto kun ĝusta decido
13.122001 Soneto pri la longa nokto
13.122002 Soneto pri konstanta provo
13.122003 Soneto pri la honta dato
13.122004 Soneto vorte kontraŭ kaj por
13.122005 Soneto pri sakraj paradoj
13.122006 Soneto sed ĉu kun aprobo?
14.121995 Soneto kun gravaj demandoj
14.121996 Soneto kun malkvietecoj
14.121997 Soneto je propra medio
14.121998 Soneto pri du aliuloj
14.121999 Soneto kun la viziero
14.122000 Soneto pri realaj revoj
14.122001 Soneto kun frazoj pri filmoj
14.122002 Soneto pri naturenigmoj
14.122003 Soneto note al nenio
14.122004 Soneto pri fojno sub tuko
14.122005 Soneto de iama kontraŭ...
14.122006 Soneto postdektridecembra
15.121995 Soneto pri kara doktoro
15.121996 Soneto nome NULA HORO
15.121997 Soneto je la krontitoloj
15.121998 Soneto por iu saĝulo
15.121999 Soneto ŝoka ne senkaŭze
15.122000 Soneto kun lingvo belsona
15.122001 Soneto - estu civitano?
15.122002 Soneto pri unu genio
15.122003 Soneto kun lingva modero
15.122004 Soneto pri Kilu-eblecoj
15.122005 Soneto zorge datrevena
15.122006 Soneto pri Ivo Lapenna
16.121995 Soneto antaŭ naskotago
16.121996 Soneto pri la milicisto
16.121997 Soneto kun la konformisto
16.121998 Soneto pri malnovurbsceno
16.121999 Soneto fone kataliza
16.122000 Soneto je kontinuado
16.122001 Soneto antipoezia
16.122002 Soneto kun atendkonsilo
16.122003 Soneto kun spiritheredo
16.122004 Soneto pri pasintletero
16.122005 Soneto pri taŭgaj ekstremoj
16.122006 Soneto pri malsanaj statoj
17.121995 Soneto pri Barbara Löpfe
17.121996 Soneto - mia instruisto
17.121997 Soneto - voje al Itako
17.121998 Soneto kun nasktaga pano
17.121999 Soneto kun eta kabano
17.122000 Soneto kun tortkandeletoj
17.122001 Soneto denove kun nasko
17.122002 Soneto pri sledaventuro
17.122003 Soneto kun troa devigo
17.122004 Soneto apud Kronenhalle
17.122005 Soneto kun Tietze-sindromo
17.122006 Soneto pri mia Barbara
18.121995 Soneto je troa konsumo
18.121996 Soneto pri bilda forĝisto
18.121997 Soneto kun Kazimierz Czarny
18.121998 Soneto ĉe l' urba elito
18.121999 Soneto pri la similaĵoj
18.122000 Soneto pri l' seminario
18.122001 Soneto kristnaske novjara
18.122002 Soneto kun etaj riproĉoj
18.122003 Soneto kun eta patrio
18.122004 Soneto pri mortkompromisoj
18.122005 Soneto pri malmizerigo
18.122006 Soneto pri kelkaj rezignoj
19.121995 Soneto sed ne por amaso
19.121996 Soneto pri kristnaskaj standoj
19.121997 Soneto dum lirikvespero
19.121998 Soneto je la kvindek sesa
19.121999 Soneto kun bildo de l' mondo
19.122000 Soneto pri ĥoĥola verdo
19.122001 Soneto kun kristnaska tosto
19.122002 Soneto pri la kvindek oka
19.122003 Soneto pri frivola tempo
19.122004 Soneto libere dependa
19.122005 Soneto kun la ĉefministro
19.122006 Soneto postmilitfetora
20.121995 Soneto - kore pri Berthold Diel
20.121996 Soneto pri spiritstatgardo
20.121997 Soneto laŭ radia ondo
20.121998 Soneto nasktaga por Berto
20.121999 Soneto - Spontana Teatro
20.122000 Soneto kun fundo de sako
20.122001 Soneto - kion perdis Berto?
20.122002 Soneto pri memorforiĝo
20.122003 Soneto - revo varsovia
20.122004 Soneto pri stato ŝatata
20.122005 Soneto por la centjarfesto
20.122006 Soneto kun iama vento
21.121995 Soneto pri filino Ewa
21.121996 Soneto kun amasebleco
21.121997 Soneto kun NE-redaktoro
21.121998 Soneto kun malglora morto
21.121999 Soneto rompita oblate
21.122000 Soneto kun manko en kapo
21.122001 Soneto pri l' vorto NENIO
21.122002 Soneto venka kontraŭ si mem
21.122003 Soneto pri bazaretoso
21.122004 Soneto pri simplaj meritoj
21.122005 Soneto pri la centjarfesto
21.122006 Soneto kun enigma Marko
22.121995 Soneto nome Hugo Letscher
22.121996 Soneto post velnavigado
22.121997 Soneto pri febla emfazo
22.121998 Soneto klaĉa pri poeto
22.121999 Soneto antaŭvigilia
22.122000 Soneto - svisoj apud svisoj
22.122001 Soneto ankoraŭ malplena
22.122002 Soneto kun novperspektivoj
22.122003 Soneto pri kontinuado
22.122004 Soneto pri sonetjardeko
22.122005 Soneto tre danĝerigita
22.122006 Soneto kun kruca litero
23.121995 Soneto pri la geedziĝo
23.121996 Soneto ĉe kristnaska disko
23.121997 Soneto pri modesta nupto
23.121998 Soneto plena de deziroj
23.121999 Soneto pri la datrevenoj
23.122000 Soneto frue kaj post ŝanĝo
23.122001 Soneto pri vojo al Guarda
23.122002 Soneto - l' kvina datreveno
23.122003 Soneto pri ambaŭ feliĉoj
23.122004 Soneto pri memora tago
23.122005 Soneto kaŭza por ĉampano
23.122006 Soneto kun interfeliĉoj
24.121995 Soneto pri Sankta Vespero
24.121996 Soneto kun ekstremaj povoj
24.121997 Soneto en la stacidomo
24.121998 Soneto por Eva kaj Adam
24.121999 Soneto pri la vigilioj
24.122000 Soneto pri oblataj nombroj
24.122001 Soneto pri propra steleto
24.122002 Soneto vigilie frosta
24.122003 Soneto festa nur por si mem
24.122004 Soneto pri kristnaskdeziroj
24.122005 Soneto pri deforma senco
24.122006 Soneto kun kristnaska ŝtono
25.121995 Soneto pri tempoflusado
25.121996 Soneto post la paŝtistmeso
25.121997 Soneto kun la sankta Bebo
25.121998 Soneto sur Tilia Placo
25.121999 Soneto kun granda eteco
25.122000 Soneto por bela komenco
25.122001 Soneto pri Guarda sen voko
25.122002 Soneto kun urbi et orbi
25.122003 Soneto kun legoinstigo
25.122004 Soneto pri la papa beno
25.122005 Soneto sendube kristnaska
25.122006 Soneto pri festo en Romo
26.121995 Soneto kun festa oblato
26.121996 Soneto - vojo al palaco
26.121997 Soneto laŭ kristnaskdeziroj
26.121998 Soneto kun danĝermajesto
26.121999 Soneto nuntempe kristnaska
26.122000 Soneto kun kristnaskaj kantoj
26.122001 Soneto kun kristnaskteatroj
26.122002 Soneto pri aferoj gravaj
26.122003 Soneto - libro sen cenzuro
26.122004 Soneto je la katastrofo
26.122005 Soneto kortusze kristnaska
26.122006 Soneto kun ideo vana
27.121995 Soneto kun fama poeto
27.121996 Soneto kun najbarklaĉado
27.121997 Soneto pri eterna amo
27.121998 Soneto pri la pensiono
27.121999 Soneto sociemocia
27.122000 Soneto pri fakaj minuskloj
27.122001 Soneto kun kristnaska moro
27.122002 Soneto silente kaj varme
27.122003 Soneto kun hundokaptisto
27.122004 Soneto pri insurekcio
27.122005 Soneto tempe postkristnaska
27.122006 Soneto - mia sola verko
28.121995 Soneto pri oftaj memŝanĝoj
28.121996 Soneto pri alia stato
28.121997 Soneto pri debutaj punktoj
28.121998 Soneto kun lasta vojparto
28.121999 Soneto pri pola radio
28.122000 Soneto pri danubaj torĉoj
28.122001 Soneto por pura aero
28.122002 Soneto pri azilserĉado
28.122003 Soneto kun ekstrempolusoj
28.122004 Soneto pri ŝanĝita tasko
28.122005 Soneto pri polaj damnitoj
28.122006 Soneto fore malespera
29.121995 Soneto pri multaj eblecoj
29.121996 Soneto kun strio de ombro
29.121997 Soneto pri Zan-heroeco
29.121998 Soneto sumanta la jaron
29.121999 Soneto kun popolregado
29.122000 Soneto pri almoza peto
29.122001 Soneto pri noktaj pripensoj
29.122002 Soneto kun maltimiganto
29.122003 Soneto kun kastelŝlosilo
29.122004 Soneto kun la katastrofo
29.122005 Soneto kun nandiktaturo
29.122006 Soneto timiga sen timo
30.121995 Soneto apud rubaĵaro
30.121996 Soneto pri la kvinsistemo
30.121997 Soneto pri statistik-Staĥo
30.121998 Soneto kun barĉo kaj kantoj
30.121999 Soneto demanda pri io
30.122000 Soneto pri la kvereleto
30.122001 Soneto pri sumo de jaro
30.122002 Soneto post monta vagado
30.122003 Soneto pri la novjariĝo
30.122004 Soneto pri la ĝojdetruo
30.122005 Soneto - honto post bonfarto
30.122006 Soneto disiĝa por ĉiam
31.121995 Soneto - POEMO FINITA
31.121996 Soneto kun montarvojaĝo
31.121997 Soneto pri perdo de lingvo
31.121998 Soneto kun kiu mi estas
31.121999 Soneto kun manko de fino
31.122000 Soneto pri teradiaŭo
31.122001 Soneto silvestre recepta
31.122002 Soneto pri proksimaj faroj
31.122003 Soneto pri paŝota tempo
31.122004 Soneto por fino de jaro
31.122005 Soneto dezira por ĉiuj
31.122006 Soneto pri komenca fino